2019. gada 19. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 Intervija ar Valdi Probuku

Intervija ar J. Jermolajevu

 

 

 

Intervija ar pulkvežleitnantu Valdi Probuku

VRS Ludzas pārvaldes Zilupes I kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta priekšnieku
2015.gada labākā robežsarga goda nosaukuma „Gada labākais robežpārbaudes struktūrvienības priekšnieks" ieguvējs

  

 

Kā nokļuvāt Valsts robežsardzē?

Pēc vidējās izglītības iegūšanas biju izvēles priekšā iet dienēt obligātajā dienestā un pēc tam domāt par turpmāko nodarbošanos, vai iet mācīties, iegūt papildus izglītību, profesiju un stabilu darbu. Izvēle bija mācības. 1995.gadā es iestājos LR Nacionālajā Aizsardzības Akadēmijā, robežsargu fakultātē, jo plānoju, ka pēc akadēmijas pabeigšanas atgriezīšos Latgalē un būs darbs uz robežas.

Par atbalstu gribu pateikties saviem vecākiem. Pēc 2 gadu mācībām, manas izredzes kļūt par robežsargu saruka, jo Robežsardze no Aizsardzības ministrijas pakļautības pārgāja uz Iekšlietu ministriju. Robežsargu fakultāti pārdēvēja par mobilo strēlnieku fakultāti. Tomēr starp latgaliešiem joprojām bija vēsma, ka vēlamies būt robežsargi. Tika rakstītas vairākas vēstules, gājām uz tikšanos ar atbildīgām amatpersonām un nospraustais mērķis tika sasniegts, izlaidumā (1998.gadā) bijām robežsargu virsnieku formās.

Cik ilgi dienējat Valsts robežsardzē?

Robežsardzē esmu 18 gadus.

No kuras puses nākat? Vietējais vai citur dzimāt, augāt?

Nekur tālu no savas dzimtās puses neesmu ticis, esmu dzimis Ludzā, šeit es augu un šeit arī pagāja mana bērnība.

Par ko sapņojāt kļūt?

Viss ļoti vienkārši - tēvs bija autovadītājs. Man patika šī profesija, patika mašīnas un tehnika. Tā arī domāju, ka būtu labi, ja arī es kādreiz kļūtu par autovadītāju.

Kur mācījāties?

Mācījos Ludzā, pēc deviņu klašu pabeigšanas (1990.gadā) iestājos Valsts Malnavas lauksamniecības tehnikumā. 1994.gadā absolvēju to un ieguvu vidējo izglītību un kvalifikāciju "tehniķis - mehāniķis". Pēc tam 1995.gadā iestājos LR Nacionālajā Aizsardzības Akadēmijā. Pēc absolvēšanas ieguvu tiesību zinātņu bakalaura grādu un Nacionālo Bruņoto spēku vada komandiera kvalifikāciju. 1998.gadā izgāju kvalifikācijas celšanas kursus Latvijas Policijas akadēmijā „Robežsardzes jaunākie virsnieki".

Pastāstiet par savu dienestu robežsardzē? Par savu izaugsmi, pieredzi, par dienesta rezultātiem?

Pēc LR Nacionālās Aizsardzības Akadēmijas pabeigšanas tiku nosūtīts uz VRS Ludzas pārvaldi un iecelts VRS LUP Terehovas I kategorijas robežkontroles punkta vecākā inspektora amatā.

Vagoniņš, datu ievadei divas darba stacijas, melnbalta datu ievades programma, fakss, dienesta dokumentācija - tas bija pirmais ar ko es sastapos. Personāls bija atsaucīgs un pretimnākošs. Blakus jau slējās jaunā robežšķērsošanas vietas ēka.

Pēc 3,5 gadu dienesta Terehovas RKP man tika piedāvāts Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieka amats, kam es piekritu.

Intervija ar J. Jermolajevu

Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā, pirmais Eiropas Savienības robežas š

ķērsotājs, Šengenas novērtēšanas komisija, Šengenas likumdošana, pirmo vīzu izsniegšanas uzsākšana, darbs ar personālu - tas viss bija Grebņevas robežkontroles punktā.

