2019. gada 26. jūnijs
e-pakalpojumi
25.02.2014.

 

Projekta "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā" īstenošanas gaita uz 25.02.2014.


 

ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif 

Sakaru virsnieka aktivitātes Krievijas Federācijā 2013.gadā 

2013.gada janvārī Valsts robežsardze, pamatojoties uz projektu Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Krievijā", kā arī Saprašanās memorandu starp Latvijas Valsts robežsardzi, Lietuvas Valsts robežsardzes dienestu un Igaunijas Robežsardzes pārvaldi par sakaru virsnieka punkta darbību Krievijā nosūtīja uz Krievijas Federāciju sakaru virsnieku - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnantu Raimondu Deičmani.

R.Deičmanis savus dienesta pienākumus veiks līdz 2014.gada 30.jūnijam.

2013.gadā R.Deičmanis nodibinājis un uzturējis tiešus kontaktus ar valsts iestādēm Krievijas Federācijā un Eiropas Savienības/Šengenas dalībvalstu, kā arī citu valstu sakaru virsniekiem.

R.Deičmanis Valsts robežsardzei, kā arī Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības dienestiem regulāri nosūtīta iegūtā informācija par viltotiem un nozagtiem dokumentiem (pases, vīzas, uzturēšanās atļaujas, veidlapas u. tml.), par konkrētiem viltošanas paņēmieniem un personām, kas rada nelegālās imigrācijas riskus, to ceļošanas maršrutiem un darbības paņēmieniem - kopumā 78 informācijas, kā arī īstenojis šādas aktivitātes:

 • Pēc citu valstu sakaru virsnieku, Latvijas un Lietuvas Vēstniecību Maskavā Konsulāro nodaļu amatpersonu un aviokompāniju pieprasījumiem sadarbībā ar Valsts robežsardzi pārbaudīta informācija par 14 personām un divām automašīnām.

 • Sadarbībā ar Latvijas Vēstniecības Maskavā Konsulāro nodaļu Valsts robežsardzei nosūtīta informācija par 90 personām, kas radīja nelegālās imigrācijas riskus un kuru ieceļošanas mērķi, iespējams, nesakrita ar vīzu anketās norādītajiem.

 • Pēc Beļģijas konsulāta lūguma sadarbībā ar Latvijas Vēstniecības Maskavā Konsulāro nodaļu pārbaudīti trīs Krievijas pilsoņi.

 • Latvijas Vēstniecības Maskavā Konsulārajai nodaļai:

  • iesniegta informācija par diviem Krievijas pilsoņiem, kuri vīzu anketās bija snieguši nepatiesas ziņas, rezultātā vīzas anulētas;

  • nodota no Valsts robežsardzes saņemtā informācija par Krievijas pilsoni, kas, saņemot Šengenas Latvijas vīzu, bija sniedzis nepatiesas ziņas;

  • nodota no Portugāles imigrācijas sakaru virsnieka saņemtā informācija par 5 Krievijas un vienu Angolas pilsoni, kam atteiktas Šengenas Portugāles vīzas, jo pieprasot vīzas, bija iesniegtas viltotas bankas un darba vietas izziņas;

  • nodota no Francijas ģenerālkonsulāta saņemtā informācija par diviem Krievijas pilsoņiem, kam

  • atteiktas Šengenas Francijas vīzas;

  • nodota no Somijas vēstniecības saņemtā informācija par Krievijas pilsoni, kam atteikta Šengenas Somijas vīza;

  • nodota no Beļģijas vēstniecības saņemtā informācija par 3 Krievijas, 2 Uzbekistānas, 5 Armēnijas un 1 Azerbaidžānas pilsoni, kas bija nelegāli uzturējušies Beļģijā;

  • nodota no Kanādas imigrācijas sakaru virsnieka saņemtā informācija par organizētu vīzu saņemšanai nepieciešamo dokumentu viltošanu Sanktpēterburgā, informācija nosūtīta arī VRS GP Kriminālizmeklēšanas pārvaldei;

  • Pārbaudīts Latvijas pilsonis, kas saņēma atgriešanās apliecību Vēstniecības Konsulārajā nodaļā, konstatēts, ka persona atrodas meklēšanā Latvijā. Par iespējamajiem atgriešanās laiku un maršrutu informēta Valsts robežsardze.

 • Krievijas Federālajam drošības dienestam sagatavota un iesniegta viena Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes iegūtā informācija par Krievijas pilsoni, kura piedāvāja Latvijas pilsonēm slēgt fiktīvas laulības ar Indijas pilsoņiem ar mērķi krāpnieciskā ceļā iegūt Latvijas Republikas uzturēšanās atļaujas.

Izņemot ikmēneša sanāksmes ar citu valstu sakaru virsniekiem, R.Deičmanis
piedalījies šādos forumos:

 • Dalība Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas, Darba grupas cīņai pret nelegālo imigrāciju un Robežšķērsošanas vietu darba grupas darbā.

 • Regulāra dalība Latvijas Republikas Vēstniecības Maskavā rīkotajos tūrisma semināros, to dalībniekiem izskaidroti robežšķērsošanas jautājumi.

 • Izveidoti un uzturēti tieši kontakti un sadarbība ar aviopārvadātāju, autobusu satiksmes kompāniju un tūrisma firmu pārstāvjiem, organizēts viens seminārs aviokompāniju pārstāvjiem, kas veic ceļošanas dokumentu kontroli Maskavas lidostās par viltotiem un svešu personu dokumentiem un to izmantošanu, autobusu satiksmes kompānijām un tūrisma firmām sagatavota informācija par tūrisma un regulāro maršruta autobusu robežšķērsošanu.

 • Projekta ietvaros Latvijas Vēstniecībā Maskavā organizēta viena atskaites sanāksme/seminārs - ES/Šengenas valstu imigrācijas sakaru virsnieku sanāksme par sakaru virsnieka punkta darbības rezultātiem un divas ES/Šengenas valstu imigrācijas sakaru virsnieku sanāksmes.

 • Dalība Krievijas Federācijā akreditēto tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju/sakaru virsnieku kopīgajā vizītē Polijā un Krievijas Federācijā (Kaļiņingradas apgabalā) 2013. g. 11. - 15. jūnijā.

 • Dalība Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstu Migrācijas dienestu vadītāju padomes sēdē 2013. g. 15. novembrī Minskā, Baltkrievijā.

 • Dalība Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes sakaru virsnieka Ukrainā un Moldovā darbības atskaites sanāksmē 2013. g. 05. decembrī Kijevā, Ukrainā.


Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese:
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756
 
Publicēšanas datums: 25.02.2014.
 
 
 
 
 
Jūs esat 04693457 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.26

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;