2019. gada 27. maijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Opoļu robežapsardzības nodaļas inspektors (kinologs)


Amata kandidātiem izvirzītās prasības:

 • nepieciešama vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis), vēlama profesionālā tālākizglītība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) civilās un militārās aizsardzības tematiskajā jomā, kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors;
 • vēlama vismaz 2 gadu darba pieredze kinoloģijas jomā;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt robežuzraudzības iecirkni, veikt valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas režīma kontroli;
 • pārzināt situāciju robežuzraudzības iecirknī, nekavējoties reaģēt uz situācijas izmaiņām, ziņot par to noteiktajā kārtībā;
 • pārzināt robežsargu norīkojumu veidus un to pienākumus, pildīt tos atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt valsts robežas, robežzīmju un citu robežbūvju apsardzību;
 • nodrošināt efektīvu dienesta suņa izmantošanu un ievērot drošības nosacījumus darbā ar dienesta suni;
 • pastāvīgi veikt dienesta suņa apmācību un aprūpi atbilstoši noslēgtajam līgumam par dienesta suņa (kucēna) aprūpi, savlaicīgi sagatavot to dienestam;
 • nodrošināt dienesta suņa darba spēju uzturēšanu ikdienā;
 • sekot līdzi dienesta suņa veselības stāvoklim;
 • pārzināt personu un transportlīdzekļu Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas kārtību, ceļošanas dokumentu pārbaudes kārtību, personu profilēšanas un intervēšanas kārtību;
 • zināt valsts robežas pārkāpēju taktiku un paņēmienus, pēc atsevišķām pazīmēm atklāt robežpārkāpējus, veikt pasākumus, lai novērstu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu;
 • pārzināt un ievērot bruņojuma, speciālo līdzekļu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu glabāšanas, izsniegšanas un pielietošanas kārtību;
 • aizturot pārkāpējus nodrošināt atbilstošu procesuālo un dienesta dokumentu noformēšanu, kā arī veikt procesuālās darbības ar aizturētajām personām un transportlīdzekļiem;
 • veikt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētos pasākumus administratīvās lietvedības nodrošināšanai savas kompetences ietvaros;
 • pārzināt, ievērot un prast pielietot Eiropas Savienības, Šengenas acquis un Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē Valsts robežsardzes darbību robežkontroles un ārzemnieku uzturēšanās kontroles jautājumos;
 • vadīt dienesta transportlīdzekli.
Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „virsniekvietnieks", mēnešalga, atbilstoši izdienai, sākot no 868 EUR līdz 903 EUR.

Pieteikšanās termiņš:

 2019.gada 29. maijs

Pieteikuma iesniegšana: 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Austrumlatgales reģionālajā nodaļā (Liepājas iela 2b, Ludzā, Ludzas nov.), sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: ,norādot struktūrvienības un amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, Datu aizsardzības speciālists 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

Jūs esat 04324975 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.05.24

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;