2018. gada 19. septembris

 

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas priekšnieksPrasības amata pretendentiem:

 • akadēmiskā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes vai civilās un militārās aizsardzības tematiskajā jomā;
 • 8 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 4 gadu dienesta pieredze robežkontroles vai/un imigrācijas kontroles jomā virsnieka amatā;
 • labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas (vismaz A2 līmenī) atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas).

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un vadīt robežuzraudzību Punduru robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī ar mērķi noteikt un novērst apdraudējumus Latvijas Republikas valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai, konfliktsituāciju gadījumos veikt visus iespējamos pasākumus to lokalizācijai un likvidēšanai;
 • pārzināt situāciju Punduru RSN robežuzraudzības iecirknī, situācijai mainoties, savlaicīgi pieņemt lēmumus par izmaiņām dienesta organizācijā;
 • organizēt un veikt esošās un prognozējamās situācijas riska analīzi RSN robežuzraudzības iecirknī un izstrādāt priekšlikumus robežuzraudzības pilnveidošanai RSN robežuzraudzības iecirknī;
 • vadīt RSN personālu un organizēt tā efektīvu izmantošanu;
 • zināt RSN spēkus un līdzekļus, dienesta taktiskās plānošanas iespējas, nokomplektējumu ar personālu, materiāltehniskajiem līdzekļiem, plānot to pilnveidošanu un attīstību, racionāli tos izmantot, regulāri kontrolēt faktisko stāvokli;
 • pārzināt robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu izmantošanas kārtību un, izmantojot tos, ievērot lietošanas prasības; pārzināt robežsargu norīkojumu veidus un to pienākumus, personu un transportlīdzekļu pārbaudes kārtību, ceļošanas dokumentu pārbaudes kārtību, personu profilēšanas un intervēšanas kārtību, iespējamos ceļošanas dokumentu viltojumu veidus un paņēmienus, prast atklāt viltotus dokumentus, labojumus un viltojumus tajos, un iespējamo slēptuvju iekārtošanas vietas transportlīdzekļos;
 • pārzināt robežpārkāpēju taktiku, to meklēšanas pasākumu organizēšanas pamatprincipus, organizēt un vadīt pārkāpēju meklēšanu un aizturēšanu;
 • nodrošināt pārvaldes priekšnieku un pārvaldes priekšnieka vietnieku (robežkontroles un imigrācijas jautājumos) ar nepieciešamo informāciju, materiāliem, aprēķiniem, sniegt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai;
 • organizēt un kontrolēt RSN dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un RSN norīkojuma dienesta darbības rezultātu apkopošanu, plānot norīkojumus, sagatavot uzdevumus un veikt norīkojuma instruktāžu;
 • zināt nodaļas bruņojumu, robežuzraudzības un robežpārbaudes tehniskos līdzekļus, bruņojuma, degvielas un citu materiālo līdzekļu faktisko daudzumu, stāvokli un uzskaiti RSN, racionāli tos izmantot, organizēt un kontrolēt to glabāšanu un apriti;
 • spēt orientēties pārbaudāmo personu psiholoģijā un uzvedības īpatnībās, pārzināt robežpārkāpēja profilēšanas un intervēšanas specifiku;
 • organizēt preventīvos pasākumus administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanai RSN robežuzraudzības iecirknī;
 • organizēt, veikt un nodrošināt, kā arī sniegt priekšlikumus pārvaldes vadībai par personāla apmācību un kvalifikācijas celšanu, lai to vispusīgi sagatavotu pildīt dienesta pienākumus;
 • organizēt un nodrošināt sadarbību valsts robežas apsardzības un kontroles jautājumos ar kompetentajām un tiesībaizsardzības sistēmas iestādēm, kā arī pierobežas iedzīvotājiem;
 • organizēt un kontrolēt iekšējās kārtības ievērošanu RSN;
 • veikt savas kompetences ietvaros Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietu lietvedības nodrošināšanai;
 • piedalīties valsts robežas uzraudzībā, kontrolē un apsekošanā.

 

 Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „pulkvežleitnants", mēnešalga no 1253 euro līdz 1288 euro, atbilstoši 12.mēnešalgu grupai.

 

 Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 31.augusts 


Pieteikuma iesniegšana:
 

Iespēja pieteikties minētajam amatam ir Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē līdz 2018.gada 31.augustam, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: , ailē „SUBJECT" norādot struktūrvienības un amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

 

Jūs esat 00486332 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2018.09.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;