2020. gada 26. septembris
e-pakalpojumi

 

Rīgas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta Operatīvās darbības nodaļas galvenais inspektors (operatīvajā darbā) (2 vakances)Amata pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, inženierzinātņu un tehnoloģiju vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 2 (divu) gadu pieredze operatīvajā darbībā vai izmeklēšanā pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē vai citā iestādē;
 • Labas krievu valodas zināšanas, kā arī vēlamas angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • Prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlama „B" kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • iegūt, izvērtēt un noteiktajā kārtībā izzināt saņemto operatīvo informāciju;
 • reaģēt uz informāciju, kura norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
 • apzināt operatīvi nozīmīgus objektus un personas Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes (turpmāk- Pārvalde) atbildības teritorijā un veikt operatīvo darbību tiešā priekšnieka noteiktajos Pārvaldes atbildības objektos;
 • uzsākt un veikt operatīvās darbības pasākumus un lietvedību operatīvās uzskaites lietās, tai skaitā par smagiem vai sevišķi smagiem, daudzepizožu, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītiem noziegumiem;
 • uzkrāt operatīvos materiālus un veidot lietas noziedzības apkarošanas jomā;
 • analizēt iegūto informāciju par robežšķērsotājiem, kravu plūsmām un robežapsardzības organizāciju Pārvaldes atbildības teritorijā;
 • veikt taktisko riska analīzi, pamatojoties uz lietvedībā esošu izziņas stadiju, operatīvo uzskaišu lietu rezultātiem;
 • vērtēt operatīvās darbības veikšanas praksi Pārvaldē un iesniegt priekšlikumus tiešajam priekšniekam par operatīvās darbības organizācijas uzlabošanu;
 • veikt pasākumus, kas nav saistīti ar operatīvo darbību, valsts robežas drošības un nelegālās migrācijas apkarošanas jomā;
 • izskatīt ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un uzsākt kriminālprocesu, tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats, vai atteikties uzsākt kriminālprocesu;
 • veikt izmeklēšanu vai citas procesuālās darbības procesa virzītāja uzdevumā kā izmeklēšanas grupas dalībniekam vai procesuālo uzdevumu izpildītājam;
 • veikt tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanu, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus;
 • nodrošināt savā lietvedībā esošo krimināllietu glabāšanu, lai nepieļautu nepiederīgu personu piekļūšanu to materiāliem, un atbilstoši noteiktajai kārtībai veikt lietvedību tajās;
 • sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un citus administratīvā pārkāpuma lietas procesuālos dokumentus, ja, pildot dienesta pienākumus, tiek konstatēts administratīvais pārkāpums;
 • sniegt atzinumus par Valsts robežsardzes vai citu iestāžu sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem amata kompetences ietvaros;
 • pārraudzīt tiešā priekšnieka uzdevumā Pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta Operatīvās darbības nodaļas zemākos amatos esošo amatpersonu darbu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga sākot no 1176 EUR līdz 1211 EUR.

 Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 12. augusts


Pieteikuma iesniegšana:
 

Iespēja pieteikties minētajiem amatiem ir Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē līdz 2020.gada 12.augustam, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: maija.ratkus@rs.gov.lv,norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Jūs esat 00006109 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.09.22

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;