2020. gada 2. jūlijs
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Mucenieki" Operatīvās vadības un apsardzes nodaļas vecākais inspektors


Prasības amata pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu vai komerczinību un administrēšanas (vadības un administrēšanas programmu grupa) izglītības tematiskajā jomā;
 • 3 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 2 gadu pieredze robežkontroles un/vai imigrācijas kontroles jomā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē uzraudzības vai apsardzības funkciju nodrošināšanā;
 • labas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • nepieciešama „B" kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi

 • vadīt Centra norīkojuma personālu, lai nepieļautu Centrā izmitināto ārzemnieku nelikumīgas darbības, patvaļīgu Centra atstāšanu un nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu Centra teritorijā;
 • nodrošināt dienesta dokumentācijas precīzu un savlaicīgu noformēšanu;
 • veikt Centrā izmitināto ārzemnieku reģistrāciju, paredzēto pienesumu pārbaudi, to reģistrāciju un nodošanu pēc piederības;
 • organizēt un nodrošināt personu, kuras ieiet Centra teritorijā vai iziet no tās, reģistrāciju;
 • amata kompetences ietvaros veikt preventīvos pasākumus iespējamo pārkāpumu novēršanai, veikt mērķtiecīgu darbību ar nolūku atklāt un novērst personu prettiesisku darbību Centrā;
 • pārzināt un ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības;
 • nodrošināt bruņojuma, speciālo līdzekļu un speciālās tehnikas pieņemšanu, glabāšanu, izsniegšanu, apriti un efektīvu pielietošanu;
 • kontrolēt sakaru līdzekļu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt norīkojuma laikā saņemtās informācijas par struktūrvienību robežkontroles rezultātiem, ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles rezultātiem, kā arī citas informācijas pārbaudi un apkopošanu pārvaldes diennakts ziņojumā.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „virsleitnants", mēnešalga sākot no 991 EUR līdz 1026 EUR.


 Pieteikšanās termiņš:  2020. gada 17. jūnijs

 

Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties minētajiem amatiem ir Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē līdz 2020.gada 17.jūnijam, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi : , norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012: Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv


 

Jūs esat 07537932 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.07.01

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;