Vakances


Aktuāli konkursi

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Lietvedības un arhīva nodaļas speciālists (pieteikšanās līdz 28. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Rīgas nodrošinājuma nodaļas speciālists (autovadītājs) (pieteikšanās līdz 21. oktobrim)

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes robežapsardzības nodaļas inspektors (Krivandas, Pasienes un Grebņevas robežapsardzības nodaļa)(pieteikšanās līdz 19.oktobrim) 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes robežapsardzības nodaļas inspektors (kinologs) (Krivandas un Opoļu robežapsardzības nodaļa)(pieteikšanās līdz 19. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Terehovas I kategorijas robežkontroles punkta inspektors (pieteikšanās līdz 19. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Terehovas I kategorijas robežkontroles punkta jaunākais inspektors (pieteikšanās līdz 19. oktobrim)

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Zilupes I kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta inspektors (pieteikšanās līdz 19. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas robežapsardzības nodaļas jaunākais inspektors (pieteikšanās līdz 19. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Zilupes I kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta jaunākais inspektors (pieteikšanās līdz 19. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta galvenais inspektors (pieteikšanās līdz 21. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Rīgas I kategorijas dienesta Daugavgrīvas I kategorijas nodaļas inspektors (pieteikšanās līdz 21. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes speciālists (pieteikšanās līdz 21. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lidostas "Rīga" I kategorijas robežkontroles punkta vecākais inspektors (pieteikšanās līdz 21. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Tirdzniecības ostas II kategorijas robežkontroles punkta vecākais inspektors (pieteikšanās līdz 21. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta "Sigma" inspektors (pieteikšanās līdz 12. novembrim) 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenais inspektors (izmeklēšanas darbā) (pieteikšanās līdz 19. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Personāla vadības nodaļas vecākais speciālists (pieteikšanās līdz 15. oktobrim) 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Tehnisko sistēmu pārvaldes Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļas vadītājs/-a (pieteikšanās līdz 16.oktobrim) 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Tehnisko sistēmu pārvaldes vadītājs (uz darbinieka ilgstošas prombūtnes laiku)(pieteikšanās līdz 16.oktobrim)

 VRS Galvenās pārvaldes Tehnisko sistēmu pārvaldes Informācijas sistēmu vadības nodaļas vadītājs (pieteikšanās līdz 16.oktobrim)

 


Konkursu rezultāti

 

Uz Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Materiāltehniskās nodaļas vecākā speciālista amatu uzvarētājs ir Intars Sondars


Svarīgi!

 

Lai persona varētu kandidēt dienestam Valsts robežsardzē, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām.

Atlasei dienestam Valsts robežsardzē var pieteikties Latvijas Republikas pilsoņi (-es) ar vidējo izglītību vai augstāko izglītību, vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli ir piemēroti (-as) dienestam Valsts robežsardzē, iesniedzot dokumentus Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs.

Kandidāti, par kuriem, pēc Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs sekmīgi nokārtotajiem atlases pārbaudījumiem, ir pieņemts pozitīvs lēmums, tiek pieņemti dienestā Valsts robežsardzē un iecelti Valsts robežsardzes koledžas inspektora palīgu amatos, un uzsāk mācības pēc Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas (1 mēnesis). Kursa noslēgumā tiek kārtoti pārbaudījumi, kuru rezultātā notiek kandidātu atlase profesionālās tālākizglītības ieguvei Valsts robežsardzes koledžā (1 gads klātienē).

Kandidāti, kuri neiztur atlasi un netiek uzņemti mācībām Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze", tiek atvaļināti no dienesta Valsts robežsardzē.

Pēc profesionālās tālākizglītības programmas apguves robežsargiem tiek piešķirts 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (kvalifikācija „Valsts robežsardzes inspektors") un viņi tiek nosūtīti dienestam Valsts robežsardzes struktūrvienībās.

 

 Kopējais Valsts robežsardzes vakanto amatu sarakstsInformāciju par prasībām konkrētajām Valsts robežsardzes struktūrvienībā esošajām Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbinieku vakancēm var iegūt:

1. Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, tālrunis 64501918;

2. Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV-5701, tālrunis 65703910, 65703915;

3. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV-5417, tālrunis 65403749;

4. Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV-3601, tālrunis 63604809;

5. Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012, tālrunis 67075791;

6. Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012, tālrunis 67075724;

7. Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas", Ludzas novads, LV-5701, tālrunis 65703986.