2019. gada 17. jūnijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr. IA/PMLP/EAF/2010/8

 

Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Arejo-robezu.gif

 

Projekta nosaukums: Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Projekta prioritāte un aktivitāte:

2011.-2013.gada programmas 1.prioritāte: Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei

1.3.2. aktivitāte: „Atgriezto personu ierakstu glabāšanas sistēmas izstrāde"

Projekta īstenošana:01.11.2012.-30.06.2015.

Projekta izmaksas: Projekta īstenošanai tiks izlietoti Eiropas Atgriešanās fonda 2011.-2013.gada programmu un nacionālā budžeta līdzekļi.

Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu datu uzkrāšanu par visiem atgrieztajiem ārzemniekiem, izstrādājot un ieviešot Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru.

Lai izstrādātu un ieviestu Reģistru pilnībā, tie ir apjomīgi un laikietilpīgi darbi, tāpēc veicamie darbi sadalīti pa šādiem Eiropas Atgriešanās fonda periodiem:
 

Periods

Rezultāts

EAF 2011.gada programmas projekts

(01.11.2012.-30.06.2013.)

izstrādāts Reģistra projektējums un prototips

EAF 2012.gada programmas projekts

(01.07.2013.-30.06.2014.)

Reģistra izstrāde un sākotnējās funkcionalitātes nodrošināšana testa vidē;

izstrādāta PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra reorganizācijas projekta sākotnējā versija;

izstrādāta VRS Galvenās pārvaldes Nelegālās imigrācijas reģistra likvidācijas projekta sākotnējā versija

EAF 2013.gada programmas projekts

(01.07.2014.-30.06.2015.)

Reģistra izstrādes pabeigšana un ieviešana un lietotāju apmācība;

izstrādāts PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra reorganizācijas projekts;

izstrādāts VRS Galvenās pārvaldes Nelegālās imigrācijas reģistra likvidācijas projekts;

vienošanās noslēgšana ar ārējiem lietotājiem par Reģistra lietošanu


Šādas vienotas sistēmas izveides ieguvumi:
  • dati par ieceļošanas aizliegumiem, un atgrieztajiem ārzemniekiem tiks uzkrāti vienā informācijas sistēmā, nodrošinot to kvalitāti un aktualitāti;
  • iespēja operatīvi ievadīt sākotnējos datus par ārzemnieku, piemēram, aizturēšanu vai atgriešanas lēmuma izdošanu;
  • informācijas aprites paātrināšana (VRS varēs ievadīt atgriešanas lēmumus un līdz ar to nevajadzēs tos papīra veidā sūtīt PMLP);
  • PMLP un VRS būs pieejama informācija par abu iestāžu konstatētajiem ārzemniekiem un pieņemtajiem lēmumiem;
  • vienots statistikas avots abām iestādēm atgriešanas jomā;
  • informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoma atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  • PMLP Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmas un VRS Nelegālās imigrācijas reģistra apvienošana paver iespējas papildināt/izmainīt jauno informācijas sistēmu ar PMLP un VRS darbiniekiem nepieciešamo funkcionalitāti;
  • vienota informācijas sistēma ir vienkāršāk un lētāk uzturama, prasot mazāk cilvēku, laika un tehniskos resursus.
Izveidotais Reģistrs būs PMLP uzturētās Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) apakšsistēma, kam būs tieša sasaiste ar citām VMIS apakšsistēmām, kā arī ar citu iestāžu informācijas sistēmām.
 

Projekta noslēgums 30.06.2015.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Jānis Citskovskis
e-pasts:
tālr: 67219583
 
Publicēšanas datums: 06.03.2013.

 

Jūs esat 04606220 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;