2019. gada 17. jūnijs
e-pakalpojumi
26.04.2018.

 

Projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ietvaros uz 26.04.2018.

 


LV-LT pārrobežu sadarbības programma  

Valsts robežsardzes dalība tematiskajā seminārā

Latvijas un Lietuvas pierobežas ģeogrāfiskais stāvoklis, atrodoties pie ES ārējās robežas, tiesībsargiem uzliek papildus pienākumus valstu drošības sargāšanā salīdzinot, piemēram, ar Franciju vai Vāciju, kurām vispār nav ES ārējās robežas.

Latvijas un Lietuvas policija un robežsardze apkopo spēkus, izstrādā jaunas metodes un taktiku cīņai ar nelegālo migrāciju.

2018. gada 24. - 25. aprīlī Krāslavas novadā LR Valsts policija (projekta vadošā iestāde) organizēja tematisko semināru, kurā tika izskatīta saistošās likumdošanas piemērošana un konstatētās nepilnības tajā, risku analīze drošai un atvērtai valstij, raksturoti likumpārkāpumu veidi, to izmaiņas un analizētas to tendences. Semināra laikā, darba grupu ietvaros, tika īstenota arī analītiska spēle sarežģītu likumpārkāpumu atklāšana, kur svarīga loma ir kopīgām Latvijas un Lietuvas policijas un robežsardzes patruļām.

Semināra ietvaros t.sk. tika novadītas lekcijas par šādām tēmām:
1. Pārrobežu sadarbība nelegālās migrācijas mazināšanā.
2. Nelegālā imigrācija un reģionālā pieeja pārrobežu noziedzības novēršanai.
3. Preventīvie pasākumi Austrumlatvijā un Lietuvas pierobežā.
4. Nelegālās migrācijas mazināšanas praktiskie aspekti.
5. LR Valsts robežsardzes imigrācijas dienesta darbības praktiskā organizācija.
6. Taktiskā risku analīze, kā viens no nelegālās migrācijas draudu samazināšanas preventīvajiem mehānismiem.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes (9 amatpersonas), Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta, kā arī no Latvijas un Lietuvas policijas.

Semināra ietvaros tika izveidotas 2 darba grupas, un katrai darba grupai bija jāatrisina viena simulēta situācija.

Darba grupu dalībnieki risināja šīs simulāciju kopā, diskutēja par veicamajām darbībām un to secību, lai redzētu, kā darbojas atbildīgie dienesti pārrobežu kontekstā un kādas ir kļūdas.
Šāda veida seminārs Projekta ietvaros notika otro reizi, un tajā mācījās visi - gan pasniedzēji, gan klausītāji.

Seminārs īstenots Latvijas-Lietuvas programmas projekta "SYNERGY FOR SECURITY" ietvaros.
Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

projekts-seminars-26.04.2018_03.gifprojekts-seminars-26.04.2018_03.gifprojekts-seminars-26.04.2018_03.gifprojekts-seminars-26.04.2018_03.gif

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 
Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756
 
Publicēšanas datums: 26.04.2018.


 

Jūs esat 04599384 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;