2019. gada 17. septembris
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos)Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, komerczinības un administrēšanas (vadības un administrēšanas programmu grupa) vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 10 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem vismaz 5 gadu pieredze imigrācijas kontroles un/vai robežkontroles jomā un 5 gadu pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas B1 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam

Galvenie amata pienākumi:


 • pārzināt Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes (turpmāk - pārvalde) struktūrvienību darbību, veicamos uzdevumus, kompetenci, personālu un darba organizāciju;
 • nodrošināt pasākumu veikšanu robežpārbaudes un ārzemnieku ieceļošanas, izceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumu kontroles plānošanai un organizācijai pārvaldē;
 • koordinēt pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta un Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta darbību;
 • organizēt pārvaldes robežpārbaudes un ārzemnieku ieceļošanas, izceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumu kontroles plāna izstrādi un izpildes kontroli;
 • pārzināt situāciju pārvaldes robežkontroles rajonā un imigrācijas pārraudzības teritorijā, nodrošināt lēmumu sagatavošanu robežkontroles un imigrācijas jomā;
 • pārzināt dienesta organizāciju pārvaldes robežpārbaudes un imigrācijas kontroles struktūrvienībās un Operatīvās vadības un apsardzes nodaļā;
 • organizēt pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta organizāciju reglamentējošo normatīvo aktu un rīkojuma dokumentu projektu, ārkārtas situāciju novēršanas un sadarbības plānu projektu izstrādi;
 • organizēt pārvaldes riska analīzes valsts robežas drošības, robežpārbaudes, imigrācijas kontroles, nelegālas imigrācijas un patvēruma jomā izstrādi un kontrolēt tās rezultātu izmantošanu robežpārbaudē, imigrācijas kontrolē un pasākumos, kas saistīti ar patvēruma meklētājiem;
 • organizēt preventīvos pasākumus nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas, noteikto režīmu un ārzemnieku ieceļošanas, izceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumu pārkāpumu novēršanai pārvaldes robežkontroles rajonā un imigrācijas pārraudzības teritorijā;
 • nodrošināt tieši pakļauto struktūrvienību nepārtrauktu vadību un kontroli, koordinēt un saskaņot struktūrvienību darbu, būt informētam un atbildēt par doto uzdevumu (rīkojumu) precīzu un savlaicīgu izpildi;
 • veikt dienesta efektivitātes analīzi, sniegt priekšlikumus pārvaldes priekšniekam robežpārbaudes un imigrācijas kontroles darba pilnveidošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai;
 • pārzināt noteikto uzdevumu izpildes iespējas, personāla nokomplektējumu, bruņojuma un materiāli tehnisko līdzekļu, dienesta suņu, informācijas, sakaru un tehnisko sistēmu nodrošinājumu, kā arī nodrošināt to faktiskā stāvokļa regulāru pārbaudi;
 • organizēt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās pārvaldē un pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās savas kompetences ietvaros;
 • organizēt un veikt plānotās un neplānotās pārvaldes struktūrvienību dienesta organizācijas un robežsargu norīkojumu darbības pārbaudes;
 • organizēt sākotnējās darbības ar patvēruma meklētājiem, kas tiek veiktas pārvaldes robežpārbaudes vai imigrācijas struktūrvienībās;
 • organizēt lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, un lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Šengenas informācijas sistēmā, lai liegtu ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, sagatavošanu;
 • organizēt dienesta suņu izmantošanu pārvaldē atbilstoši Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • organizēt pārvaldes robežpārbaudes un imigrācijas kontroles uzdevumu izpildē iesaistīto amatpersonu profesionālo sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • organizēt robežpārbaudē un imigrācijas kontrolē iesaistītā pārvaldes personāla atlasi un sagatavošanu dalībai starptautiskajās operācijās un misijās;
 • organizēt robežpārbaudes un imigrācijas kontroles struktūrvienību amatpersonu darbību ar informācijas sistēmām, robežpārbaudes tehniskajiem līdzekļiem;
 • organizēt un nodrošināt pārvaldē sakaru sistēmu, robežpārbaudes tehnisko līdzekļu izmantošanu.


Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „pulkvežleitnants", mēnešalga atkarībā no izdienas, sākot no 1565 EUR - 1600 EUR.

Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties minētajam amatam ir Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē līdz 2019.gada 13.septembrim sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un motivācijas vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.


Pieteikšanās termiņš:2019. gada 13. septembris

Pamatojoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, Datu aizsardzības specialists 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.

 


Jūs esat 05377619 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.09.12

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;