Pēc 6,5 gadiem (2008.gadā) tika piedāvāts jauns amats un jauns izaicinājums - Zilupes II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta priekšnieka amats. Piedāvātajam amatam piekritu un līdz šim brīdim pildu man uzticētos amata pienākumus.

 

Intervija ar J. Jermolajevu

Zilupes dzelzceļa robežkontroles punktā bija un ir daudz jaunu izaicinājumu. Robežpārbaudes specifika atšķīrās no man iepriekš pierastās, jo starptautiskās satiksmes pasažieru vilcienu un kravas vilcienu robežpārbaude ir cieši saistīta ar robežpārbaudei noteiktā laika limitu. Laiks ir ierobežots, bet ir jāspēj savlaicīgi pieņemt situācijai atbilstošāko un pareizāko lēmumu.

2013.gadā bija kārtējā Šengenas novērtēšana, kuras laikā ar pasažieru vilcienu ieradās 15 personas, kuras nevarēja pamatot ieceļošanas mērķi un maršrutu un komisija sekoja, kā mēs šādā situācijā rīkojamies, cik pareizi spējam nodrošināt paredzēto procedūru
izpildi.

Intervija ar J. Jermolajevu

Bija jānodrošina SIS II komisijas pārbaude. Pēc Latvijas Republikas pievienošanās Šengenas zonai, krasi sāka pieaugt personu plūsma, kuras mēģināja ieceļot Šengenas telpā ar viltotiem vai svešiem dokumentiem. 2008.gadā tās bija 7 personas, 2011.gadā tās bija jau 122 personas un gada laikā tika atklāti 160 viltoti vai sveši dokumenti. Bija jāuzlabo personu datu ievades kvalitāte portatīvajās dokumentu pārbaudes iekārtās, kas arī tika nodrošināts.

Visu augstāk minēto nebūtu iespējams paveikt bez padotā personāla profesionālas dienesta pienākumu izpildes. Paldies par paveikto!!! Bet nedrīkst pie sasniegtā apstāties, ir jāattīstās, jāceļ kvalifikācija, tehnoloģijām attīstoties ir jābūt solim priekšā jauniem izaicinājumiem.


Kādi bijuši visgrūtākie momenti dienestā? Kāpēc?

Intervija ar J. Jermolajevu

Viss ir katra paša rokās, ir jāsaprot, ka nekur nav viegli un nevienam nav viegli. Savos dienesta gados Valsts robežsardzē pastāvīgi esmu kontaktā ar personālu. Katru vajag uzklausīt, izprast un arī palīdzēt. Laikam tieši darbs ar personālu ir visgrūtākais. Ja tas izdodas, tad arī viss pārējais izdosies un veiksies.

Pastāstiet par jaukākajiem brīžiem no dienesta dzīves.

Tas arī dienestā ir pats patīkamākais, kad tu redzi, ka tavs ieguldījums dod labus un teicamus rezultātus.

 

Kā saprotaties ar kolektīvu? Kā kolektīvs uztver Jūs?

Intervija ar J. Jermolajevu

Savam personālam esmu pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
Kā kolektīvs uztver mani? Būtu jāprasa pašam kolektīvam...

Vai Jūsu ģimene atbalsta Jūs un saprot robežsardzes dienesta specifiku? Pastāstiet par to.

Viennozīmīgi atbalsta, un bez šī atbalsta nebūtu iespējama amata pienākumu sekmīga izpilde. Ģimene saprot, ka jebkurā momentā varu būt nepieciešams dienestam un tā ir mūsu profesijas specifika.

 

Kas Jums dzīvē palīdz uzturēt pozitīvu garu?

Atbilde uz šo jautājumu ir iepriekšminētajā jautājumā - ģimenes atbalsts.

Protams dzīves redzējums - ja ir problēma, to nevar nostumt malā un domāt, ka tā atrisināsies paša par sevi. Problēmas ir jārisina un ir jāsaprot, ka tās ir tikai laicīgas un visam ir savs risinājums un ar pozitīvu domāšanu un attieksmi, citādāk nevar.

Kad ir grūtāki brīži, es iedomājos, ka ir taču cilvēki, kuriem ir daudz smagāk un grūtāk šai dzīvē, bet viņi turas. Tādos brīžos atceros savu bērnības draugu, kurš pašlaik ir invalīda ratiņos...

