2019. gada 26. jūnijs
e-pakalpojumi
30.06.2015.

 

Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Arejo-robezu.gif

 

2012.gada 1.novembrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk - PMLP) tika uzsākta Eiropas Atgriešanās fonda 2011. - 2013.gada programmu 1.prioritātes Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei 1.3.2. aktivitātes „Atgriezto personu ierakstu glabāšanas sistēmas izstrāde" projekta „Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde" (turpmāk - Projekts) īstenošana. Tā kā Projektā risināmo jautājumu loks skāra gan PMLP, gan Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS) darbību, tad Projekta īstenošanā PMLP un VRS piedalījās kā partneri un kopīgi veica nepieciešamos pasākumus sekmīgai rezultātu sasniegšanai.

Projekta mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu datu uzkrāšanu par visiem atgrieztajiem ārzemniekiem, izstrādājot un ieviešot Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru (turpmāk - Reģistrs).

Projekta īstenošanai tika izlietoti Eiropas Atgriešanās fonda 2011.- 2013.gada programmu un nacionālā budžeta līdzekļi. Projekts tika ieviests 32 mēnešu laikā no 2012.gada 1.novembra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Tā kā Reģistra izstrāde ir ļoti apjomīgs un laikietilpīgs process, tad veicamie darbi tika sadalīti pa šādiem Eiropas Atgriešanās fonda programmas periodiem:

 

Periods

Rezultāts

EAF 2011.gada programmas projekts

(01.11.2012.-30.06.2013.)

• izstrādāts Reģistra             projektējums un prototips

EAF 2012.gada programmas projekts

(01.07.2013.-30.06.2014.)

• Reģistra izstrāde un sākotnējās funkcionalitātes nodrošināšana testa vidē;
• izstrādāta PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra reorganizācijas projekta sākotnējā versija;
• izstrādāta VRS Galvenās pārvaldes Nelegālās imigrācijas reģistra likvidācijas projekta sākotnējā versija

EAF 2013.gada programmas projekts

(01.07.2014.-30.06.2015.)

• Reģistra izstrādes pabeigšana un ieviešana un lietotāju apmācība;
• izstrādāts PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra un VRS Nelegālās imigrācijas reģistra reorganizācijas projekts;
• noslēgtas vienošanās ar ārējiem lietotājiem par Reģistra lietošanu

Visu šo gadu laikā gan PMLP, gan VRS darbinieki regulāri tikās ar Izstrādātāju A/S „Rix Technologies", lai saskaņotu izmaiņas programmatūras prasību specifikācijā, analizētu programmatūras testēšanā atklātās kļūdas, apspriestu problēmjautājumus un diskutētu par Reģistra funkcionalitātes uzlabošanu.

Tādējādi kopīgā darbā, soli pa solim, ir izstrādāts vienots, abām iestādēm ērti lietojams Reģistrs, kā rezultātā:

• ir optimizēta sadarbība starp PMLP un VRS lēmuma pieņemšanā un informācijas saņemšanas ātrumā (informācija netiks sūtīta pa pastu);

• ir novērsta datu dublēšanās problēma;

• iestādēm vienlaicīgi ir pieejami aktualizētu un korekti dati;

• iestādēm ir vienots statistikas avots atgriešanas jomā;

• vienota informācijas sistēma ir vienkāršāk un lētāk uzturama, prasot mazāk cilvēku, laika un tehniskos resursus;

• Reģistram ir sasaiste ar PMLP Vienotās migrācijas informācijas sistēmas apakšsistēmām un arī ar citu iestāžu informācijas sistēmām.

Tā kā jaunais Reģistrs tika būvēts, apvienojot un reorganizējot PMLP Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmu un VRS Nelegālās imigrācijas reģistru, tad paralēli Reģistra izstrādes darbiem, PMLP un VRS darbinieki sagatavoja Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmas un Nelegālās imigrācijas reģistra reorganizācijas projektu, kas tika saskaņots un iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Tuvojoties projekta noslēgumam, tika veiktas 75 VRS Reģistra lietotāju apmācības, kas notika gan Rēzeknē, gan Rīgā. Mācību mērķis bija apmācīt pasniedzējus, kuri vēlāk varētu apmācīt savus kolēģus Reģistra lietošanā. Katrā VRS teritoriālajā pārvaldē tika nozīmēta amatpersona, kura pildīs Reģistra administratora pienākumus.

Projekta realizācija 30.06.2015.

Projekta ietvaros tika izstrādāta arī Reģistra lietotāju rokasgrāmata, kas satur detalizētu informāciju par katru ekrāna ievada un izvada formu un atsevišķu lauku nozīmi tajās, pamācības, kādā veidā veikt noteiktas darbības ar sistēmu, padomus rīcībai kļūdu un neparedzētu sistēmas reakciju gadījumā.

Pēc Projekta beigām jaunā Reģistra uzturēšana tiks nodrošināta, piesaistot PMLP budžeta līdzekļus.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Jānis Citskovskis
e-pasts:
tālr: 67219583
 
Publicēšanas datums: 30.06.2015.

 

Jūs esat 04693501 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.26

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;