2019. gada 17. jūnijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr.HOME/2012/EBFX/CA/2015

 

Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif   LOGO LV-LTU-EST

Projekta nosaukums:
Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta īstenošana:
01.06.2014. - 30.05.2016.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 915 138,00 EUR (t.sk. Eiropas Savienības 90 % - 823 653,00 EUR un Latvijas Valsts robežsardzes līdzfinansējums 10 % - 91 485,00 EUR).

Projekta vispārējais mērķis:
Ir izveidot tiešas komunikācijas iespējas (ar valstu Nacionālo koordinācijas centru atbalstu) starp Igaunijas, Latvijas un Lietuvas „Robežsardzes" struktūrvienībām lokālajā un reģionālajā līmenī valstu sadures teritorijas uz robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, nodrošinot aktuālas informācijas apmaiņu tuvu reālajam laikam.
Projekta rezultātā tiks attīstīta informācijas apmaiņa trīs galvenajos līmeņos: lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī (ar galveno funkcionalitāti - koordinēšana).

Galvenais uzsvars projektā tiek likts uz aktuālās informācijas apmaiņas nodrošināšanā, lai tā būtu tuva reālajam laikam starp kaimiņvalstu robežuzraudzības patruļām (kājnieku un mobilajām).

Informācijas apmaiņas procesā tiks iesaistīti reģionālie koordinācijas centri ar kopīgo atbalsta funkciju un Nacionālie koordinācijas centri ar koordinācijas funkciju. Reģionālā līmenī informācijas apmaiņas procesā tiks iesaistītas arī imigrācijas kontroles vienības, nodrošinot nepieciešamo atbalstu pierobežas joslā.

Projekta specifiskais mērķis:

  1. Sadarbības efektivitātes attīstība starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Nacionālajiem koordinācijas centriem nacionālajā līmenī.
  2. Izveidot tiešās komunikācijas iespējas starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas robežas apsardzības iestādēm lokālajā un reģionālajā līmenī gar Krievijas un Baltkrievijas robežām.
  3. Nodrošināt tiešu aktuālās informācijas apmaiņu par pārrobežu incidentiem starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas robežsardzes iestādēm lokālajā un reģionālajā līmenī gar Krievijas un Baltkrievijas robežām tuvu reālajam laikam.
  4. Nodrošināt, ka trauksmes signāls un video par robežas nelikumīgu šķērsošanu būs pieejams robežuzraudzības nodaļām lokālajā un reģionālajā līmenī, kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Nacionālajiem koordinācijas centriem.

Projekta ietvaros tiek plānots nodrošināt efektīvu un nepārtrauktu informācijas par situāciju uz „zaļās" robežas saņemšanu, lai konstatētu, identificētu, izsekotu un aizturētu personas, kuras mēģina nelegāli ieceļot Eiropas Savienībā, tādējādi uzlabojot Eiropas Savienības ārējās sauszemes un robežas uzraudzību un kontroli.

Projekta ietvaros:
2013. gada 20. decembrī starp Latvijas Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam Nr. HOME/2012/EBFX/CA/2015 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)" (turpmāk - Projekts).

2014. gada 27.jūnijā, Latvijas Valsts robežsardze un Igaunijas Robežsardzes pārvalde parakstīja Sadarbības līgumu par kopīgu dalību Projektā. Sadarbības līgums nosaka pušu veicamos pienākumus un uzdevumus.


 
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 


Projekta īstenošanas gaita uz 29.08.2016.

Projekta īstenošanas gaita uz 30.10.2014.

Projekta īstenošanas gaita uz 04.08.2014.

 
Kontaktpersona: Jānis Laimiņš
e-pasta adrese:
Tālr.:67075733
 
Publicēšanas datums: 30.06.2014.


Jūs esat 04606240 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;