2019. gada 24. jūnijs
e-pakalpojumi
31.05.2018.

 

Projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" realizācija uz 31.05.2018.

 

 


ESavieniba.gif      bsieg.gif 

 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" atklāšanas sanāksme

Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam ietvaros un pamatojoties uz 2017. gada 19. decembrī parakstīto Granta līgumu starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju no 2018. gada 1. janvāra Valsts robežsardze ir uzsākusi projekta Nr. 786413-BSIEG2 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

No 2018. gada 29. līdz 31. maijam Valsts robežsardzes koledžā tika organizēta Projekta atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās amatpersonas no Latvijas Valsts robežsardzes, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta, kā arī sanāksmes atsevišķos posmos tika aicināti robežuzraudzības aprīkojuma un specializētā programmnodrošinājuma izstrādes firmu pārstāvji, kuri prezentēja sanāksmes dalībniekiem inovatīvus risinājumus robežuzraudzības un informācijas apmaiņas jomā.

Projekta atklāšanas sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Aktuālā situācija Projekta realizācijas pierobežas rajonos uz valstu ES ārējās robežas.

2. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas rīcībā esošo tehnisko novērošanas līdzekļu un aprīkojuma izmantošanas prakse.

3. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas rīcībā esošo sensoru sistēmu veidi un to pielietošanas prakse.

4. Projekta kopējais tehniskais risinājums.

5. Inovatīvā robežuzraudzības un kontroles aprīkojuma, kā arī plašas vizualizācijas iekārtas prezentācijas.

6. Projekta finanšu vadības un atskaišu dokumentācijas noformēšanas kārtība.

Projekta ietvaros, līdz 2019. gada 31. decembrim, plānots:

1) attīstīt sensoru un informācijas apmaiņas sistēmu, iegādājoties papildus robežuzraudzības tehniskos līdzekļus un izveidot iespēju to turpmāku integrāciju Eiropas Robežu uzraudzības sistēmā (EUROSUR), lai veicinātu detalizētu situācijas attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Projekta rezultātu plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp Projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;

2) pilnveidot VRS Nacionālo koordinācijas centru, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS Ludzas pārvaldes struktūrvienību programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu;

3) organizēt starp trim Baltijas valstīm iespēju apmainīties ar klasificētu operacionālo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu;

4) nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcībā esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus, izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;

2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % - 1 559 254,58 EUR).

1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums - 810 626,97 EUR.

2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums - 415 533,64 EUR.

3. Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta kopējais finansējums - 415 160,00 EUR.

 

projekts-29.-31.05.2018_03.gif
projekts-29.-31.05.2018_03.gif
projekts-29.-31.05.2018_03.gif
projekts-29.-31.05.2018_03.gif
projekts-29.-31.05.2018_03.gif
projekts-29.-31.05.2018_03.gif
projekts-29.-31.05.2018_03.gif

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 
Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756
 
Publicēšanas datums: 31.05.2018.


 

Jūs esat 04670945 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;