2018. gada 19. septembris

Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Izmeklēšanas nodaļas galvenais inspektors


 Ja Tev ir:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • nepieciešama 2 (divu) gadu pieredze izmeklēšanā pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē vai citā iestādē;
 • labas krievu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes dinamiskā darbā un:

 • izskatīt ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un uzsākt kriminālprocesu, tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats, vai atteikties uzsākt kriminālprocesu;
 • organizēt un veikt izmeklēšanu kā procesa virzītājam savā lietvedībā esošajos kriminālprocesos;
 • vadīt izmeklēšanas grupas darbību kriminālprocesā, veikt izmeklēšanas vai citas procesuālās darbības procesa virzītāja uzdevumā kā izmeklēšanas grupas dalībniekam vai procesuālo uzdevumu izpildītājam;
 • veikt ārvalsts lūguma izpildi par palīdzības sniegšanu procesuālās darbības veikšanā;
 • ievadīt vai nosūtīt ziņas par savā lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem to iekļaušanai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • veikt un piedalīties atsevišķu operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanā, tai skaitā par smagiem vai sevišķi smagiem, sērijveida, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītiem noziegumiem;
 • gatavot taktisko riska analīzi par savā lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem, pamatojoties uz izmeklēšanas pirmstiesas procesā rezultātiem;
 • gatavot normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar izmeklēšanas organizēšanu pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē, kā arī sniegt atbalstu citām Valsts robežsardzes struktūrvienībām normatīvo aktu projektu sagatavošanā;
 • sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un citus administratīvā pārkāpuma lietas procesuālos dokumentus;
 • sniegt atzinumus par Valsts robežsardzes vai citu iestāžu sagatavotajiem normatīvajiem aktiem;
 • iegūt, izvērtēt un noteiktajā kārtībā izzināt saņemto operatīvo informāciju;
 • uzsākt un veikt operatīvās darbības pasākumus un lietvedību operatīvās uzskaites lietās, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus,
 • veikt izmeklēšanu un izdarīt atsevišķas kriminālprocesuālas darbības pirmstiesas procesā;
 • sagatavot Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu projektus;
 • sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un citus administratīvā pārkāpuma lietu procesuālos dokumentus.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1352 EUR līdz 1387 EUR.

Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties minētajam amatam ir Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē līdz 2018.gada 20.septembrim, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: , ailē „SUBJECT" norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

Pamatojoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, datu aizsardzības specialists 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš:
2018.gada 20. septembris

 

Jūs esat 00488738 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2018.09.19

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;