Valsts robežsardzes centrālais aparāts


 

Adrese: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012
e-pasts: ,

Darba laiks: 08:00 - 16:30

 

Valsts robežsardze


Galvenā pārvalde

Dienesta organizācijas pārvalde

Nacionālais koordinācijas centrs

Dežūrnodaļa

Analītiskā nodaļa

Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles nodaļa

Robežuzraudzības nodaļa

Atgriešanas un patvēruma meklētāju lietu nodaļa

 

Kriminālizmeklēšanas pārvalde

 

Administratīvā pārvalde

Juridiskā nodaļa

Eiropas lietu un projektu nodaļa

Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Lietvedības un arhīva nodaļa

 

Personāla pārvalde

Personāla politikas un komplektēšanas nodaļa

Personāla vadības nodaļa

Personāla uzskaites nodaļa

Austrumlatgales reģionālā nodaļa

Dienvidlatgales reģionālā nodaļa

 

Nodrošinājuma pārvalde

Materiāltehniskā nodaļa

Informācijas sistēmu vadības nodaļa

Rīgas nodrošinājuma nodaļa

Publisko iepirkumu nodaļa

 

Finanšu pārvalde

Atlīdzības uzskaites nodaļa

Pamatlīdzekļu un materiālu uzskaites nodaļa

Norēķinu nodaļa

Budžeta nodaļa

 

Ekspertīžu dienests