2019. gada 19. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 Intervija ar majoru Mareku Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

 

 

  

Intervija ar Mareku Ļahnoviču

VRS Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļas priekšnieku - Gada labāko robežuzraudzības struktūrvienības priekšnieku
Kur uzsākāt dienestu?

Dienestu uzsāku 1993.gadā, kā obligātā dienesta karavīrs 3.Ludzas Robežsargu bataljonā. Mana dienesta vieta bija Kārsavas rota Goliševas vads. Un nodienēju tur 1,5 gadu.

Intervija ar M. Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

Kas tur tagad atrodas?

Ēka ir palikusi, bet tā ir privatizēta.

Intervija ar M. Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

Cik cilvēki dienējāt vadā? Kas jums bija jādara, kas jāsargā?

Mēs bijām kopā apmēram 25-30 cilvēki. Veicām „zaļās robežas" uzraudzību Aizgāršas robežpārejas punkta apsargājamajā iecirknī 24 stundas diennaktī. Mēs, kā obligātā dienesta karavīri, pildījām dažādus norīkojuma veidus, tādus kā - vada dežurants, patruļnieks, dieninieks u.c.

Tad 1994.gada oktobrī es pārgāju virsdienestā.

Pats no kuras puses nākat?

Nāku no Cēsīm. Esmu mācījies Cēsu pamatskolā un vidusskolā. Vēlāk esmu pabeidzis Smiltenes 29.arodvidusskolu un pēc profesijas esmu ceļu būves automašīnu vadītājs. Pēc arodskolas esmu pastrādājis Smiltenes Patērētāju biedrībā kā šoferis. Un tad jau nāca iesaukšanas laiks. Uzreiz nokļuvu Vārves mācību centrā, no turienes Ludzas bataljonā.

Kā dienējās virsdienestā?

Sāku virsdienestu vada seržanta amatā. Mūsu pakļautībā bija obligātā dienesta karavīri. Un ar obligāto dienestu, kā jau ar obligāto dienestu. Vajadzēja kā ganam - vairāk pieskatīt. Bija, protams, cilvēki, uz kuriem varēja paļauties, bet pārsvarā bija tomēr jāpieskata. Sevišķi problēmas radīja tā saucamā „patvaļīgā prombūtne", kad kāds no karavīriem mēģināja aiziet brīvsolī..., un tā līdz pat 1997.gadam.

Intervija ar M. Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

Jūs visus 20 gadus nodienējāt Ludzas pusē?

Intervija ar M. Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

Jā, līdz pat 1999.gadam dienēju, var teikt, tagadējās Aizgāršas robežapsardzības nodaļā. Pēc tam biju pārcelts uz Grebņevas robežapsardzības nodaļu, kur tiku iecelts priekšnieka vietnieka amatā.

Iestājos mācīties Robežsardzes koledžā Policijas akadēmijā . Mācījos tur neklātienē līdz 2001.gadam un ieguvu I līmeņa augstāko izglītību.

Pēc tam atgriezos atpakaļ uz Aizgāršas robežapsardzības nodaļu, kur tiku iecelts priekšnieka vietnieka amatā. Tur arī nodienēju sava dienesta lielāko daļu.

Tad 2009.gadā tiku pārcelts uz Krivandas robežapsardzības nodaļu vietnieka amatā un pēc četriem gadiem - 2013.gada 1.jūlijā tiku iecelts Pasienas robežapsardzības nodaļā priekšnieka amatā.

Kur turpinājāt izglītoties?

Paralēli dienestam vēl, protams, arī mācījos. Iestājos Policijas akadēmijā, lai iegūtu II līmeņa augstāko izglītību. Bet akadēmija juka ārā un mūs pārcēla uz Latvijas Universitāti. Galu galā II līmeņa augstāko izglītību es ieguvu Rīgas Stradiņa universitātē.

Tik ilgi dienot Ludzas pusē, droši vien jau esat arī iesakņojies Latgalē?

