2019. gada 20. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 Intervija ar Jevgēniju Jermolajevu

Intervija ar J. Jermolajevu

 

 

Intervija ar virsniekvietnieku Jevgēniju JERMOLAJEVU

VRS Daugavpils pārvaldes Pāternieku I kategorijas RKP inspektoru
2015.gada labākais instruktors robežpārbaudē

 


Kā Jūs nokļuvāt dienestā Valsts robežsardzē?

Intervija ar J. JermolajevuRobežsardzē nokļuvu pēc obligātā dienesta. Jo bija vēlēšanās dienēt kādā militārā struktūrā, Zemessardzē vai kaut kur līdzīgā vietā. Draugs jau bija iestājies dienestā robežsardzē. Un tajā laikā uz robežas bija vajadzīgi cilvēki. Tā es arī nolēmu pieteikties dienestā robežsardzē.

Kurā pārvaldē vai vietā Jūs pieteicāties?

Es pieteicos Daugavpils pārvaldē Pāternieku robežkontroles punktā, kur pašlaik arī turpinu dienēt. Nu jau 16 gadus.

Kur Jūs dienējāt obligātajā dienestā?

Dienēju Cēsīs, Zemessardzes bataljonā.

Kur apguvāt robežsarga profesijai nepieciešamās iemaņas?

Sākumizglītību apguvu Rēzeknē Robežsargu skolā. Pēc tam bija prakse. Pēc kā divus gadus nostrādāju jaunākā inspektora amatā. Tad sāku mācīties Daugavpils augstskolā Sociālo tehnoloģiju fakultātē. To beidzot ieguvu profesiju - juriskonsults. Beidzu arī 1 gada apmācības Valsts robežsardzes koledžā.

Intervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. Jermolajevu

Kā pa šiem gadiem ir mainījies personāls Jūsu ilgstošajā darba vietā - Pāterniekos?

Jā, personāls protams mainās. Loti daudz nāk jaunie robežsargi. Daudzi arī aiziet pensijā. No vecajiem laikam kādi 3-4 esam palikuši.

Kādus robežnorīkojuma veidus veicat maiņas laikā?

Principā sanāk veikt visus norīkojuma veidus, sākot ar sargu pie barjeras un beidzot ar personu un transportlīdzekļu dokumentu pārbaudi.

Intervija ar J. Jermolajevu

Kas ir jāapgūst pirmām kārtām, kas ir pats svarīgākais pašlaik, strādājot robežkontroles punktā?

Intervija ar J. JermolajevuViens no pamatuzdevumiem, protams, pārzināt personu un transportlīdzekļu dokumentus un prast atklāt viltojuma pazīmes. Kā arī jāmāk profesionāli profilēt un intervēt robežšķērsotājus.

Jūsu novērojumi - kā attīstījās dienests, kas ir mainījies dienestā, gadiem ejot?

Jā, interesanti bija novērot robežsardzes kā iestādes un struktūrvienību darba attīstību. Tehnika, tehnoloģijas. Viss ir izmainījies. No primitīvas informācijas apmaiņas līdz mūsdienu tehnoloģijām. Bija jāseko līdzi progresam un pašam jāpilnveidojas!

Kur papildināt un apgūstat dienestam nepieciešamās jaunās zināšanas?

Protams, mācoties Valsts robežsardzes koledžā un piedaloties Ekspertīžu dienesta apmācībās. Bet īpaši jāatzīmē Pāternieku I kategorijas RKP galvenā inspektora kapteiņa Jura Bebriša organizētās apmācībās viltoto dokumentu atklāšanas jomā. Kuras tiešām mums ir ļoti noderīgas un, domāju, ka tieši pateicoties šīm apmācībām nodaļā ir palielinājies viltoto dokumentu atklāšanas skaits.

Iebraucot vai izbraucot - kurā plūsmā pēc statistikas vairāk tiek konstatēti viltojumi?

