2018. gada 20. jūlijs

 

VRS Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles pārvaldes Robežpārbaudes nodaļas galvenais inspektors (21.saime, IIIB līmenis)Prasības amata pretendentiem:


 • augstākā (bakalaura grāds) vai civilās un militārās aizsardzības, tiesību zinātnes, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, komerczinību un administrēšanas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, datorikas, matemātikas un statistikas, fizikālo zinātņu vai humanitāro zinātņu izglītības tematiskajā jomā;

 • nepieciešama 7 (septiņu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 3 gadu pieredze robežpārbaudes jomā;

 • labas krievu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);

 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);

 • speciālās atļaujas kategorija pieejai valsts noslēpuma objektiem 3.kategorija (konfidenciāli).


Amata pienākumi:


 • kontrolēt, un analizēt dzelzceļu un autoceļu robežšķērsošanas vietu, kā arī vietējās pierobežas satiksmes robežšķērsošanas vietu dienesta organizāciju, sniegt priekšlikumus tās pilnveidošanai;
 • izstrādāt ārējo, iekšējo normatīvo aktu un rīkojuma dokumentu projektus robežpārbaudes jomā un Valsts robežsardzes kompetences ietvaros, kas regulē robežpārbaužu veikšanu dzelzceļa, autoceļu un vietējās pierobežas satiksmes robežšķērsošanas vietās;

 • sniegt atzinumus par citu Valsts robežsardzes struktūrvienību sagatavotajiem iekšējo normatīvo aktu, rīkojuma dokumentu, ārējo normatīvo aktu, līgumu un starpresoru vienošanās projektiem un citu valsts un pašvaldību iestāžu sagatavotajiem ārējo normatīvo aktu, līgumu un starpresoru vienošanās projektiem robežpārbaudes un muitas kontroles jautājumos;

 • koordinēt un kontrolēt dzelzceļu, autoceļu un vietējās pierobežas satiksmes robežšķērsošanas vietu pārbaudes tehnoloģiju izstrādi, sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai;

 • kontrolēt un analizēt akcīzes preču un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroli robežšķērsošanas vietās, kur muitas kontrole nav paredzēta, sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai;

 • pārzināt dzelzceļa, autoceļu un vietējās pierobežas satiksmes robežšķērsošanas vietu nodrošinājumu ar robežpārbaudes tehniskajiem līdzekļiem, sniegt priekšlikumus nodrošinājuma uzlabošanai;

 • kontrolēt un analizēt Valsts robežsardzes amatpersonu pieņemtos lēmumus dzelzceļa, autoceļu un vietējās pierobežas satiksmes robežšķērsošanas vietās;

 • kontrolēt un analizēt Valsts robežsardzes amatpersonu administratīvo praksi par konstatētajiem likumpārkāpumiem personu un transporta robežšķērsošanas jomā;

 • koordinēt un kontrolēt autoceļu un dzelzceļa robežšķērsošanas vietu modernizāciju Valsts robežsardzes kompetences ietvaros;

 • izvērtēt un pārbaudīt fizisko un juridisko personu sūdzības un iesniegumus, nodrošināt attiecīgu atbilžu vai lēmumprojektu sagatavošanu;

 • veikt plānotās un neplānotās pārvaldes struktūrvienību dienesta organizācijas un robežsargu norīkojumu darbības pārbaudes.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1214 EUR līdz 1249 EUR.

 

 Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 22.jūlijs Pieteikuma iesniegšana:
 

Iespēja pieteikties minētajam amatam ir Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē līdz 2018.gada 22.jūlijam, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi , norādot amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

 

 

 

Jūs esat 02416636 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2018.07.19

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;