2019. gada 20. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 Intervija ar Olgu Arnesi - Vesseri

Intervija ar Olgu Arnesi-Veseri

 

  

Intervija ar kapteini Olgu Arnesi - Vesseri

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta galveno inspektori

2015.gada labākā robežsarga goda nosaukuma - Gada labākais pārvaldes virsnieks saņēmēju


Cik ilgi dienat Valsts robežsardzē?

Kopš manas iestāšanās dienestā Valsts robežsardzē ir pagājuši teju 15 gadi. Tas nav daudz, bet arī nevar teikt, ka maz. Šis laiks paver iespēju uzkrāt zināmu pieredzi, izprast dienesta specifiku, salīdzināt un izvērtēt dažādas iespējas, ko paver dienests. Šajā laikā tu esi izlēmis priekš sevis, vai tas, ko tu dari ir tava pareizā izvēle.

Kāds bija dienesta sākums? Pastāstiet par savu dienesta gaitu.

Es iestājos dienestā, kad man bija 21 gads. Šādā vecumā cilvēks uztver pasauli pavisam savādāk - visnotaļ pozitīvi un optimistiski, daudzi ir pārliecināti savās spējās, pārliecināti, ka nav tādu šķēršļu, kurus nespēj pārvarēt. Tieši tā es arī uztvēru dienesta sākumu Valsts robežsardzē.

Mana pirmā dienesta pienākumu veikšanas vieta bija lidostas "Rīga" robežkontroles punkts. Pēc trīs mēnešiem stažēšanās šajā robežkontroles punktā, tiku nosūtīta mācīties uz Robežsargu skolu Rēzeknē. Pēc divu mēnešu pamatkursa apgūšanas, uzsāku dienestu lidostas robežkontroles punktā jaunākā inspektora amatā un ar dienesta pakāpi ierindnieks.

Atgriežoties atmiņās tajā laikā, varu spriest, ka, iespējams, jaunā un pozitīvā pieredze, kā arī lidostas dinamiskā vide, spēlēja izšķirošo lomu lēmuma pieņemšanā turpināt dienestu. Vēl, vairākumam cilvēku ir ļoti būtiskā piederības sajūta. Robežsardzē tās netrūkst.

Pēc vairākiem gadiem dienesta lidostas robežkontroles punktā un dažādu apstākļu sakritībā uz vairākiem mēnešiem tiku pārcelta turpmākajam dienestam Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Robežapsardzības dienesta Jūras koordinācijas centrā. Pēc neilga laika dienestā šajā struktūrvienībā bija jāizlemj par turpmāko dienesta vietu.

Un, kopš tā laika mans profesionālais liktenis ir saistīts ar dienestu Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienestā.


Pastāstiet par saviem dienesta pienākumiem. Ar ko nodarbojaties ikdienā?

Šis jautājums man lika aizdomāties par to, ka man nav tādas "ikdienas" dienestā. Protams, mani pienākumi ir saistīti ar dokumentu pārbaudi un izpēti Valsts robežsardzē. Viens no atbildīgākajiem uzdevumiem ir atbalsta sniegšana kolēģiem, kuri veic dienesta pienākumus uz robežas. Viņi saskaras ar daudz dažādiem dokumentiem un lēmums ir jāpieņem ļoti ātri. Man jānodrošina atbalsts gadījumos, kad kolēģiem ir aizdomas par dokumentu viltojumu vai trūkst informācijas pamatota un korekta lēmuma pieņemšanai.

Kur apguvāt nepieciešamo pieredzi?

Visa dienesta garumā tika pilnveidotas profesionālās zināšanas, piedaloties dažādos kvalifikācijas celšanos kursos, semināros, konferencēs. Dienesta sākumā, protams, robežsardzes priekšmetus apguvu Robežsargu skolā. Bet, specifiskas profesionālas zināšanas man iemācīja mani vistuvākie kolēģi. Esmu pateicīga maniem dienesta kolēģiem majorei Larisai Koroļskai un kapteinim Vadimam Samsonovam, kuri dalījās savās profesionālajās zināšanās un pieredzē, kad es tikai uzsāku dienestu lidostas "Rīgā" robežkontroles punktā. Un, protams, esmu patiesi pateicīga Ekspertīžu dienesta priekšniecei majorei Guntai Laganovskai, kura pacietīgi iemācīja man visu, ko es tagad protu profesionālajā ziņā. Es joprojām mācos no maniem kolēģiem.

