2019. gada 21. jūlijs
e-pakalpojumi
10.04.2019.

 

Projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" realizācija uz 10.04.2019.

 


ESavieniba.gif      bsieg.gif

 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta darba grupas sanāksme Lietuvā

Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam ietvaros un pamatojoties uz 2017. gada 19.decembrī parakstīto Granta līgumu starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju no 2018.gada 1.janvāra Valsts robežsardze īsteno projektu Nr. 786413-BSIEG2 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" (turpmāk - Projekts).

No 2019.gada 9. līdz 10.aprīlim Trakai, Lietuvā tika organizēta Projekta vadības grupas sanāksme (turpmāk - Sanāksme), kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes departamenta un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta.

Sanāksmes darba gaitā tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Projekta īstenošanas gaita (pasākumu īstenošanas termiņi, atskaites dokumentācijas sagatavošanas kārtība un termiņi, projekta grozījumu, kas saistīti ar Lietuvas un Igaunijas partneru ierosinājumu sagatavošanas un iesniegšanas Eiropas Komisijai kārtība u.c.).

2. Saprašanās memoranda / sadarbības līguma projekta apspriešana un sagatavošana EUROSUR regulas 9.panta 10.punkta īstenošanai (Common Assessment to discover legislative, administrative and technical solution to provide possibility close to real time ensure exchange of classified information).

Projekta ietvaros, līdz 2019.gada 31.decembrim, plānots:

1) attīstīt sensoru un informācijas apmaiņas sistēmu, iegādājoties papildus robežuzraudzības tehniskos līdzekļus un izveidot iespēju to turpmāku integrāciju Eiropas Robežu uzraudzības sistēmā (EUROSUR), lai veicinātu detalizētu situācijas attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Projekta rezultātu plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp Projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;

2) pilnveidot VRS Nacionālo koordinācijas centru, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS Ludzas pārvaldes struktūrvienību programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu;

3) organizēt starp trim Baltijas valstīm iespēju apmainīties ar klasificētu operacionālo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu;

4) nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcībā esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus, izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;

2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

Projekts tiek īstenots no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % - 1 559 254,58 EUR).

1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums - 810 626,97 EUR.

2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums - 415 533,64 EUR.

3. Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta kopējais finansējums - 415 160,00 EUR.

 Foto: pojekts 10.04.2019.Foto: pojekts 10.04.2019.Foto: pojekts 10.04.2019.Foto: pojekts 10.04.2019.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze 

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš
e-pasts: Janis.Laimins@rs.gov.lv
tel.67075733
 
Publicēšanas datums: 10.04.2019.

 

Jūs esat 04935012 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;