2020. gada 3. augusts
e-pakalpojumi

 

Rīgas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenais inspektors (izmeklēšanas darbā) (1 vakantā vieta)Amata pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz divu gadu pieredze izmeklēšanā pirmstiesas procesā vai operatīvajā darbā Valsts robežsardzē vai citā iestādē;
 • labas krievu valodas zināšanas, kā arī vēlamas angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlama „B" kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un uzsākt kriminālprocesu, tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats, vai atteikties uzsākt kriminālprocesu;
 • organizēt un veikt izmeklēšanu Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē kā procesa virzītājam savā lietvedībā esošajos kriminālprocesos, tai skaitā par smagiem vai sevišķi smagiem, daudzepizožu, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītiem noziegumiem;
 • vadīt izmeklēšanas grupas darbību kriminālprocesā;
 • veikt izmeklēšanas vai citas procesuālās darbības procesa virzītāja uzdevumā kā izmeklēšanas grupas dalībniekam vai procesuālo uzdevumu izpildītājam;
 • izpildīt ārvalstu kompetento iestāžu lūgumu par palīdzības sniegšanu procesuālās darbības veikšanā;
 • veikt noteikto ziņu nosūtīšanu iekļaušanai vai to ievadīšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmās par savā lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • nodrošināt savā lietvedībā esošo krimināllietu glabāšanu, lai nepieļautu nepiederīgu personu piekļūšanu to materiāliem, un atbilstoši noteiktajai kārtībai veikt lietvedību tajās;
 • informēt tiešo priekšnieku par kriminālprocesā pieņemtajiem lēmumiem un kriminālprocesa virzību;
 • veikt un piedalīties atsevišķu operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanā Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieka noteiktajā apjomā;
 • saņemt kriminālprocesa nodrošināšanai nepieciešamos pakalpojumus;
 • sagatavot taktisko riska analīzi par savā lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem, vadoties no izmeklēšanas pirmstiesas procesā rezultātiem;
 • sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un citus administratīvā pārkāpuma lietas procesuālos dokumentus, ja, pildot dienesta pienākumus, tiek konstatēts administratīvais pārkāpums.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga sākot no 1176 EUR līdz 1211 EUR.

Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties minētajiem amatiem ir Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē līdz 2020.gada 12.augustam, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: ,norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.


Pieteikšanās termiņš:

2020. gada 12. augusts

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.


Jūs esat 07977345 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.08.03

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;