2019. gada 24. jūnijs
e-pakalpojumi
11.09.2017.

 

Projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ietvaros uz 11.09.2017.

 


LV-LT pārrobežu sadarbības programma  

 

Norisinājās "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" vadības grupas otrā sanāksme

2017.gada 8.septembrī VRS Daugavpils pārvaldē tika organizēta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-082 "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ("Creation of a synergy platform for the public security in the Latvian and Lithuanian Eastern border territories / SYNERGY FOR SECURITY") vadības grupas 2. sanāksme.

Sanāksmes mērķis bija projekta partneriem atskaitīties par līdz šim projekta ietvaros īstenotajiem pasākumiem, apspriest finanšu norēķinu, atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, kā arī iepirkumu procedūru organizāciju un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar projekta ietvaros plānoto pasākumu īstenošanu 2017. un 2018. gadā.

Projekts izstrādāts, pamatojoties un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām - pārrobežu noziedzību, sabiedriskās drošības jautājumiem un nelegālo imigrāciju, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu. Šīm abām valstīm kopīgās problēmas efektīvi iespējams risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī, tāpēc, apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: tiks izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām. Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts un dienas videonovērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai.

Divu gadu garumā regulāri tiks strādāts arī ar sabiedrību - sociālajos tīklos tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa "Ja redzi, tad neklusē!", kura mudinās iedzīvotājus iesaistīties nelegālu darbību apkarošanā, par to ziņojot drošības instancēm.

Projekta īstenošanas partneri no Latvijas puses ir Valsts policija, Valsts robežsardze, Krāslavas novada dome, Kārsavas novada dome, savukārt Lietuvas pusi pārstāv Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība. Vairāku klātesošo augsto abu valstu Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu teiktais ir rezumējams īsi: sadarbība, sadarbība un vēlreiz sadarbība. Un ne tikai starp katras valsts dienestiem, bet arī sadarbība abu valstu drošības struktūru starpā, izmantojot visas iespējas, ko sniedz modernās tehnoloģijas, sadarbība pašvaldību starpā un, kas ir īpaši būtiski, sadarbība starp iedzīvotājiem un drošības struktūrām. Divu gadu garumā sociālajos tīklos tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa „Ja redzi, tad neklusē!", jo, kā atzīst abu valstu drošības struktūru pārstāvji, pierobežas iedzīvotāji ir mūsu acis un ausis, tikai ar viņu palīdzību mēs varam reaģēt uz notikumiem iespējami ātri un efektīvi. Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiks īstenots laikā no 2017. gada 17. maija līdz 2019. gada 16. maijam.

Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.


Projekta realizācija 11.09.2017.Projekta realizācija 11.09.2017.Projekta realizācija 11.09.2017.

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 
Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756
 
Publicēšanas datums: 11.09.2017.

 


 

Jūs esat 04670951 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;