2020. gada 25. septembris
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes vecākais speciālists (14.saime, IIIA līmenis)Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinības un administrēšanas, sociālās un cilvēkrīcības zinātņu vai matemātikas un statistikas izglītības tematiskajā jomā;

 • vismaz 2 gadu darba pieredze grāmatvedības jomā, vēlams valsts pārvaldes iestādē;

 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);

 • vēlama pieredze strādāt ar vienoto informācijas sistēmu Horizon.

Amata pienākumi:

 • pārbaudīt iesniegto attaisnojuma dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

 • sagatavot attaisnojuma dokumentus apstiprināšanai;

 • kontrolēt finanšu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem;

 • pārbaudīt un noformēt sagatavotos maksājuma uzdevumus nosūtīšanai uz e-kasi;

 • salīdzināt kodu klasifikācijas un summas atbilstību attaisnojuma dokumentos norādītajam;

 • sagatavot un iesniegt atskaites par pievienotās vērtības nodokli un dabas resursu nodokli;

 • sagatavot nepieciešamās atskaites amata kompetences ietvaros, piedalīties Valsts robežsardzes ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanā;

 • sagatavot un kontrolēt FRONTEX aģentūras komandējumu pavēļu uzskaiti;

 • piedalīties normatīvo dokumentu, kas saistīts ar grāmatvedības jautājumiem, izstrādē.

 

Mēnešalga sākot no 740 EUR līdz 850 EUR.


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi , norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Pieteikšanās termiņš: 2020.gada 17. septembris


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

 

Jūs esat 00015058 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.09.22

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;