2019. gada 16. jūnijs
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Lidlauka ekspluatācijas un bruņojuma dienesta galvenais inspektors (21.saime, IIIA līmenis) amats uz noteiktu laiku (amatpersonas prombūtnes laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24.06.2020)

 Ja Tev ir:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības jomā, tiesību zinātnes, komerczinību un administrēšanas, sociālās un cilvēkrīcības zinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, datorikas, matemātikas un statistikas vai fizikālo zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.
Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes dinamiskā darbā un:
 • nodrošināt Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) bruņojuma aprites kārtību;
 • veikt Pārvaldes un tās struktūrvienību bruņojuma, speciālo līdzekļu uzskaiti, to skaita un tehniskā stāvokļa, glabāšanas, izmantošanas un norakstīšanas kārtības kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • analizēt un plānot nepieciešamo nodrošinājumu ar bruņojumu un kontrolēt tā izmantošanu;
 • organizēt un veikt bruņojuma pārvietošanu Pārvaldē, saņemšanu - nodošanu Nodrošinājuma valsts aģentūrā un Nacionālajos bruņotajos spēkos;
 • organizēt ar bruņojuma uzturēšanu saistīto saimniecisko darbu veikšanu;
 • organizēt bruņojuma, munīcijas un speciālo līdzekļu saņemšanu un sadali Pārvaldes struktūrvienībām atbilstoši bruņojuma normām;
 • veikt pārskatu sagatavošanu par bruņojumu, munīciju un speciālajiem līdzekļiem noteiktos termiņos, kā arī sniegt nepieciešamās darba atskaites;
 • veikt kontroli par bruņojuma glabāšanas, iesniegšanas un uzskaites kārtību pārvaldes struktūrvienībās saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • plānot, organizēt un kontrolēt Pārvaldes transportlīdzekļu ekspluatāciju, remontu, tehniskās apkopes veikšanu un savlaicīgas ikgadējās tehniskās apskates atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • organizēt transportlīdzekļu uzskaiti, nodrošināt un kontrolēt transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un komplektācijas atbilstību Ceļu satiksmes noteikumiem un noteikumiem par operatīvajiem transportlīdzekļiem;
 • veikt transportlīdzekļu degvielas limita normu kontroli un analīzi;
 • izstādāt dokumentus par transportlīdzekļu, agregātu, komplektējošo detaļu un mehānismu norakstīšanu;
 • sagatavot dokumentus par struktūrvienības transportlīdzekļa nobraukumu un tā ekspluatācijai nepieciešamo finansējumu;
 • sastādīt mēneša finanšu plānu transportlīdzekļu remontiem, rezerves daļu iegādei un citām izmaksām, saistītām ar transportlīdzekļu uzturēšanu;
 • veikt rīkojuma dokumentu un tehnisko specifikāciju izstrādi un citu dokumentu sagatavošanu savas kompetences ietvaros;
 • nodrošināt materiālo vērtību iegādi un saņemšanu, izpildīto darbu pieņemšanu no izpildītājiem, saimnieciskā darījuma dokumentu pieņemšanu, vizēšanu;
 • izstrādāt līgumu projektus sadarbībā ar Pārvaldes juristu un kontrolēt līgumu saistību izpildi no izpildītāju puses savas kompetences ietvaros;
 • nodrošināt transportlīdzekļu un transportlīdzekļu ekspluatācijai saistošo ķermenisko lietu saglabāšanu labā tehniskā stāvoklī un to atbilstību uzskaites datiem.
Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - "kapteinis", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 989 EUR līdz 1024 EUR.

Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties minētajam amatam ir līdz 2019.gada 20.jūnijam, iesniedzot motivācijas vēstuli un CV Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldē („Jaunsmilgas", Runtorta, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701) vai sūtot uz e-pasta adresi: livija.barkane@rs.gov.lv.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc CV un motivācijas vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā. 

 Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 20. jūnijs

 Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, Datu aizsardzības speciālists 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

 

Jūs esat 04588886 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;