Principā, jā. Mana ģimene dzīvo Latgalē. Esmu apprecējis robežsardzes meiteni Sanitu, kura tagad dien Terehovas robežkontroles punktā. Ģimenē trīs bērni. Vecākajai meitai Danai ir 16 gadi, vidējai meitai Ievai 6 gadi un dēlam Emīlam 4 gadi.

Intervija ar M. Ļahnoviču

Intervija ar M. Ļahnoviču

Kā bērni uztver vecākus, abus redzot formas tērpā?

Dēls lepns par mums. Saka, ka tētis bandītus ķerot. Vecākā meita sāk nopietni interesēties par robežsarga profesiju. Un šogad Ēnu dienā pieteicās ēnot Aizgāršas RSN priekšnieku majoru Edgaru Rancānu.

Par ko Jūs sapņojāt kļūt bērnībā?

Bērnībā sapņoju par šofera tālbraucēja profesiju. Jo mans tēvs bija tālbraucējs, bet krusttēvs bija ceļinieks. Tā viņi mani ievirzīja šīs profesijas izvēles gultnē.

Kaut gan mans tēvs sākumā gribēja mani redzēt kādas militāras skolas rindās, gribēja, lai mācos Suvorova skolā un kļūstu par virsnieku.

Vai tēva sapnis piepildījās, kad Jūs uzvilkāt robežsarga formu?

Jā, tēvs bija pārsteigts! Viņš mani mēģināja ievirzīt militārajā jomā arī tad, kad es beidzu Smiltenes arodskolu, aicināja padomāt par stāšanos Zemessardzes ierindā. Bet es tomēr pēc obligātā dienesta paliku uz „zaļās robežas". Teicu, ka atgriezties varēšu jebkad, ka gribu pamēģināt savus spēkus un zināšanas pielietot Robežsardzē.

Pastāstiet par savu dienestu pēdējā gada griezumā. Lai varam saprast, par kādiem nopelniem piešķir Gada labāka robežsarga titulu.

Intervija ar M. Ļahnoviču

Kā jau minēju uz Pasienu atnācu dienēt 2013.gada vidū. Uzskatu, ka pats svarīgākais garants veiksmīgam dienestam ir saliedēts darba kolektīvs. Tāpēc par vienu no svarīgākajām priekšnieka kompetencēm uzskatu darbu ar personālu un komandas veidošanu. Ar ko es arī sāku. Jo tas ir pamats labam darbam un sekmīgiem dienesta rezultātiem. Un 2014.gada Pasienas nodaļas rezultāti nav mani personīgie rezultāti, bet tas ir visas mūsu nodaļas, mūsu komandas darbs.

Manā pakļautībā ir 37 cilvēki. Un šo cilvēku uzticība man un mums vienam pret otru arī ir viens no nozīmīgākajiem momentiem mūsu kopējo mērķu sasniegšanā. Jāsaka, ka man palaimējās, jo es atnācu vadīt jau stabilu nokomplektētu kolektīvu. Iepriekšējie nodaļas priekšnieki - Višņevska k-gs un Kiriloviča k-gs bija daudz pūļu ieguldījuši kolektīva veidošanā un stabilizēšanā.

Es akcentu, protams, liku mūsu galvenā uzdevuma nodrošināšanai - nepieļaut nelikumīgu robežšķērsošanu. Ar ko mūsu nodaļa veiksmīgi tiek galā.

Pērn mūsu nodaļai nācās saskarties ar vairākām nelegālo robežšķērsotāju grupām. Esam aizturējuši četras Vjetnamas pilsoņu grupas un viņu pārvadātājus. Pirmais gadījums bija jau pērnā gada vasaras beigās, kad blakus nodaļa Šķaunes RSN informēja par iespējamo pārkāpumu. Tas bija vairāku blakus nodaļu kopdarbs - sazinājāmies, apmainījāmies ar informāciju un veicām kopējos meklēšanas pasākumus. Pirms tam ievācām informāciju arī no vietējiem iedzīvotājiem, medniekiem un citiem. Bet rudens sākumā parādījās nelegālie robežšķērsotāji arī no Terehovas puses.