Ar ko palicis atmiņā 2015.gads?

Visnozīmīgākais 2015.gada sasniegums ir dalība Latvijas Prezidentūras nodrošināšanā Eiropas Savienības Padomē. Ekspertīžu dienests organizēja un vadīja Robežu (Viltotie dokumenti) darba grupas sanāksmes 2015.gada pirmajā pusgadā. Protams, šis bija ļoti atbildīgs, saspringts un ļoti interesants dienesta dzīves posms man un maniem kolēģiem.

Aktīvās sagatavošanās posms aizsākas jau 2014.gadā un intensīvs darbs turpinājās 2015.gada pirmajā pusgadā. Pateicoties izcilam komandas darbam, vadības un kolēģu atbalstam, Ekspertīžu dienests ar godu paveica šo atbildīgo uzdevumu.

Protams, dzīve šajā posmā neapstājas un bija jāpilda ikdienas uzdevumi, starp kuriem bija 61 dažādas sarežģītības pakāpes dokumentu tehniskā ekspertīze, atbalsta sniegšana Valsts robežsardzes amatpersonām dokumentu autentiskuma noteikšanas jautājumos, dalība citos dažādos starptautiskajos pasākumos un daudzi citi uzdevumi.

Kādi ir visgrūtākie momenti dienestā? Kāpēc?

Labs jautājums, liek aizdomāties...

Es neatceros tādus momentus, kuri ir palikuši atmiņā kā grūtākie. Bija dažādi momenti.

Visticamāk, tas ir atkarīgs no uztveres un no tā, kā sevi noskaņosi. Es priekš sevis esmu izlēmusi, ka jebkuros apstākļos jāvirzās tālāk, mazāk jāiestrēgst sevis žēlošanā, un tad daudzas lietas neizskatīsies tik bezcerīgas. Protams, dienesta laikā bija daudz dažādu situāciju, bet visās kopā ar mani bija mani vistuvākie kolēģi, kuriem esmu bezgalīgi pateicīga par padomiem un atbalstu.

Vai Jūsu ģimene atbalsta Jūs un saprot robežsardzes dienesta specifiku?

Es esmu izaugusi armijas virsnieka ģimenē. Un, protams, mana ģimene ļoti labi saprot, kas ir dienests un šajā ziņā atbalsts ir garantēts. Tāpēc, jautājumos, kas saistīti ar dienestu vārdi "negribu" vai "nevaru" nav pat diskusiju priekšmets. Visi mani dienesta sasniegumi kļuva iespējami arī lielā mērā pateicoties manas ģimenes atbalstam.

Ar ko nodarbojaties brīvajā no dienesta laikā?

Šeit, izskatās, nebūšu oriģināla. Vislabākā brīvā laika pavadīšana ir būt kopā ar ģimeni. Nav svarīgi, vai esi mājās, vai atpūties dabā, katrs moments, kad esi kopā ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem sniedz prieku un laimes sajūtu.

Ļoti patīk atpūta pie dabas. Cenšamies ar ģimeni izmantot visas aktīvas atpūtas iespējas, kādas ir pieejamas te pat pie mums Latvijā - vērojam aizraujošas dabas ainas, braucot ar kanoe laivu pa vienu no skaistākajām upēm - Gauju, pastaigājoties pa dabas takām vai izbraucot garus velo maršrutus.


Jūsu ieteikumi, novēlējumi esošajiem un topošajiem robežsargiem.

