2019. gada 24. jūnijs
e-pakalpojumi
01.12.2016.

 

Projekta "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Krievijā" noslēgums 01.12.2016.


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif

Noslēdzies projekts Nr. HOME/2012/EBFX/CA/2022 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta turpmākā attīstība Krievijā".

2016.gada 11.novembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā organizēja projekta noslēguma atskaites sanāksmi Maskavā, kuras laikā atskaitījās sanāksmes dalībniekiem par sava darba rezultātiem projekta ietvaros, par svarīgākajiem uzdevumiem, kas tika paveikti, kā arī par atsevišķiem gadījumiem, kad sakaru virsnieks Krievijā sniedza atbalstu vēstniecību amatpersonām. Papildus, Valsts robežsardzes sakaru virsnieks iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar sakaru virsnieku tīkla aktivitātēm Krievijas Federācijā un ziņojuma par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju uzņemošajā valstī nelegālās imigrācijas jautājumos.

2016.gada 30.novembrī veiksmīgi noslēdzies projekts „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta turpmākā attīstība Krievijā". Projekta īstenošanas termiņš bija no 2014.gada 1.jjūlija līdz 2016.gada 30.novembrim.

Saskaņā ar projekta mērķi tika paplašināts Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīkls, kas veicināja rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Pildot dienesta pienākumus, sakaru virsnieks Krievijā nodrošināja informācijas apmaiņu, kas līdzēja cīņā ar nelegālo imigrāciju un regulāri sniedza informāciju Valsts robežsardzei, kā arī Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības dienestiem par viltotiem un nozagtiem dokumentiem (pases, vīzas, uzturēšanās atļaujas, veidlapas u. tml.), par konkrētiem viltošanas paņēmieniem un personām, kas rada nelegālās imigrācijas riskus, to ceļošanas maršrutiem un darbības paņēmieniem, pēc citu ES dalībvalstu sakaru virsnieku lūgumiem veicis personu pārbaudes, sniedzis atbalstu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Krievijā amatpersonām, sniedzis Krievijas sadarbības partneriem informāciju par personām, kas atbalstīja nelikumīgo imigrāciju.

Atskaites periodā sakaru virsnieks organizēja 2 atskaites sanāksmes Krievijā un 1 Latvijā, kuru ietvaros tika prezentēti sakaru virsnieka darbības rezultāti, Baltijas valstu robežkontroles dienestu darbības rezultāti, šo dienestu sadarbība ar Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzi un Federālo Migrācijas dienestu. Ar mērķi nodrošināt Latvijas Valsts robežsardzes labākās pieredzes nodošanu, tika organizētas vairākas sanāksmes ar avio un sauszemes pārvadātājiem un to pārstāvošo firmu, kas nodarbojas ar dokumentu pārbaudēm lidostās. Sanāksmju laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākām tendencēm ceļojuma dokumentu viltošanā un svešu/citu personu dokumentu izmantošanā, demonstrēti viltoto dokumentu apraksti, kā arī tika sniegtas atbildes uz sanāksmju dalībnieku jautājumiem par ceļojuma dokumentiem un robežšķērsošanu, t. sk. par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgām pasēm, uzturēšanās atļaujām, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm u. tml. Papildus sakaru virsnieks piedalījies sanāksmēs ar citu dalībvalstu sakaru virsniekiem. Sanāksmēs, Krievijā akreditētie sakaru virsnieki dalījās ar pieredzi, kā arī tika apspriesti sadarbības jautājumi un jaunākās nelegālās imigrācijas tendences.

Pārstāvot Latvijas Valsts robežsardzi sakaru virsnieks piedalījies augstā ranga starptautiskajās tikšanās, tādās ka:

1. Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupa;

2. Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Darba grupa cīņā pret nelegālo imigrāciju;

3. Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Robežšķērsošanas vietu darba grupa;

4. Krievijas Federācijā akreditēto tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju/sakaru virsnieku kopīgā vizīte Polijā un Krievijas Federācijā (Kaļiņingradas apgabalā);

5. Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstu Migrācijas dienestu vadītāju padomes sēdē.

 Starptautiskais projekts

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 
Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

 
Publicēšanas datums: 01.12.2016.


Jūs esat 04670978 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;