2019. gada 16. jūnijs
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkta inspektorsAmata kandidātiem izvirzītās prasības:

 • profesionālā tālākizglītība (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā profesionālajā tālākizglītības programmā „Robežapsardze", kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors;
 • 2 (divu) gadu dienesta pieredze imigrācijas un/vai robežkontroles jomā;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office, interneta pārlūkprogrammas);
 • nepieciešama B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkta (turpmāk - RKP) darbību, veicamos uzdevumus, kompetenci un dienesta organizāciju;
 • ievērot RKP dienesta organizāciju un amatpersonu dienesta pienākumu izpildi norīkojumos atbilstoši Grebņevas un Kārsavas robežšķērsošanas vietu pārbaužu tehnoloģijai, Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem, rīkojumiem (pavēlēm);
 • pārzināt situāciju robežšķērsošanas vietā un tai pieguļošajā teritorijā, par situācijas izmaiņām un konstatētiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot robežpārbaudes norīkojuma vecākajam;
 • pieņemt lēmumu par valsts robežas šķērsošanu;
 • nodrošināt robežšķērsošanas vietas režīma prasību ievērošanu;
 • veikt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un RKP norīkojumu dienesta darbības rezultātu apkopošanu;
 • nepieļaut visa veida ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu, pirotehnisko izstrādājumu, indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, preču un mantu nelikumīgu pārvadāšanu pāri valsts robežai;
 • atklāt personas, kurām aizliegts iebraukt Latvijas Republikā vai izbraukt no tās;
 • atklāt un aizturēt meklēšanā esošas personas, mantas, transportlīdzekļus;
 • pārzināt valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos personas un transportlīdzekļu dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību, viltojumu veidus un prast atklāt viltojuma pazīmes;
 • konstatējot pārkāpumus, veikt nepieciešamās procesuālās darbības;
 • pārzināt dienesta pienākumu izpildē nepieciešamo informācijas sistēmu funkcionalitāti, orientēties Valsts robežsardzes elektroniskajos resursos;
 • veikt informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu un datu pārbaudi informācijas sistēmās Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā;
 • veikt radiometrisko kontroli atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam un robežšķērsošanas vietas pārbaužu tehnoloģijai;
 • pārzināt robežpārbaudes tehnisko līdzekļu funkcionalitāti un efektīvi izmantot tos robežpārbaudē;
 • prast atklāt iespējamās slēptuves transportlīdzekļos un dzelzceļa transportā;
 • prast orientēties cilvēku psiholoģijā, personu uzvedības īpatnībās, pielietot šīs zināšanas praksē, veicot valsts robežas šķērsojošo personu intervēšanu un profilēšanu;
 • sniegt priekšlikumus RKP priekšniekam dienesta organizācijas pilnveidošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai;
 • vadīt dienesta transportlīdzekli un ekspluatēt to atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • pārzināt un ievērot Valsts robežsardzes kompetencē esošo Eiropas Savienības un Šengenas acquis, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu piemērošanu.
Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „virsniekvietnieks', mēnešalga, atbilstoši izdienai, sākot no 850 EUR līdz 885 EUR.

 Pieteikuma iesniegšana:

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Austrumlatgales reģionālajā nodaļā (Liepājas iela 2b, Ludzā, Ludzas nov.), sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: , norādot struktūrvienības un amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir pretendenta piekrišana iesniegt savus datus un piedalīties konkursā uz vakanto amatu. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze.

Pieteikšanās termiņš:2019.gada 29. maijs
Jūs esat 04588932 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;