Kurš gadalaiks „zaļās robežas" apsardzībai ir labvēlīgāks vai mazāk labvēlīgs?

Katrs gadalaiks ir ar savu specifiku. Ziemā it kā sniegā pēdas labāk pamanāmas..., toties, aukstā laikā slēpnī robežsargiem ir fiziski grūtāk pildīt savus pienākumus. Gadās, ka slēpnī jāsēž pat pa 6-8 stundām.

Kāds jums nodaļā ir vīriešu un sieviešu īpatsvars?

Nodaļā dien tikai 3 sievietes. Viena vecākā inspektore, viena inspektore un viena inspektore-kinoloģe.

Kur un kad nodaļas personāls mācās ikdienā? Jo pastāvīgi taču nāk jaunie cirkulāri un cita jauna informācija?

Mācamies pastāvīgi un patstāvīgi. Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem vienreiz mēnesī ir noteiktas apmācības uz vietas jauno dokumentu apgūšanai. Tāpat reizi mēnesī tiek organizētas šaušanas apmācības gan teorētiskās, gan praktiskās. Tiek sastādīts arī apmācību plāns noteiktam periodam, kur tiek iekļauti visi specifiskie jautājumi „zaļās robežas" uzraudzībai, kā arī vispārējie dienesta jautājumi. Personāls to visu jau zina, tikai ik pēc brīža zināšanas nepieciešams atsvaidzināt. Papildus minētajam apmeklējam arī specializētos kursus un seminārus gan Valsts robežsardzes koledžā, gan citās iestādēs.

Dienat, mācaties. vai arī atpūšaties kopā? Kādus komandas saliedētības pasākumus rīkojat?

Intervija ar M. Ļahnoviču

1-2 reizes gadā tiekamies arī neformāli. Mums ir tāda tradīcija vienreiz gadā kopā ar Šķaunes robežapsardzības nodaļas kolektīvu rīkojam Zemledus makšķerēšanas sacensības.

Kur parasti rīkojat?

Latgalē ezeru daudz! Katru gadu atrodam kādu piemērotu vietu.

Un kā tas notiek?

Vēl Višņevska k-ga vadīšanas laikā tika izstrādāts nolikums. Tiek izvēlēts ezers, kur notiks sacensības. Tad no rīta ķeram zivis, pēcpusdienā sveram un mēram noķertās zivis, nosakām uzvarētājus un vakarā krastā vāram zivju zupu.

Uz ko ķerat?

Uz odu kāpuriem. Uz gaļas kāpuriem.

Kur tad ziemā kāpurus var dabūt?

Makšķernieku veikalā:)

Pastāstiet par saviem hobijiem.

Zemledus makšķerēšana un, līdz Āfrikas cūku mērim, biju arī mednieks. Bet mūsu mednieku kolektīvs pajuka, jo automātiski iekļuva minētā mēra riska zonā. Un tad, kad sākās intensīva cūku atšaušana, man tas process īpaši nepatika...

Jūsu novēlējums gan savam kolektīvam, gan visiem robežsargiem.

Novēlēt gribu izturību un modrību! Jo „zaļās" robežas uzraudzība ir viens no grūtākajiem uzdevumiem manā skatījumā. Robežkontroles punktos robežšķērsotāji, automašīnas, dokumenti satek vienā vietā tā kā piltuvē. Savukārt, uz zaļās robežas darbs ļoti lielos attālumos, desmitos kilometros mērāms, un ir jāmāk atklāt un atšķirt dzīvnieku pēdas no cilvēku pēdām, cilvēku radītus bojājumus, piem. aizlauzts koka zars, no dabīgi nolūzuša zara u.t.t.

Novēlu būt patriotiem! Jo bez patriotisma un bez vēlmes grūti rast motivāciju teicamai dienesta pienākumu pildīšanai.

