2019. gada 17. jūnijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr. IA/VRS/EBF/2009/1

 

Valsts robežsardzes darbinieku apmācība


ES.gif      Solidaritates-fonds.gif      Eiropas-beglu-fonds.gif


Projekta nosaukums: "Valsts robežsardzes darbinieku apmācība". 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Prioritāte „ Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm". Aktivitāte: Valsts robežsardzes darbinieku apmācība.

Projekta īstenošana:
01.07.2010. - 30.06.2011.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 42 168 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 31 626 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 10 542 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2010.gada jūlijs - 2011.gada jūnijs.

Projekta vispārējais mērķis:
Paaugstināt Valsts robežsardzes amatpersonu, kuras pieņem iesniegumu no patvēruma meklētājiem kapacitāti, kā arī papildināt zināšanas par jaunākajām patvēruma pieprasīšanas tendencēm.

Projekta specifiskais mērķis:
Optimizēt Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta darbu nodrošinot to ar nepieciešamo amatpersonu skaitu, kuri pieņem iesniegumus no patvēruma meklētājiem, veicot to identificēšanu un intervēšanu.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
Projekta ietvaros plānots organizēt 4 seminārus Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību amatpersonām, kuras pieņem iesniegumus no patvēruma meklētājiem (ārvalstu ekspertu vadībā).
Projekta mērķis ir uzlabot Valsts robežsardzes amatpersonu, kuras pieņem iesniegumu no patvēruma meklētājiem, veicot to identificēšanu un intervēšanu, kapacitāti, kā arī papildināt zināšanas par jaunākajām patvēruma pieprasīšanas tendencēm. Uzlabot Valsts robežsardzes amatpersonu sadarbību ar citu dalībvalstu dienestiem, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus ar mērķi apmainīties ar informāciju par patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm Šim nolūkam projekta ietvaros Spānijā (Madridē), Zviedrijā (Stokholmā), Slovākijā (Bratislavā) un Grieķijā (Atēnās) notiks semināri par patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodēm. Seminārus vadīs 2 lektori no attiecīgo valstu kompetentajiem dienestiem. Katra semināra ietvaros uzlabos profesionālās prasmes un iemaņas 10 Valsts robežsardzes amatpersonas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
40 Valsts robežsardzes amatpersonas paaugstinās kvalifikāciju par ES dalībvalstu labāko praksi patvēruma meklētāju identificēšanā un intervēšanā. Tiks paaugstināta kvalifikācija uzņemšanas dokumentu sagatavošanā, kā arī tiks pārņemta labākā prakse aizturēto patvēruma meklētāju centru darbībā. Tiks pilnveidota Valsts robežsardzes personāla apmācību sistēma, lai sistematizētu personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas Valsts robežsardzes kadetu apmācībai.
Ņemot vērā Latvijas Republikas statusu kā ES dalībvalstij un arī Šengenas līguma zonas valstij, nākotnē tiek prognozēta nelegālās imigrācijas spiediena paaugstināšanās, kas rada nepieciešamību organizēt dažādus personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus atkarībā no attiecīgo darbinieku darba specifikas prasībām. Pēc projekta ieviešanas būs izveidota Imigrācijas kontrolē iesaistītā Valsts robežsardzes personāla profesionālās pilnveidošanas koncepcija 2011. - 2013. gadam, kas uzlabos kvalifikācijas celšanas apmācību organizēšanu. Koncepciju izstrādās Valsts robežsardzes amatpersonas un koncepcijas izstrāde neradīs papildus finanšu izdevumus.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Projekta īstenošana uz 01.12.2010.

Projekta īstenošana uz 20.12.2010.

Projekta īstenošana uz 02.05.2011.

Projekta īstenošana uz 20.05.2011.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasts:
tālr. 67075754
 
Publicēšanas datums: 05.07.2010.
Jūs esat 04599158 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;