2019. gada 17. jūnijs
e-pakalpojumi
Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai

 

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts "Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai"


ESavieniba.gif      

 

Projekta nosaukums: "Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai Nr. 2018-1-LV01-KA202-047003"

Vadošā organizācija: Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledža

Partnervalstis: Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmija, Somijas robežas un krasta apsardzes akadēmija, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests

Īstenošanas periods: No 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam.

Kopējais finansējums: 44 950,00 EUR

Projekta apraksts: Lai uzlabotu e-mācību sistēmas robežsargu izglītības iestādēs un pilnveidotu docētāju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mūsdienīgu e-mācību līdzekļu izmantošanā, Projekta ietvaros tiks izpēta, salīdzināta un apkopota labā prakse e-mācību sistēmu plānošanā un ieviešanā robežsargu mācību procesā. Projekta aktivitāšu ietvaros Partneri izstrādās e-mācību sistēmu un kursu plānošanas, izstrādes un ieviešanas labākās prakses rokasgrāmatu ar paraugiem un instrukcijām interaktīvu e-mācību kursu izstrādei un ieviešanai (rokasgrāmatā būs norādījumi par Moodle izmantošanu un efektīvu elektronisko vingrinājumu izstrādi, vebināru rīkošanu, materiālu pārveidošanu no klases materiāliem uz e-vidi un citiem e-vides labās prakses piemēriem).

Projekta rezultāts: Projekta rezultātā tiks paaugstinātas docētāju un IT speciālistu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantojot Moodle un citas e-mācību platformas un rīkus robežsargu izglītībā. Projekta ietvaros tiks uzlabotas esošās robežsargu e-mācību sistēmas, docētājiem būs iespēja apskatīt un dalīties ar partnervalstu izstrādātajiem e-mācību resursiem.

Projekta mērķauditorija:

1. Robežsardze un citas tiesībaizsardzības izglītības iestādes, kas plāno ieviest/uzlabot/ izvērtēt savas e-mācību sistēmas, pamatojoties Projekta rezultātiem.

2. Robežsardzes un citas tiesībaizsardzības mācību iestāžu docētāji, kuriem jāpaaugstina savas zināšanas un prasmes e-mācību rīku izmantošanā un pārstrādājot tradicionālos mācību materiālus izmantošanai e-vidē.

3. Jaunie docētāji, robežsardzes un citas tiesībaizsardzības izglītības iestādes, kur nepieciešamas zināšanas e-kursu izstrādē un ieviešanā, digitālās kompetences paaugstināšanā.

4. Citas profesionālās izglītības iestādes, kuras plāno ieviest vai uzlabot e-mācību sistēmas.

 

Projekta ietvaros uz 02.01.2019.


 Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 
Kontaktpersona: Projekta vadītājs -
pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns,
Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo
priekšmetu katedras lektors
e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv


Publicēšanas datums: 02.01.2019. 

Jūs esat 04606141 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;