2020. gada 25. septembris
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lidostas „Rīga" I kategorijas robežkontroles punkta galvenais inspektorsPrasības amata pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā izglītības programmā „Robežapsardze" (iegūta Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs) vai tiesību zinātnes izglītības tematiskajā jomā;
 • nepieciešama 6 (sešu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 2 (divu) gadu dienesta pieredze robežkontroles un/ vai imigrācijas jomā;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • nepieciešama „B" kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pienākumi:

 • pārzināt un kontrolēt situāciju robežšķērsošanas vietā un tai pieguļošajā teritorijā par situācijas izmaiņām, par konstatētiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot tiešajam priekšniekam un pieņemt lēmumu kompetences ietvaros;
 • nodrošināt un veikt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un RKP norīkojumu dienesta darbības rezultātu un statistisko datu apkopošanu;
 • pieņemt lēmumu par valsts robežas šķērsošanu;
 • nodrošināt robežšķērsošanas vietas režīma prasību ievērošanu;
 • atklāt personas, kurām aizliegts iebraukt Latvijas Republikā vai izbraukt no tās;
 • atklāt un aizturēt meklēšanā esošas personas, mantas, gaisa kuģus;
 • pārzināt valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos personas un transportlīdzekļu dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību, viltojumu veidus un prast atklāt viltojuma pazīmes;
 • konstatējot pārkāpumus, veikt nepieciešamās procesuālās darbības;
 • organizēt un veikt administratīvo pārkāpumu lietvedību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izskatīt un pieņemt lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā kompetences ietvaros;
 • pārzināt robežpārbaudē izmantojamo informācijas sistēmu funkcionalitāti, prast orientēties un atrast nepieciešamo informāciju Valsts robežsardzes elektroniskajos resursos;
 • veikt informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu un datu pārbaudi informācijas sistēmās Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „kapteinis", mēnešalga sākot no 1048 EUR līdz 1083 EUR.


 Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 27. septembris


Pieteikuma iesniegšana:
 

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.

Jūs esat 00015660 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.09.22

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;