2018. gada 19. septembris

 
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšnieks
Ja Tev ir:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības vai komerczinības un administrēšanas tematiskajā jomā. Vēlama akadēmiskā augstākā (maģistra grāds stratēģiskajā robežu pārvaldībā) izglītība;
 • nepieciešama vismaz 10 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem vismaz 5 gadu pieredze robežkontroles un imigrācijas jomā un struktūrvienības vadīšanā;
 • labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • speciālās atļaujas kategorija pieejai valsts noslēpuma objektiem 2.kategorija (slepeni).

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes dinamiskā darbā un:

 • plānot, vadīt un koordinēt Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes (turpmāk - Ventspils pārvalde) darbību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem un Ventspils pārvaldes amatpersonu (darbinieku) amatu aprakstiem;
 • organizēt robežpārbaudes un jūras robežuzraudzības struktūrvienību darbību Ventspils pārvaldes robežkontroles rajonā un imigrācijas pārraudzības teritorijā;
 • organizēt un vadīt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli;
 • organizēt Ventspils pārvaldes robežpārbaudes un ārzemnieku ieceļošanas, izceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumu kontroles plāna izstrādi un izpildes kontroli;
 • organizēt darbu ar patvēruma meklētājiem;
 • organizēt un nodrošināt aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju uzturēšanu Ventspils pārvaldes struktūrvienībās;
 • organizēt un nodrošināt ārzemnieku izraidīšanu, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus Latvijas Republikā;
 • nodrošināt preventīvos pasākumus nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas, noteikto režīmu un ārzemnieku ieceļošanas, izceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumu pārkāpumu novēršanai Ventspils pārvaldes robežkontroles rajonā un imigrācijas pārraudzības teritorijā;
 • organizēt operatīvās darbības veikšanu un izmeklēšanu pirmstiesas procesā Ventspils pārvaldē;
 • pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās un izdot administratīvos aktus savas kompetences ietvaros;
 • nodrošināt robežkontroli robežkontroles pagaidu atjaunošanas pie iekšējām robežām gadījumā Ventspils pārvaldes robežkontroles rajonā;
 • organizēt dienesta efektivitātes analīzi, sniegt priekšlikumus Valsts robežsardzes priekšniekam robežpārbaudes un imigrācijas kontroles darba pilnveidošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai;
 • organizēt valsts robežas un valsts robežas joslas uzturēšanu;
 • īstenot Valsts robežsardzes personāla vadības politiku Ventspils pārvaldē;
 • organizēt Ventspils pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu plānošanu un piešķirto finanšu līdzekļu efektīvu apgūšanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem;
 • pieņemt lēmumus, izdodot rīkojuma dokumentus un administratīvos aktus, kas skar Ventspils pārvaldes amatpersonas un darbiniekus savas kompetences ietvaros;
 • izdot iekšējos normatīvos aktus un rīkojuma dokumentus Valsts robežsardzes priekšnieka deleģēto tiesību ietvaros;
 • uzraudzīt un kontrolēt valsts pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu, kas saistoši Valsts robežsardzei, izpildi Ventspils pārvaldē;
 • nodrošināt dienesta disciplīnas ievērošanu Ventspils pārvaldē;
 • organizēt Ventspils pārvaldes amatpersonu un darbinieku profesionālo sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • organizēt personāla atlasi uz vakantajiem amatiem Ventspils pārvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • nodrošināt Ventspils pārvaldes amatu aprakstu izstrādi un apstiprināt tos;
 • analizēt Ventspils pārvaldes darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus Valsts robežsardzes priekšniekam tās darbības uzlabošanai.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1370 EUR līdz 1405 EUR.

Pretendentiem jāiesniedz: 

CV un motivācijas vēstule, norādot skatījumu par VRS Ventspils pārvaldes prioritātēm un veicamajiem uzdevumiem, pilnveidojot tās darbību īstermiņā (ne vairāk kā uz 3 lpp).

Dokumentus iesniegt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē līdz 2018.gada 14.septembrim, sūtot uz e-pasta adresi amatu.konkursi@rs.gov.lv,norādot amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

Pieteikšanās termiņš:

2018.gada 14.septembris

Pamatojoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, datu aizsardzības specialists 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.


Jūs esat 00488687 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2018.09.19

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;