2019. gada 24. jūnijs
e-pakalpojumi
19.12.2013.

 

Projekta "Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" īstenošana uz 19.12.2013

ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Arejo-robezu.gif

 

Valsts robežsardze Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 „Atgriešanās jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" (turpmāk - Projekts) ietvaros, realizējot 7.pasākuma aktivitāti „Sanāksmju organizēšana", 2013. gada 13. decembrī organizēja sanāksmi „Neaizturēto izraidāmo ārzemnieku izmitināšana un uzturēšana sociālo pakalpojumu sniedzēju telpās" (turpmāk - Sanāksme), ar mērķi - apspriest jautājumu par neaizturēto ārzemnieku, attiecībā uz kuru ir ierosināta izraidīšanas procedūra un kuram nav finanšu līdzekļu, lai uzturētu sevi un savu ģimeni, izmitināšanu un uzturēšanu līdz šī ārzemnieka izraidīšanai.

Šobrīd normatīvajos aktos nevienai institūcijai nav noteikts pienākums izmitināt un uzturēt līdz izraidīšanas brīdim ārzemniekus, kuri nav aizturēti izraidīšanas procedūras ietvaros.

Latvijas Republikā nav izveidots izmitināšanas centrs, kurā var izmitināt neaizturētos izraidāmos ārzemniekus, kā arī nav paredzēta šādu ārzemnieku kategorijas izmitināšana jau izveidotajos sociālās palīdzības centros.

Imigrācijas likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka izraidāmais ārzemnieks ir tiesīgs saņemt uzturu un materiālo nodrošinājumu sadzīves vajadzībām, saņemt garantētos veselības aprūpes pakalpojumus, tikai kamēr viņš ir aizturēts. Gadījumos, ja ārzemnieks nav aizturēts viņš pats par saviem līdzekļiem uztur sevi un savu ģimeni.

Ņemot vērā, to, ka šādu ārzemnieku, kuri nav aizturēti, skaits pieaug un tie galvenokārt ir mazāk aizsargātas personas, t.i. grūtnieces, invalīdi, ārzemnieki vecumā, kuru sasniedzot Latvijas Republikā piešķir vecuma pensiju, u.c., pastāv nepieciešamība steidzami risināt šo jautājumu.

Minētā jautājuma risināšanā tika iesaistītas vairākas institūcijas un organizētas starpinstitūciju sanāksmes, kuru laikā tika apspriests viens no iespējamiem risinājumiem - šādas ārzemnieku kategorijas izmitināšana sociālo pakalpojumu sniedzēju telpās.

Lai nodrošinātu minētās problēmsituācijas risinājumu ilgtermiņā, Valsts robežsardze izstrādāja likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā" (turpmāk - Likumprojekts), kas paredz kārtību, kādā neaizturētajiem izraidāmajiem ārzemniekiem tiek nodrošinātas garantijas pirms izraidīšanas sociālo pakalpojumu sniedzēju telpās.

Ņemot vērā to, ka minētā jautājuma risināšanā ir iesaistītas vairākas institūcijas, dalībai sanāksmē tika uzaicināti pārstāvji no Labklājības ministrijas, Rīgas domes Labklājības departamenta, Sociālo pakalpojumu aģentūras, Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Latvijas Republikas Tiesībsarga un Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes.

2013.gada 13.decembrī notikušās starpinstitūciju sanāksmes laikā tika panākta vienošanās par Valsts robežsardzes izstrādātā Likumprojekta tekstu, t.i. tika izrunāts šādu ārzemnieku kategorijai sniedzamo garantiju apjoms pirms izraidīšanas, nosacījumi garantiju pirms izraidīšanas nodrošināšanai un kārtību, kādā šīs garantijas tiek piešķirtas vai atņemtas. Papildus minētajām tika apspriestas iespējas izmitināt šādu ārzemnieku kategoriju sociālo pakalpojumu sniedzēju telpās līdz likumprojekta spēkā stāšanās brīdim.

Sanāksmes rezultātā Valsts robežsardze precizēs Likumprojekta tekstu atbilstoši sanāksmes laikā panāktajiem kompromisiem, un nosūtīs to saskaņošanai sanāksmes dalībniekiem, pēc kā arī paredzēts rīkot atkārtotu sanāksmi, kurā tiks diskutēts par Likumprojekta galīgo saskaņoto redakciju.

Projekta realizācija


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese:
tel. 67075741
 
Publicēšanas datums:  19.12.2013.

 

Jūs esat 04670833 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;