Principā, atklāto viltojumu skaits īpaši neatšķirsies, bet iebraucošajā plūsmā tomēr nedaudz vairāk tiek konstatētas viltoto dokumentu pazīmes. Izbraucot biežāk tiek konstatētas nepilnības ar polisēm vai tehniskajām apskatēm, tāda rakstura pārkāpumi biežāk sastopami.

Kā rīkojaties, ja gadās saskarties ar pārāk nepacietīgu vai pat agresīvu robežšķērsotāju? Vai vispār gadās tādi?

Jā, protams, robežu šķērso dažādi cilvēki. Uz robežas veidojas rindas un cilvēki kļūst nepacietīgi. Mums attiecīgi jāpilda savi pienākumi korekti, jābūt pieklājīgiem. Mierīgi jāpaskaidro noteikumi vai jāizskaidro pārkāpuma būtība. Un tad jau ar savu nosvērtību vien var panākt pretimnākošāku un savaldīgāku attieksmi.

Tik ilgi dienot vienā vietā, droši vien kolektīvā ir jau kādas tradīcijas. Varbūt kopā pavadāt brīvo laiku vai svētkus svinat?

Nu pēdējā laikā varbūt mazāk, kā iepriekš gan. Cilvēkos jūtama vēlme pēc kopīgiem brīvbrīžiem. Piedalāmies kopējos Sporta svētkos un Ziemassvētku eglītes protams neizpaliek. Meklējam iespējas pēc darba kaut kur satikties un uzspēlēt novusa partijas starp maiņām vai trenažieru zālēs padarboties, lai uzturētu sevi fiziskā formā.

Bērnībā par ko sapņojāt kļūt?

Gribēju kļūt par jūrnieku. Bērnībā patika makšķerēt. Bet tagad bērnības sapnis kļuvis par manu brīvbrīžu hobiju - šad tad pamakšķerēju brīvā dabā.

Pastāstiet par jaunajiem kolēģiem. Jo katru gadu taču no koledžas kāds atnāk dienēt.

Ļoti pozitīvi ieiet kolektīvā. Sevišķi pēdējo divu gadu izlaidumi. Prieks skatīties! Ļoti profesionāli cilvēki atnāk un strādā ar atdevi. Zina savus pienākumus.

Droši vien ir lietas kas jaunajiem tomēr jāiemāca, jāpasaka priekšā?

Jā, varbūt attieksmi pret cilvēkiem jāpamāca, jāparāda ar savu piemēru. Iespējams, ka tas ir komunikācijas pieredzes trūkums, jo cilvēks nāk tikko no skolas sola, varbūt dažreiz ir pārāk kautrīgs. Dienas laikā jāsaskaras ar simtiem dažādu cilvēku. Bet ar laiku iemācās komunicēt labā līmenī.

Novembris, svētku mēnesis gan valstij, gan robežsardzei. Kāda noskaņa valda?

Piespraužot sarkanbaltsarkano lentīti vien pie formas tērpa, jau rodas pacilāta sajūta. Cilvēki jautā - kas par svētkiem? Nākas paskaidrot par Lāčplēša dienu, par Latvijas dzimšanas dienu.

Ļoti patīkami bija saņemt no robežsardzes priekšnieka personīgo apsveikumu Robežsargu dienā!

Intervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. Jermolajevu

Vai nācies pašam soļot parādē?

Jā esmu vienreiz soļojis Rīgā.

Vai ir gadījies Ziemassvētkus un Jauno gadu sagaidīt uz robežas, pildot kādu no robežnorīkojuma veidiem?

Jā, tādi ir bijuši pat vairāki gadi pēc kārtas. Kontrolpunktā pušķojam eglīti. Šogad pēc grafika izskatās ka varēšu Jauno gadu sagaidīt ne maiņā!

Vai Jums ir bērni?

Jā man ir dēls Ritvars, kurš mācās 5.klasē.

Ko dēls saka par Jūsu profesiju?

