2019. gada 24. jūnijs
e-pakalpojumi
20.06.2014.

 

Projekta "Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" īstenošana uz 20.06.2014.

ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Arejo-robezu.gif

 

Projekta 3. pasākuma "Svešvalodu apmācība robežsargiem" ietvaros:

1. Laika posmā no 15.10.2013. līdz 20.12.2013. 7 (septiņi) VRS amatpersonas pabeidza angļu valodas apmācības (300 akadēmisko stundu apjomā) iegūstot B1 līmeni (sākuma līmenis A2).

2. Laika posmā no 13.01.2014. līdz 28.03.2014. 3 (trīs) VRS amatpersonas pabeidza angļu valodas apmācības (300 akadēmisko stundu apjomā) iegūstot A2 Elementary līmeni (sākuma līmenis A2 weak Elementary).

3. Laika posmā no 07.04.2014. līdz 20.06.2014. 5 (pieci) VRS amatpersonas pabeidza angļu valodas apmācības (300 akadēmisko stundu apjomā) iegūstot A1 (strong Beginner) līmeni (sākuma līmenis bez priekšzināšanām).

VRS amatpersonām uz apmācību laiku tika nodrošināta naktsmītne Rīgā, segti naktsmītnes, ceļa un komandējuma izdevumi, izsniegtas apliecības par apmācību pabeigšanu.

Projekta 3. pasākuma "Svešvalodu apmācība robežsargiem" ietvaros, pamatojoties uz Valsts robežsardzes rīkotās iepirkuma procedūras "Svešvalodas apmācības" (iepirkuma identifikācijas numurs: VRS GP 2013/24 EAF) rezultātiem:

1. 2014. gada 19. maijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Skrivanek Baltic" tika noslēgts līgums par franču valodas apmācībām 3 (trīs) Valsts robežsradzes amatpersonām. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 6 390,00.

2. 2014. gada 29. maijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Lingua Baltik" tika noslēgts līgums par arābu valodas apmācībām 4 (četri) Valsts robežsradzes amatpersonām. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 8 430,00.

Projekta 4. pasākuma "Autovadītāju apmācība" ietvaros:

1. 2013. gada 16. decembrī starp Valsts robežsardzi un SIA "MBR" tika noslēgts līgums par apmācību veikšanu 6 (seši) Valsts robežsradzes amatpersonām (Liepājā (1 cilv.), Rīgā (3 cilv.), Daugavpilī (2 cilv.)) mācību programmā "D1" kategorijas vadītāja apliecība. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa LVL 1 686,72 vai EUR 2 399,98.2014. gada 30. maijā tika parakstīts 16.12.2013. līguma izpilde nodošanas -pieņemšanas akts. Līguma ietvaros 6 (seši) VRS amatpersonas ir ieguvušas D1 kat. vadītāja apliecību.

2. 2014. gada 11. aprīlī starp Valsts robežsardzi un IK "AAA" tika noslēgts līgums par 2 VRS amatpersonu (VRS LUP) apmācību mācību programmā "C un D1 95 kods kategorijas vadītāja apliecība". Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 900,00.

3. 2014. gada 12. jūnijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Gulbenes autoapmācības centrs" tika noslēgts līgums par 1 VRS Viļakas pārvaldes amatpersonas apmācību mācību programmā "D1 kategorijas vadītāja apliecība" (ieskaitot vadītāja apliecības saņemšanu). Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 358,70.

4. Pamatojoties uz VRS 26.03.2014. pavēli Nr. 395 "Par apmācībām "D1" kategorijas iegūšanai" 14.04.2014. 1 (viens) VRS amatpersona (VRS RIP) ieguva "D1" kategorijas vadītāja apliecību.

Projekta 5. pasākuma "Konvojnieku apmācība" ietvaros:

1. Laika posmā no 28.10.2013. līdz 08.11.2013. 12 (divpadsmit) VRS amatpersonas (RIP-4; VEP-3; DAP-2; VIP-2 un LUP-1) pabeidza apmācību kursu "Valsts robežsardzes konvojnieku apmācības".

2. Laika posmā no 17.02.2014. līdz 28.02.2014. 12 VRS amatpersonas (RIP-5; VEP-2; DAP-2; VIP-2 un LUP-1) pabeidz apmācību kursu "Valsts robežsardzes konvojnieku apmācības".

3. Laika posmā no 02.06.2014. līdz 13.06.2014. 9 (deviņi) VRS amatpersonas (RIP-4; VEP-2; DAP-1; VIP-2) pabeidz apmācību kursu "Valsts robežsardzes konvojnieku apmācības". Apmācības nodrošināja Valsts robežsardzes koledža. VRS amatpersonām tika nodrošināta naktsmītne, segti naktsmītnes, ceļa izdevumi un izmaksāta dienas nauda. VRS amatpersonām tika izsniegtas apliecības par kursa beigšanu.

4. Iegādāts aprīkojums: dators 1 gab.; programmnodrošinājums 1 gab.; kondicionieris 1gab.; videonovērošanas kameras 7 gab.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese:
tel. 67075741
 
Publicēšanas datums:  20.06.2014.

 

Jūs esat 04670882 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;