Par hobijiem? Kā tiek apvienoti vaļasprieki un dienests?

Pirmajā vietā ģimene. Man patīk mūzika, ar to cieši saistīta arī mana ģimene. Pašlaik vecākā meita Sofija mācās mūzikas skolā. Tēvs labi spēlēja akordeonu. Ar mūziku ir saistīti arī mani tuvākie radinieki.

Labprāt ziemā eju makšķerēt, bet tam ir vajadzīgs laiks un ģimenē augošas divas meitiņas Sofija un Luīze šo iespēju pašlaik samazina. Vairāk laika jāveltī ģimenei.

Patīk ūdens. Labprāt peldos neskatoties uz laika apstākļiem. Tas dod dzīvē tonusu.

Par nākotnes plāniem?

Viss notiek.

Kā svinat Robežsargu dienu?

Kad izdodas ģimenes lokā.

Jūsu ieteikumi, novēlējumi esošajiem un topošajiem robežsargiem.

Intervija ar J. Jermolajevu

Nebaidīties no grūtībām, izturību, ģimenes atbalstu un sapratni, lai viss izdodas!

Vēlreiz paldies personālam par personīgo ieguldījumu. Gribētu pateikties arī Ludzas pārvaldes vadībai un kolektīvam, Robežsardzes vadībai, kā arī gribētos atzīmēt visu Robežsardzes pārvalžu kolēģu ieguldīto, vienota kopīgā mērķa sasniegšanā, nodrošinot Valsts robežas neaizskaramību.

Vēlētos apsveikt visus robežsargus un viņu ģimenes ar Valsts robežsardzes dibināšanas 97.gadadienu, Robežsargu dienu un Valsts robežsardzes atjaunošanas 25 gadadienu.

Paldies par interviju! Un lai viss izdodas!


Valda Probuka pienākumu pildīšanas rezultatīvie rādītāji 2015.gadā:

- profesionālas personāla vadības rezultātā 2015.gadā VRS Ludzas pārvaldes Zilupes II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta amatpersonu sasniegtie rezultāti: sastādīti 40 administratīvā pārkāpuma protokoli, sastādīti 13 liegumi personu izceļošanai no Latvijas Republikas, sastādīti 20 ieceļošanas atteikumi, atceltas 7 vīzas, konstatēti 5 nedeklarēto preču pārvietošanas gadījumi (kopējais cigarešu skaits ir 33860 cigaretes), aizturētas 3 personas ar viltotiem dokumentiem, 2 meklēšanā esošas personas un aizturēti 2 iespējamie nelegālo imigrantu atbalstītāji (pārvadātāji);

- sadarbības ietvaros VRS Ludzas pārvaldes Zilupes II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta amatpersonas 51 reizi sniedza atbalstu Pasienes robežapsardzības nodaļai, izveidojot kontrolposteņus pierobežas joslā ar mērķi novērst nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu;

- sadarbības plāna ietvaros VRS Ludzas pārvaldes Zilupes II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta amatpersonas sniedza atbalstu Ludzas II kategorijas dienestam, veicot 12 nelikumīgo valsts robežas šķērsotāju apskati, sastādot apskates protokolus, kopumā 24 personām nodrošinot, ka tiek izpildītas visas nepieciešamās aizturēšanas procedūras;

- par apzinīgu un teicamu dienesta pienākumu pildīšanu VRS Ludzas pārvaldes Zilupes II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta robežsargiem 2015.gadā piešķirts 61 apbalvojums;

- apmācību procesa īstenošanā, pielieto uzkrāto dienesta pieredzi, kas ļauj nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu robežpārbaudes procedūru īstenošanu;

- Valsts robežsardzes tēla atpazīstamības veicināšanai un robežsarga profesijas popularizēšanai, „Ēnu dienas" un „Atvērto durvju dienas" ietvaros nodrošināja 21 skolēna no Zilupes vidusskolas un Ludzas pilsētas ģimnāzijas uzņemšanu Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Zilupes II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punktā;

- saņemti apbalvojumi gada laikā - LR Ministru prezidenta Pateicības raksts;
Ludzas pārvaldes priekšnieka pateicība.

 


 


Jevgēnija Pozņaka, VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa
28.11.2016.

 

Jūs esat 04617835 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;