Grib būt par robežsargu. Piedalījās nometnē "Robiņš", kur viņam ļoti patika. Pat negribēja braukt prom. Iepazina robežsardzi caur nometnes aktivitātēm.

Intervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. JermolajevuIntervija ar J. Jermolajevu

Tavi ieteikumi jaunajiem kolēģiem, kas varbūt vēl tikai mācās.

Teoriju var iemācīties pa pāris mēnešiem. Vairāk jāpievērš uzmanība praktiskiem jautājumiem par robežu, par pienākumiem u.t.t. Lai atnākot uz dienestu vietu, varētu pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus. Bet, protams, viss nāk ar laiku. Pamatus viņi zina, kā lietot datu bāzes un citus rīkus arī. Ar laiku nāks arī citas praktiskās iemaņas uz vietas. Kā jau iepriekš minēju, tagad cilvēki nāk pie mums ļoti labi sagatavoti.

Tavi novēlējumi kolēģiem.

Pildīt savus pienākumus, atbilstoši savām spējām un censties to darīt pēc iespējas labāk. Katram dienestā atrast savu profesionālo nišu un virzīties pēc iespējas augstāk pa karjeras kāpnēm. Ja ne kļūt par ģenerāli, tad pēc iespējas augstāku amatu ieņemt! Lai ir prieks pašam par sevi, radiem, draugiem un kolēģiem. Un uz darbu nevajag nest mājas problēmas un otrādi.


Paldies par interviju! Un lai nospraustie mērķi vienmēr tiktu sasniegti!


Jevgēnija Jermolajeva pienākumu pildīšanas rezultatīvie rādītāji 2015.gadā:

- virsniekvietnieks J.Jermolajevs 2015.gada februārī, veicot no Latvijas Republikā izbraucošās automašīnas, kuru vadīja Lietuvas Republikas pilsonis robežpārbaudi, atklāja transportlīdzekļa (kravas seglu vilcēja) aizmugurējās valsts reģistrācijas numura zīmes viltojumu;

- aprīlī, veicot Azerbaidžā reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību pārbaudi, atklāja to viltojumus. Veicot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību pārbaudi II līnijā, konstatētas viltojuma pazīmes - dokumentos veiktas sākotnējā satura izmaiņas;

- maijā, veicot robežpārbaudi no Baltkrievijas ieceļojošai vieglai a/m, radās aizdomas par nedeklarēto preču pārvietošanu pāri valsts robežai - pārbaudot personas apģērbu nostrādāja metāla detektors. Sadarbībā ar muitas amatpersonām personas apģērbā tika atrastas nedeklarētas cigaretes;

- maijā, veicot Krievijas Federācijas transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības pārbaudi, radās aizdomas, par tās viltošanu. Dokuments tika nogādāts pārbaudei II līnijā. Veicot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību pārbaudi, tika konstatētas viltojuma pazīmes;

- jūnijā, veicot Latvijas Republikā iebraucošās automašīnas robežpārbaudi, tika atklāts transportlīdzekļa (kravas seglu vilcēja) aizmugurējās valsts reģistrācijas numura zīmes viltojums;

- jūlijā, veicot Latvijas Republikā iebraucošās automašīnas robežpārbaudi, kuru vadīja Latvijas Republikas pilsonis, atklāts transportlīdzekļa - kravas seglu vilcēja aizmugurējās valsts reģistrācijas numura zīmes viltojums;

- gada laikā aktīvi piedalījās VRS GP Ekspertīžu dienesta un DAP Pāternieku I kategorijas RKP amatpersonu organizētajās apmācībās viltoto dokumentu atklāšanas jomā. Iegūtās zināšanas plaši izmanto dienestā, kas dod iespēju sasniegt augstus rezultātus robežpārbaudē.

 


 


Jevgēnija Pozņaka, VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa
25.11.2016.

 

Jūs esat 04629767 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;