2019. gada 17. jūnijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta inspektors (20.saime, IIIA līmenis)(uz noteiktu laiku līdz 2020.gada 3.septembrim) ar dienesta pienākumu izpildes vietas atrašanos Mērsragā


Amata pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • profesionālā tālākizglītība (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā, kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors;
 • 2 (divu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē robežkontroles un/vai imigrācijas jomā;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office, interneta pārlūkprogrammas);
 • nepieciešama „B" kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt un nodrošināt Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta darbību, veicamos uzdevumus un dienesta organizāciju;
 • veikt un vadīt imigrācijas kontroles/ robežpārbaudes norīkojumus;
 • pārzināt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas, tranzīta un nodarbinātības nosacījumus, veikt nosacījumu ievērošanas kontroli, robežpārbaudes, pārzināt situāciju migrācijas un patvēruma jomā atbildības teritorijā;
 • nodrošināt ārkārtas situāciju novēršanas plānu izpili;
 • nodrošināt un veikt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un norīkojumu dienesta darbības rezultātu un statistisko datu apkopošanu;
 • veikt administratīvo pārkāpumu lietu lietvedību;
 • veikt informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu un datu pārbaudi informācijas sistēmās Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā;
 • pieņemt personu iesniegumus un nodrošināt speciālo caurlaižu pierobežas joslas apmeklēšanai vai reģistrācijas izziņu kuģošanas un transportlīdzekļu izmantošanai pierobežas joslā iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža, izsniegšanu;
 • veikt aizturēto personu apsardzību, pavadīšanu apsardzes uzraudzībā un ievietošanu aizturēšanas vietās vai nodošanu pēc piekritības;
 • veikt radiometrisko kontroli atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam un robežšķērsošanas vietas pārbaužu tehnoloģijai;
 • sniegt priekšlikumus tiešajam priekšniekam dienesta organizācijas pilnveidošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai;
 • nodrošināt robežšķērsošanas vietas režīma prasību ievērošanu;
 • nepieļaut visa veida ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu, pirotehnisko izstrādājumu, indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, preču un mantu nelikumīgu pārvadāšanu pāri valsts robežai;
 • atklāt un aizturēt meklēšanā esošas personas, mantas, transportlīdzekļus/ kuģošanas līdzekļus/ gaisa kuģus un nodot tiesībsargājošajām iestādēm;
 • vadīt dienesta transportlīdzekli un ekspluatēt to atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • pārzināt, ievērot un nodrošināt Valsts robežsardzes kompetencē esošo Eiropas Savienības un Šengenas acquis, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu piemērošanu.
Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - "virsniekvietnieks", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 816 EUR līdz 851 EUR.

 Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV un motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc CV un motivācijas vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Sludinājums par vakanci ievietots Valsts robežsardzes un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapās.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 26.jūnijs.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, Datu aizsardzības speciālists 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

 

Jūs esat 04606249 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;