2019. gada 24. jūnijs
e-pakalpojumi
30.06.2014.

 

Projekta "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā" īstenošanas gaita uz 30.06.2014.


 

ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif 

Noslēdzies projekts Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Krievijā".

2014.gada 30.jūnijā veiksmīgi noslēdzies projekts „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā". Projekta īstenošanas termiņš bija no 2013.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Saskaņā ar projekta mērķi tika paplašināts Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīkls, kas veicināja rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Pildot dienesta pienākumus, sakaru virsnieks Krievijā nodrošināja informācijas apmaiņu, kas līdzēja cīņā ar nelegālo imigrāciju un regulāri sniedza informāciju Valsts robežsardzei, kā arī Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības dienestiem par viltotiem un nozagtiem dokumentiem (pases, vīzas, uzturēšanās atļaujas, veidlapas u. tml.), par konkrētiem viltošanas paņēmieniem un personām, kas rada nelegālās imigrācijas riskus, to ceļošanas maršrutiem un darbības paņēmieniem, pēc citu ES dalībvalstu sakaru virsnieku lūgumiem veicis personu pārbaudes, sniedzis atbalstu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Krievijā amatpersonām, sniedzis Krievijas sadarbības partneriem informāciju par personām, kas atbalstīja nelikumīgo imigrāciju.

Atskaites periodā sakaru virsnieks organizēja 2 atskaites sanāksmes Krievijā un 1 Latvijā, kuru ietvaros tika prezentēti sakaru virsnieka darbības rezultāti, Baltijas valstu robežkontroles dienestu darbības rezultāti, šo dienestu sadarbība ar Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzi un Federālo Migrācijas dienestu. Ar mērķi nodrošināt Latvijas Valsts robežsardzes labākās pieredzes nodošanu, tika organizētas 5 sanāksmes ar avio un sauszemes pārvadātājiem un to pārstāvošo firmu, kas nodarbojas ar dokumentu pārbaudēm lidostās. Sanāksmju laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākām tendencēm ceļojuma dokumentu viltošanā un svešu/citu personu dokumentu izmantošanā, demonstrēti viltoto dokumentu apraksti, kā arī tika sniegtas atbildes uz sanāksmju dalībnieku jautājumiem par ceļojuma dokumentiem un robežšķērsošanu, t. sk. par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgām pasēm, uzturēšanās atļaujām, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm u. tml. Papildus sakaru virsnieks piedalījies 29 sanāksmes ar citu dalībvalstu sakaru virsniekiem. Sanāksmēs, Krievijā akreditētie sakaru virsnieki dalījās ar pieredzi, kā arī tika apspriesti sadarbības jautājumi un jaunākās nelegālās imigrācijas tendences.

Pārstāvot Latvijas Valsts robežsardzi sakaru virsnieks piedalījies augstā ranga starptautiskajās tikšanās, tādās ka:

Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupa;

Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Darba grupa cīņā pret nelegālo imigrāciju;

Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Robežšķērsošanas vietu darba grupa;

Krievijas Federācijā akreditēto tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju/sakaru virsnieku kopīgā vizīte Polijā un Krievijas Federācijā (Kaļiņingradas apgabalā)

Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstu Migrācijas dienestu vadītāju padomes sēdē.

Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros sakaru virsnieks sagatavoja ziņojumu par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju nelegālās imigrācijas jomā Krievijā

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

 


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese:
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756
 
Publicēšanas datums: 30.06.2014.
 
 
 
 
 
Jūs esat 04670838 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;