2019. gada 24. jūnijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta Operatīvās darbības nodaļas priekšnieksPrasības amata pretendentiem:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • nepieciešama 5 (piecu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē vai citā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē operatīvās darbības jomā;
 • labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas vismaz A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlama „B" kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) struktūrvienību darbību, veicamos uzdevumus, kompetenci, personālu un darba organizāciju;
 • sniegt atbalstu Pārvaldes priekšnieka vietniekam (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšniekam) struktūrvienības darba organizēšanā, vadīšanā un doto uzdevumu izpildes kontrolē;
 • pildīt Pārvaldes priekšnieka vietnieka (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieka) pienākumus viņa prombūtnes laikā, kas uzdoti saskaņā ar Valsts robežsardzes pavēli;
 • vadīt un koordinēt Pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta Operatīvās darbības nodaļas (turpmāk - nodaļa) darbu, noteikt tās amatpersonu uzdevumus un iekšējo darba kārtību, nodrošināt normatīvajos aktos noteikto nodaļas funkciju izpildi, kā arī vadīt noziedzīgu nodarījumu apkarošanu teritoriālās pārvaldes līmenī;
 • organizēt, veikt un kontrolēt operatīvo darbību nodaļā;
 • izvērtēt un apstiprināt operatīvās darbības pasākumu veikšanas pārskatus;
 • izvērtēt un akceptēt vispārējā veidā veicamos operatīvās darbības pasākumus;
 • organizēt taktisko riska analīzi, pamatojoties uz operatīvās darbības rezultātiem;
 • apzināt ārējos un iekšējos valsts drošības, aizsardzības, sabiedriskās kārtības apdraudējumus, likumā noteiktajā kārtībā veikt pasākumus šo apdraudējumu novēršanai vai neitralizācijai;
 • organizēt statistikas datu uzkrāšanu un sagatavot ikmēneša atskaites par operatīvās darbības rezultātiem;
 • iesniegt priekšlikumus Pārvaldes priekšnieka vietniekam (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšniekam) par finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • noteikt nodaļas amatpersonu amata pienākumus un sagatavot atbilstošus amatu aprakstus;
 • iesniegt priekšlikumus Pārvaldes priekšnieka vietniekam (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšniekam) par nepieciešamajām izmaiņām nodaļas amatu sarakstā, tās amatpersonu apbalvošanu un disciplināru sodīšanu;
 • nodrošināt priekšlikumu sagatavošanu nodaļas darbības pilnveidošanai un operatīvās darbības uzlabošanai;
 • veikt sistemātiskas nodaļas amatpersonu apmācības operatīvās darbības jautājumos;
 • nodrošināt atzinumu sniegšanu par Valsts robežsardzes vai citu iestāžu sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem nodaļas kompetences ietvaros.

 

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „pulkvežleitnants", mēnešalga, atkarībā no izdienas, atbilstoši 12.mēnešalgu grupai.

 Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 17. jūnijs


Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties minētajam amatam ir līdz 2019.gada 17.jūnijam, iesniedzot motivācijas vēstuli un CV Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Austrumlatgales reģionālajā nodaļā (Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā) vai sūtot uz e-pasta adresi: , norādot struktūrvienības un amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, Datu aizsardzības speciālists 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

Jūs esat 04668884 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;