2020. gada 28. maijs
e-pakalpojumi
LRA publikācijas
 LRA piedalās diskusijā par policijas attīstības koncepciju

Latvijas robežsargu asociācija (LRA) kā Iekšlietu ministrijas (IeM) Sabiedrības drošības konsultatīvās padomes dalībnieks piedalījās IeM organizētajā divu dienu (31.10.-1.11.2012) konferencē „Valsts policijas attīstības koncepcija". Konferencē pārrunāti arī robežsargiem saistoši atalgojuma, kadru atlases, motivācijas, izglītības, karjeras attīstības un materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumi.

Konferencē par policijas attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam piedalījās LRA pārstāvji Jānis Zeps, Dace Ūdre un Kitija Bite.

 
Apspriežamā policijas attīstības koncepcijas projekta ievadā definēta prioritāte - uz sabiedrību vērsts policijas darbs, nosakot, ka nepieciešama skaidra, vienota un uz sabiedrības interesēm balstīta attīstības koncepcija. Tomēr koncepcija ir apjomīgs dokuments (103 lpp.), kurš ietver detalizētu ikdienas problēmu aprakstu un piedāvā risinājumus, kuriem atsevišķās sadaļās ir aprēķināts provizoriskais finanšu segumus, bet citās nav.

Amatpersonu pieņemšana dienestā, apmācība

Koncepcija paredz esošās normatīvās bāzes pilnveidošanu, personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Piemēram, lai mazinātu to personu skaitu, kuras tikušas atzītas par nederīgām dienestam sakarā ar neatbilstību obligātajām veselības prasībām vai nav izturējušas fiziskās sagatavotības pārbaudes, tiek domāts par attiecīgo normatīvo aktu pārskatīšanu un prasību samazināšanu. Runājot par karjeras attīstību, koncepcija piedāvā jaunu personāla piemērotības konkrētiem amatiem atlases principu - psiholoģisko testēšanu, izmantojot kompetenču modeļus, kuri tiek definēti kā uzvedības, kas ir pamatā sekmīgai darba izpildei un atšķir efektīvos darbiniekus no mazāk efektīvajiem. Konferences dalībnieki ierosināja veidot atsevišķu psihologu dienestu, kā arī rekrutēšanas vienību.

Atalgojums

Runājot par atalgojumu, IeM Finanšu vadības departamenta direktora pienākumu izpildītāja Alda Strode informēja, ka ministrija strādā pie atlīdzības sistēmas pilnveidošanas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas paredz 600 latus kā minimālo mēnešalgu iekšlietu sistēmas amatpersonām, kas būtu pielīdzināms KNAB noteiktajam minimālajam atalgojumam korupcijas apkarotājiem 481,- Ls (uz rokas). IeM paredz ar 2013.gadu uzturdevas kompensāciju integrēt mēnešalgā. Tas nozīmē, ka uzturdevas kompensāciju, kura ar 2013.gadu tiek noteikta - 120 lati, iekļaujot mēnešalgā, reāli mēnešalgas palielinājums būs 30,10 lati.

Izglītība

Policijas koncepcijas projektā identificēta problēma - policijas darbinieka profesijas standarta neesamība, līdz ar to tiek secināts, ka apgrūtināta ir jaunu programmu izstrāde un nav mērķorientācija uz gala produktu personālpolitikā. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis konferences laikā uzsvēra, ka izglītība ir noteikta kā prioritāte un šobrīd tiek strādāts pie profesijas standarta „tiesībaizsardzības iestāžu speciālists" izstrādes un iekļaušanas profesiju klasifikatora. Konferencē tika uzsvērts, ka jaunu augstskolu likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas vietā nav plānots dibināt. Konferencē gan tika apspriesta ideja, piesaistot ES fondu reģionālās sadarbības programmu finanses, veidot Baltijas policijas mācību centru uz Valsts policijas koledžas infrastruktūras pamata. Mācību centrs kalpotu par bāzes vietu kopīgām specvienību apmācībām Šengenas ietvaros, plānojot kopīgas operācijas, standartizējot taktiskās darbības un praktisko reaģēšanu.

Sociālās garantijas

Pilnveidojot sociālo garantiju sistēmu, policijas attīstības koncepcijas projektā ir noteiktas vairākas vidējā termiņa prioritātes:

„1 - pasākumi, kuri vērsti uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšanu dienestā esošajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī personām, kuras atvaļinātas no dienesta veselības stāvokļa dēļ.

2 - pabalstu izmaksas nosacījumu pārskatīšana, ja amatpersona, kura, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi ievainojumu vai sakropļojumu vai kuras veselībai nodarīts citāds kaitējums.

3 - atjaunot izdienas pabalsta izmaksu amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm ik pēc pieciem nodienētiem gadiem.

4 - amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi rotācijas principa nodrošināšana. Pašreiz amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi rotācija netiek nodrošināta pietiekamā apmērā nevienā no IeM dienestiem ierobežotā finansējuma dēļ, līdz ar to, lai būtu iespējams nodrošināt amatpersonu rotāciju, kā galvenais mērķis ir papildus finanšu līdzekļu piešķiršana. Vienlaikus ir nepieciešams pārskatīt kompensāciju apmērus amatpersonām, kuras tiek pārceltas uz citu reģionu - it sevišķi, ja amatpersonas tiek pārceltas dienestā uz Rīgu. Ilgtermiņā pārcelšanas (rotācijas) gadījumu skaitam būtu jāpieaug, jo tas stimulē dienestu darbības uzlabošanu, kā arī korupcijas risku mazināšanu."

Nodrošinājums

Konferences dalībnieki bija vienisprātis par nepieciešamību pilnveidot informātiku un sakaru sistēmu un vienojās par mērķi nākotnē veidot monitoringa sistēmu, kurā būtu redzami visi speciālo dienestu reaģēšanas spēki (VP, VRS, pašvaldības policijas, apsardzes komersantu ekipāžas), lai pēc iespējas ātrāk un operatīvāk varētu koordinēt vajāšanas un glābšanas operācijas.

IeM valsts sekretāre I.Pētersone informēja konferences dalībniekus, ka tiek strādāts pie vienotu valsts radiosakaru izveides, apvienojot IeM dienestus un ārkārtas dienestus.

Diskusiju izraisīja arī formas tērpa iegāde. Dalībnieki, balstoties uz ārvalstu pieredzi, piedāvāja mainīt līdzšinējo sistēmu pret formas tērpa apgādi naudas izteiksmē, nosakot konkrētu summu gadam un iespēju amatpersonai pašai operēt ar līdzekļiem iegādājoties sev nepieciešamos formastērpa elementus. Jāatzīmē, ka šādai sistēmai ir savi mīnusi un riski.

 

Informāciju sagatavoja: Dace Ūdre, 26425173, dace.udre@inbox.lv


Notikumu kalendārs
 Maijs 2020 
P O T C P S Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 << >> 

RSS   Facebook.com

Logo

Macibas-valsts-robezsardzes-koledza-baneris.gif

FRONTEX

Jūs esat 07248552 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.05.26

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;