2018. gada 23. jūnijs
Iepirkumu procedūras

Atlasīt

Iepirkuma identifikācijas numurs: VRS
Pasūtītājs:
Iepirkuma paredzamā līgumcena:
Iepirkuma procedūras stadija:

Pasūtītājs:

Iepirkuma priekšmets [Iepirkuma identifikācijas numurs]: []

Iepirkuma paredzamā līgumcena:

Iepirkuma procedūras stadija:

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojumi par iepirkuma procedūras uzsākšanu un grozījumiem iepirkuma nolikumā:

Pziņojums par veicamo iepirkumu (23.02.2017.)

Iepirkuma nolikums (vai tam pielīdzināma dokumentācija) un grozījumi tajā:

4.peilikums Finanšu piedāvājums (23.02.2017.)

5.peilikums Līgums (23.02.2017.)

1.pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā (23.02.2017.)

2.pielikums Tehniskais piedāvājums (23.02.2017.)

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā (23.02.2017.)

3.peilikums Tehniskā specifikācija (23.02.2017.)

Izziņas par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem:
Paziņojumi par iepirkuma procedūrā pieņemtajiem lēmumiem:

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (25.04.2017.)

Jūs esat 02164631 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2018.06.22

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;