PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Personāla atalgojums 2018.gada oktobrī (1,19 MB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Personāla atalgojums 2018.gada septembrī (1,24 MB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Personāla atalgojums 2018.gada augustā (1,21 MB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Personāla atalgojums 2018.gada jūlijā (1,44 MB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Personāla atalgojums 2018.gada jūnijā (1,43 MB, pdf)


Budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018.gadam:
 
PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardze (522 KB, pdf)
 PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes koledža (343 KB, pdf)
 


PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (356 KB, pdf) 

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par prēmijām un piemaksām (175 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par sociālajām garantijām (169 KB, pdf)