Budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018.gadam:
 
PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardze (302 KB, pdf)
 PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes koledža (223 KB, pdf)
 


PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (356 KB, pdf) 

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par prēmijām un piemaksām (175 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par sociālajām garantijām (169 KB, pdf)