2020. gada 6. jūlijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežnieku robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors


Prasības amata pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā izglītības programmā "Robežapsardze" (iegūta Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādē) vai tiesību zinātnes izglītības tematiskajā jomā;
 • 6 (sešu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 2 (divu) gadu dienesta pieredze robežkontroles un/ vai imigrācijas kontroles jomā;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, vēlamas angļu valodas zināšanas B1 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office, interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.
Galvenie amata pienākumi:
 • pārzināt situāciju Robežnieku robežapsardzības nodaļas (turpmāk - RSN) robežuzraudzības iecirknī, veikt riska analīzi valsts robežas drošības un nelegālās imigrācijas jomā par noziedzīgiem nodarījumiem, nelikumīgas robežas šķērsošanas iespējām, veidiem un paņēmieniem;
 • informēt par riska analīzes secinājumiem RSN priekšnieku un RSN norīkojuma amatpersonas;
 • apkopot un analizēt Valsts robežsardzē konstatētos „zaļās" robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumus, sagatavot priekšlikumus nelikumīgas šķērsošanas novēršanai RSN apsardzības iecirknī;
 • veikt sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem;
 • veikt RSN personāla apmācību riska analīzes jomā;
 • sagatavot periodiskus pārskatus par struktūrvienības darbības rezultātiem un to raksturojošiem statistikas datiem;
 • veikt informācijas apmaiņu ar Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta amatpersonām par situāciju un riska analīzes indikatoriem un secinājumiem RSN robežuzraudzības iecirknī;
 • izstrādāt rekomendācijas RSN priekšniekam personāla plānošanai un robežuzraudzības organizēšanai, pamatojoties uz iegūto informāciju un riska indikatoriem;
 • pildīt nepieciešamības gadījumā norīkojuma veida „Nodaļas norīkojuma vecākais" pienākumus.

Amatam atbilstošā augstākā speciālā dienesta pakāpe - „kapteinis", mēnešalga, ņemot vērā izdienu, sākot no 992 euro līdz 1027 euro.

Pieteikumu iesniegšana: 

Kandidātiem iesniegt pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Dienvidlatgales reģionālajā nodaļā (A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī) vai sūtīt uz e-pasta adresi: , norādot amata, uz kuru pretendē, nosaukumu.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

 

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 26. martsJūs esat 07573188 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.07.02

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;