2019. gada 26. jūnijs
e-pakalpojumi
20.03.2014.

 

Projekta "Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" īstenošana uz 20.03.2014.

ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Arejo-robezu.gif

 

Valsts robežsardze Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 "Atgriešanās jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" (turpmāk - Projekts) ietvaros, realizējot 7. pasākuma „Sanāksmju organizēšana" aktivitāti, 2014. gada 26. februārī Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē organizēja semināru „Savstarpējās sadarbības stiprināšana starp Latvijas Republikas kompetentajām iestādēm un ārvalstu vēstniecībām, kā arī Starptautisko Migrācijas organizāciju ārzemnieku atgriešanas jomā" (turpmāk - Seminārs).

Semināra mērķis bija izveidot ciešāku sadarbību nelegālo imigrantu identificēšanā, ceļošanas dokumentu iegūšanā un atpakaļatgriešanas īstenošanā ar trešo valstu vēstniecībām, kas akreditētas Latvijā.

Seminārā piedalījās:

1. Trešo valstu vēstniecību pārstāvji:
  • Krievijas Federācijas vēstniecības: Trešais sekretārs Sergey Azarov, Krievijas Federālā Migrācijas dienesta pārstāvis Latvijā Zhovzan Zaynalabdieva, kā arī Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta Liepājā Trešais sekretārs Natalia Korobova,

  • Baltkrievijas Republikas vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītājs Andrei Kozhan,

  • Azerbaidžānas Republikas vēstniecības konsuls Nijat Sadigov

  • Uzbekistānas Republikas vēstniecības Trešais sekretārs un Konsuls Kamol Fayziyev.

2. Ņemot vērā to, ka migrācijas plūsmu pārvaldībā, kā arī humānas un pārskatāmas ārzemnieku atgriešanas procedūras nodrošināšanā ir iesaistītas dažādas valsts iestādes un starptautiskās institūcijas, dalībai Seminārā tika uzaicināti pārstāvji no Iekšlietu ministrijas (1 cilv.), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (3 cilv.), Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta (1 cilv.), Tiesībsarga biroja (2 cilv.) un Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja (1 cilv.).

3. Seminārā piedalījās 18 Valsts robežsardzes amatpersonas (no Galvenās, Rīgas, Ludzas, Daugavpils, Viļakas un Ventspils pārvaldēm), kuras organizē ārzemnieku piespiedu izraidīšanu uz ārzemēm, kā arī sazinās ar ārvalstu vēstniecībām jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku identificēšanu, statusa noteikšanu, ceļošanas dokumentu noformēšanu un ārzemnieku intervēšanas organizēšanu.

Semināra dalībniekiem tika sniegta informācija par šādām tēmām:

  • Ārzemnieku atgriešanas procedūra (piespiedu izraidīšanas, brīvprātīgās atgriešanas) readmisijas procedūras piemērošanas īpatnībām un izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā atgriešanas jomā;

  • Ārzemnieku atgriešanas organizēšanas praktiskie aspekti;

  • Ārzemnieku piespiedu izraidīšana, izmantojot FRONTEX aģentūras kopējās atgriešanas operācijas;

  • Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra „Daugavpils" darbība, ārzemnieku izmitināšanas kārtība un apstākļi;

  • Atbalstītas brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas programmas īstenošana.

Tika demonstrēta FRONTEX aģentūras uzņemta videofilma par FRONTEX aģentūras kopējo atgriešanas operāciju sagatavošanu un īstenošanu.

Papildus minētajām, Tiesībsarga biroja pārstāvis uzstājās ar sagatavotu prezentāciju par ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesa novērošanas praksi un rezultātiem.

Valsts robežsardzes amatpersonas, kā arī Baltkrievijas Republikas, Azerbaidžānas Republikas, Uzbekistānas Republikas un Krievijas Federācijas vēstniecību pārstāvji izteica savu gandarījumu par izveidoto sadarbību ārzemnieku atgriešanas jomā, kā arī izteica gatavību sekmēt tās tālāko attīstību un stiprināšanu.

Projekta realizācija 20.03.2014.Projekta realizācija 20.03.2014.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese:
tel. 67075741
 
Publicēšanas datums:  20.03.2014.

 

Jūs esat 04693452 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.26

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;