2019. gada 20. jūnijs
e-pakalpojumi
19.10.2011.

 

Projekta "Robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" izstrāde" īstenošana uz 19.10.2011.

 


 

Ieguldijums-tava-nakotne-(projektam).gif 

Valsts robežsardze Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros no 2009.gada novembra īsteno projektu „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" izstrāde" (Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/024). Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši.

Projekta ietvaros un pamatojoties uz Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes rīkotā atklātā konkursa „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" izveidošana" (iepirkuma identifikācijas numurs: VRSGP2011/04ERAF) rezultātiem, 2011.gada 18.oktobrī starp Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi un SIA „Komerccentrs DATI grupa" tika noslēgts līgums par sistēmas „RAIS 2009" izveidošanu. Kopējā līgumcena sastāda 362 266,65 LVL bez PVN. Līguma izpildes termiņš: viena gada laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

SIA „AA Projekts" nodrošinās sistēmas „RAIS 2009" izveidošanas autoruzraudzību par 8 000,00 LVL bez PVN (iepirkuma identifikācijas Nr.IeMVRSGP2010/15ERAF).

Kā arī, saskaņā ar Projektā plānoto 2009.gada decembrī tika nodrošināta iepirkuma dokumentācijas un pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, ko veica SIA „Linea Recta" par kopējo līgumcenu 579 LVL bez PVN un 2011.gada janvārī SIA „AA Projekts" izstrādātā robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" tehniskā projekta izvērtēšana, ko veica SIA „Agile & CO" par kopējo līgumcenu 1 639 LVL bez PVN.

Apstiprinātais projekta kopējais finansējums ir 500 000 LVL.

Projekts tiek realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 


Publicēšanas datums: 19.10.2011.

 

Jūs esat 04629727 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;