2020. gada 3. augusts
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas vecākais speciālists


 

Amata pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • akadēmiskā augstākā (bakalaura grāds) vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, komerczinības un administrēšanas vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes (izglītības programmu grupa - ekonomika) izglītības tematiskajā jomā;
 • iepriekšēja darba pieredze nav nepieciešama;
 • vispārīgas zināšanas par Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmu;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas).

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Valsts robežsardzē organizēto publisko iepirkuma procedūru administrēšanu;
 • nodrošināt publisko iepirkuma procedūru rezultātā noslēgto vispārīgo vienošanos un līgumu administrēšanu;
 • sagatavot vispārīgās vienošanās un līgumus, kas Valsts robežsardzei slēdzami, pamatojoties uz citu iestāžu organizēto publisko iepirkuma procedūru rezultātiem;
 • pārbaudīt jebkādu ar saimniecisko līgumu noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu saistītu dokumentu atbilstību publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • izstrādāt iepirkuma procedūras dokumentus;
 • piedalīties iepirkuma komisijas darbībā;
 • sniegt iepirkuma procedūrā iesaistītajām personām konsultācijas par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • koordinēt iepirkuma procedūrā iesaistīto personu darbības;
 • sagatavot rīkojuma dokumenta projektus un vēstuļu projektus;
 • iepirkuma komisijas sēžu gaitas protokolēšana;
 • līdzdarboties citu valsts pārvaldes iestāžu organizēto publisko iepirkuma procedūru īstenošanā, piedaloties iepirkuma komisiju darbībā kā iepirkuma komisijas loceklim vai kā ekspertam, sniedzot skaidrojumus par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, kā arī pārbaudot iepirkuma procedūru dokumentu atbilstību publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Mēnešalga sākot no 835 EUR līdz 940 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


 Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv, ar norādi „Pieteikums konkursam uz VRS GP BATRP PIN vecākā speciālista amatu (Jūsu vārds, uzvārds)", vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.  

 Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 10. augusts

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.

 
Jūs esat 07977583 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.08.03

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;