Katrs pats ir savas laimes kalējs un katram cilvēkam ir jāiziet savs ceļš, arī profesionālais. Šeit nav vienas "receptes". Es vēlos novēlēt, lai katrs iziet šo ceļu godam, paliekot uzticīgs savām vērtībām un godīgs pret sevi, izturoties ar cieņu pret sevi un apkārt esošiem cilvēkiem. Jebkurās situācijās nepalikt vienaldzīgiem. Protams, vienmēr ir jāatceras, ka būt robežsargam ir ne tikai liels gods un uzticība, bet arī milzīga atbildība.


Paldies par interviju.

 

Olgas ARNESES - VESERES dienesta pienākumu pildīšanas rezultatīvie rādītāji 2015.gadā:

- veica 42 dokumentu tehniskās ekspertīzes 28 patvēruma procedūras lietās un 14 kriminālprocesos; 73 reizes pēc Valsts robežsardzes struktūrvienību amatpersonu un ārvalstu iestāžu pieprasījuma nodrošināja attālinātu dokumentu autentiskuma pārbaudi; sniedza slēdzienu par 67 viltotiem dokumentiem; apliecināja 31 patvēruma meklētāja dokumenta autentiskumu un atklāja 4 viltotos dokumentus;

- sagatavoja 28 viltoto dokumentu atklāšanas informatīvos un mācību materiālus;

- divas reizes piedalījās tiesu ekspertu sertifikācijas pārbaudījumā kā Tiesu ekspertu sertifikācijas komisijas locekle, nodrošinot 28 tiesu ekspertu kandidātu zināšanu pārbaudi;

- Latvijas Republikas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros profesionāli organizēja un vadīja ES Padomes Robežu/Viltoto dokumentu darba grupas darbu;

- pilnveidojot ES dalībvalstu robežsargu izmantojamo dokumentu paraugu informatīvo materiālu, ņēma aktīvu dalību FRONTEX Dokumentu pārbaudes rokasgrāmatas izstrādē un divu darba sesiju laikā papildināja minēto rokasgrāmatu ar 20 personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu aprakstiem;

- apliecinot starptautiski atzītu kompetenci, kā ES eksperte projekta „Bagratashen - Sadakhlo robežkontroles punkta starp Armēniju un Gruziju nodrošināšana ar aprīkojumu un attiecīgu infrastruktūru, kā arī robežpārvaldības spēju pilnveidošana" ietvaros veica Gruzijas Iekšlietu ministrijas Akadēmijas un Gruzijas Patruļpolicijas amatpersonu apmācības dokumentu padziļinātās izpētes jomā;

- 2015. gadā, kompensējot Valsts robežsardzes Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas tehniskās problēmas VRS teritoriālo pārvalžu struktūrvienībās, nodrošināja 214 personu daktiloskopisko datu ievadi iepriekš minētajā sistēmā, kā arī attiecīgo daktiloskopisko datu kvalitātes kontroli un sakritības pārbaudi;

- aktīvi darbojās noteikto dokumentu tehnisko ekspertīžu veikšanai nepieciešamo salīdzinošo paraugu iegūšanā. Pateicoties sadarbībai ar ārvalstu dokumentu ekspertiem, 16 ekspertīzēs tika iegūti salīdzinošie materiāli, kuri sniedza iespēju izdarīt kategorisku secinājumu un apstiprināt dokumenta viltojumu;

- patstāvīgi veica pētījumu par rizogrāfijas drukas tehnoloģiju, kā arī sadarbībā ar minētā drukas veida iekārtu ražotājiem ieguva plašu attiecīgās drukas salīdzinošā materiāla klāstu. Uz veiktā pētījuma pamata izstrādāja rizogrāfijas diagnosticēšanas metodoloģiju;


Saņemti apbalvojumi 2015.gada laikā:

- Iekšlietu ministrijas Bronzas „Goda zīme";

- III pakāpes Robežsargu nopelnu zīmi „Par izcilību dienestā";

- Papildatvaļinājums (3 kalendārās dienas)

 

 
 
Interviju sagatavoja: Jevgēnija Pozņaka
VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa
 
23.05.2016.

 

 

Jūs esat 04629816 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;