2019. gada 17. jūnijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr. IA/VRS/EAF/2010/7

 

Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām

ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Arejo-robezu.gif

 

Projekta nosaukums: „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām"

Iekšlietu ministrija, kā vadošā iestāde Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas ietvaros 2011.gada 30.decembrī apstiprināja Valsts robežsardzes iesniegto projekta iesniegumu Nr.IA/VRS/EAF/2010/7 „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām" un 2012.gada 5.janvārī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika parakstīta vienošanās Nr. IA/VRS/EAF/2010/7par Projekta īstenošanas kārtību.

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas 4.prioritāte:
„Atbalsts dalībvalstu stratēģijas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei".
1.6. aktivitāte: „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām"

Projekta vispārējais mērķis ir Kaukāza valstu imigrācijas kontroles iestāžu sadarbības veicināšana ar Valsts robežsardzi nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot sadarbību ar trešo valstu kompetentām iestādēm, kuras veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās kontroli un atgriešanas jautājumu risināšanu.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 8 027 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 6 020 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 2 007 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2012.gada februāris - 2012.gada maijam.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks organizēta viena pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā un viena pieredzes apmaiņas vizīte Armēnijā. Katrā no pieredzes apmaiņas vizītēm plānots apmainīties ar labāko praksi nelegālo imigrantu atgriešanas jautājumos, aizturēto nelegālo imigrantu izmitināšanas jautājumos, kā arī izskatīt jautājumus par noslēgtā readmisijas līguma realizācijas praktiskajiem aspektiem.  Tiks panākts ciešāks kontakts ar Armēnijas kompetento iestādi, kura ir atbildīga par noslēgtā readmisijas līguma realizāciju. Šie kontakti veicinās ātrāku readmisijas pieprasījumu apriti starp Latviju un attiecīgo trešo valsti.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Projekta īstenošana uz 21.02.2012.

Projekta īstenošana uz 28.03.2012.

Projekta īstenošana uz 31.05.2012.

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasts:
tālr: 67075741
 
Publicēšanas datums:  09.01.2012.

 

Jūs esat 04606301 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;