Intervija ar M. Ļahnoviču

Atceros, kad sāku dienēt obligātajā dienestā, 3.Ludzas robežsargu bataljona štāba priekšnieks majors Stirna, kurš mūs karavīrus pirms norīkojuma nostādīja un deva tādus ceļa vārdus, tas gan vairāk saistīts ar korupciju, bet man palika prātā uz visu mūžu: „ Ja jūs esot uz robežas domājat ņemt vai neņemt kādu kukuli, tad izvēlieties tik lielu, lai jums pietiktu advokātiem, visam mūžam ģimenei, mājai, un pie mājas stāvētu Ferrari..." . Tā kā tas nav iespējams, tad nav ko smērēt savu godu un sirdsapziņu...

Ko vēl gribat pateikt intervijas noslēgumā?

Gribu pateikties vadībai par to, ka ir pamanīts un novērtēts Pasienas robežapsardzības nodaļas personāla darbs. Jo arī nominācijā Gada labākais instruktors robežuzraudzībā ir godalgots Pasienas RSN robežsargs virsniekvietnieks Vitālijs Cirskis un vienai no nominācijām kā kandidāts bija izvirzīts mans vietnieks kapteinis Sandris Buliga. Paldies par šo augsto novērtējumu!


Intervija ar M. Ļahnoviču

 

Paldies par interviju.

 

Mareka ĻAHNOVIČA dienesta pienākumu pildīšanas rezultatīvie rādītāji

- 2014.gadā majora M.Ļahnoviča vadībā konstatēti 12 administratīvie pārkāpumi, aizturēti 42 valsts robežas pārkāpēji (nelegālie imigranti), aizturētas 10 personas, kuras organizēja nelegālo imigrantu pārvadāšanu, aizturēts 1 valsts robežas pārkāpējs ar transportlīdzekli, kā arī aizturēta 1 persona par akcīzes preču pārvietošanu un uzglabāšanu, t.sk.:

- 2014. gada 20. septembrī aizturēja astoņus Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pilsoņus un vienu Krievijas Federācijas pilsoni (nelegālo imigrantu pārvietotāju), kuri nelikumīgi šķērsoja valsts robežu virzienā no Krievijas Federācijas uz Latvijas Republiku;

- 2014. gada 10. oktobrī aizturēja četrpadsmit Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pilsoņus un trīs Kirgīzu Republikas pilsoņus (nelegālo imigrantu pārvadātājus), kuri nelikumīgi šķērsoja valsts robežu virzienā no Krievijas Federācijas uz Latvijas Republiku;

- 2014. gada 31. oktobrī sadarbības plāna ietvaros ar Daugavpils pārvaldes Šķaunes robežapsardzības nodaļas tika aizturēti četrpadsmit Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pilsoņi un četri Latvijas Republikas pilsoņi (nelegālo imigrantu pārvietotāji), kuri nelikumīgi šķērsoja valsts robežu virzienā no Krievijas Federācijas uz Latvijas Republiku;

- 2014. gada 11. novembrī, sadarbības plāna ietvaros ar Daugavpils pārvaldes Šķaunes robežapsardzības nodaļu, tika aizturēti seši Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pilsoņi un divi Polijas Republikas pilsoņi (nelegālo imigrantu pārvadātāji);

- 2014.gadā majors M.Ļahnovičs Pilnvarotā robežas pārstāvja palīga pienākumu pildīšanas ietvaros veica vairākas divpusējās atbildības iecirkņa apsekošanas un 13 reizes piedalījās demarkācijas darba komisijas izpildes nodrošināšanā, kā arī savlaicīgi informēja demarkācijas darba grupu par iespēju uzstādīt robežzīmes grūti pieejamos valsts robežas posmos, kā rezultātā tika pabeigta robežzīmju uzstādīšana atbildības iecirknī;

- Pērn majora M.Ļahnoviča vadībā tika gatavots autotransports dalībai militārajā parādē;

- Pasienes robežapsardzības nodaļā 2014.gadā robežapsardzības nodaļas robežsargiem piešķirti 30 apbalvojumi;

- M.Ļahnovičs pērn apbalvots ar IeM Goda rakstu un VRS jubilejas zīme "Latvijas Valsts robežsardzei 95" .

 

 
04.03.2015.
 
Interviju sagatavoja: Jevgēnija Pozņaka
VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Jūs esat 04617864 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;