2019. gada 17. februāris

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas vecākais inspektors (2 vakances)Prasības amata pretendentiem:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības tematiskās jomas izglītības programmā "Robežapsardze" (iegūta Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs);
 • nepieciešama vismaz 4 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt robežuzraudzības iecirkni, organizēt un veikt valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas režīma kontroli;
 • pārzināt situāciju robežuzraudzības iecirknī, nekavējoties reaģēt uz situācijas izmaiņām, ziņot par tām noteiktajā kārtībā;
 • pārzināt robežsargu norīkojumu veidus un to pienākumus, pildīt tos atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt precīzu uzdevumu un reglamentējošo dokumentu prasību izpildi no norīkojuma personāla;
 • vadīt, koordinēt un kontrolēt norīkojumu darbību atbilstoši norīkojuma uzdevumam;
 • organizēt un kontrolēt valsts robežas, robežzīmju un citu robežbūvju apsardzību;
 • pārzināt personu un transportlīdzekļu Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas kārtību, ceļošanas dokumentu pārbaudes kārtību, personu profilēšanas un intervēšanas kārtību;
 • zināt valsts robežas pārkāpēju taktiku un paņēmienus, pēc atsevišķām pazīmēm atklāt robežpārkāpējus, veikt pasākumus, lai novērstu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu;
 • pārzināt Pededzes robežapsardzības nodaļas spēkus un līdzekļus, organizēt un kontrolēt robežuzraudzības tehnisko līdzekļu, dienesta suņu atbilstošu un efektīvu izmantošanu;
 • pārzināt un ievērot bruņojuma, speciālo līdzekļu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu glabāšanas, izsniegšanas un pielietošanas kārtību;
 • aizturot pārkāpējus, nodrošināt atbilstošu procesuālo un dienesta dokumentu noformēšanu, kā arī veikt procesuālās darbības ar aizturētajām personām un transportlīdzekļiem;
 • veikt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētos pasākumus administratīvās lietvedības nodrošināšanai savas kompetences ietvaros;
 • pārzināt un ievērot Eiropas Savienības un Šengenas acquis, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē Valsts robežsardzes darbību robežkontroles un ārzemnieku uzturēšanās kontroles jautājumos;
 • pārzināt un prast izmantot dienesta pienākumu izpildei pieejamās datu bāzes.
Amatiem atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „virsleitnants", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 955 euro līdz 990 euro.

Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties amatam ir līdz 2019.gada 3.februārim, iesniedzot motivācijas vēstuli un CV Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Austrumlatgales reģionālajā nodaļā (Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā) vai sūtot uz e-pasta adresi: .

Pamatojoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, Datu aizsardzības speciālists 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv. 

Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 3. februāris

 

Jūs esat 02994678 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.02.11

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;