2019. gada 17. jūnijs
e-pakalpojumi
03.06.2011.

 

Projekta "Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība" īstenošana uz 03.06.2011.


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Arejo-robezu.gif

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - Pārvalde) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (turpmāk - VRS) ir veiksmīgi īstenojusi Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projektu „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība" (turpmāk- Projekts).

Projekts tika īstenots ar mērķi uzlabot un pilnveidot to Pārvaldes darbinieku un VRS amatpersonu svešvalodu zināšanas, kuri saistīti ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanās jautājumu risināšanu. Šī mērķa sasniegšanai tika īstenoti divi galvenie Projekta pasākumi- angļu spāņu, franču un arābu valodas apmācība Latvijā Pārvaldes darbiniekiem un VRS amatpersonām, kuri saistīti ar atgriešanās jautājumu risināšanu un tika izstrādātas divas koncepcijas par turpmāko svešvalodu apmācību Pārvaldē un Robežsardzē.

Lai arī sākotnēji tika plānots nodrošināt svešvalodu apmācību 64 abu iestāžu darbiniekiem/amatpersonām, finanšu resursu ietaupījuma rezultātā, bija iespēja svešvalodas apmācības nodrošināt lielākam skaitam Pārvaldes un VRS darbinieku/amatpersonu. Tā rezultātā kopumā 83 atgriešanās jomā iesaistītie Pārvaldes darbinieki un Robežsardzes amatpersonas uzlaboja savas svešvalodas prasmes- 42 Pārvaldes darbinieki un 35 robežsargi angļu valodā, 2 robežsargi -spāņu valodā, 1 robežsargs- franču valodā, bet 3 robežsargi- arābu valodā.

Svešvalodu apmācība tika veikta sadarbībā ar 15 valodu apmācību uzņēmumiem visā Latvijā. Apmācību uzņēmumi nodrošināja 96 akadēmisko stundu lietišķo angļu, franču, spāņu un arābu valodu kursu katram darbiniekam/amatpersonai, atbilstošus mācību materiālus, kā arī apmācāmā darbinieka/amatpersonas zināšanu līmenim piemērotu apmācību programmu, iekļaujot arī ar nozari saistītu tēmu apguvi. Mācību noslēgumā darbinieki/amatpersonas saņēma apliecinājumus (sertifikātus, zināšanu progresa pārskatus) par sasniegto zināšanu līmeni.

Lai noskaidrotu Projektā iesaistīto darbinieku/amatpersonu viedokli par organizētajām apmācībām un iegūto zināšanu pielietošanu darba pienākumu veikšanā, apmācību koncepciju ietvaros tika izstrādātas kursu novērtējuma anketas, kas pēc veiktās apmācības, tika izsūtītas visiem Projekta apmācību dalībniekiem. Pēc anketās sniegtajām atbildēm, var secināt, ka darbiniekus un amatpersonas apmierināja apmācības organizēšanas process. Piedāvātās angļu, franču, spāņu un arābu valodas nodarbības lielākoties bija atbilstošas darbinieku un amatpersonu zināšanu līmenim un vajadzībām darba pienākumu veikšanai. Kā pozitīvu faktu var minēt, ka lielākā daļa Pārvaldes darbinieku un robežsargu pielieto iegūtās zināšanas darba pienākumu veikšanā un labprāt turpinātu savu svešvalodas prasmju pilnveidošanu.

Jau iepriekš tika ziņots, ka atgriešanās jomā iesaistīto Pārvaldes un Robežsardzes darbinieku un amatpersonu svešvalodu apmācību ir plānots turpināt arī nākamo Eiropas Atgriešanās fonda gada programmu projektos atbilstoši šī Projekta ietvaros izstrādātajām Pārvaldes un Robežsardzes darbinieku/amatpersonu svešvalodu apmācības koncepcijām. Koncepciju izstrādi veica eksperti no Pārvaldes un Robežsardzes, kā arī tika piesaistīti divi ārējie nozares speciālisti. Koncepcijas rezultātā tika apzināts, ka šobrīd ar atgriešanās jomu saistītajās struktūrvienībās ir nodarbināti 268 Pārvaldes darbinieki un 940 robežsargi. Ne visos gadījumos atgriešanās jomā iesaistītā personāla svešvalodu zināšanu līmenis ir pietiekams, lai darba izpilde tiktu veikta atbilstoši amata apraktā noteikto darbu kvalitatīvai izpildei, līdz ar to tika izstrādāts apmācību plāns, lai nodrošinātu nepieciešamā rezultāta sasniegšanu. Ārējie eksperti analizēja Pārvaldes un VRS ekspertu apkopoto informāciju par abu iestāžu atgriešanās jomā iesaistītajām struktūrvienībām, darbiniekiem, to pienākumiem, lai noteiktu atbilstošākās svešvalodu apmācību metodes, kas limitētā laika posmā nodrošinās pēc iespējas augstāka zināšanu līmeņa sasniegšanu. Tāpat izstrādātās koncepcijas abās iestādēs veicinās efektīvāku turpmāko svešvalodu apmācību procesa koordināciju.

Informācijai:
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada projekts „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība" tika īstenots no 2010.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.maijam. Projekta kopējais finansējums- 45 483 LVL.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 
Kontaktpersona: Daina Auziņa
E-pasts:
Tālr.: 67219154
Fakss: 67829825
 
Publicēšanas datums: 03.06.2011.

 

Jūs esat 04599146 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;