2017. gada 20. februāris
Personu robežšķērsošanas kārtība

 

Personu robežšķērsošanas kārtība


 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.562/2006(2006.gada 15.marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 5.panta 1.punkta ir noteikti ieceļošanas nosacījumi Šengenas telpā (uzturēšanai, kas nav ilgāka par trim mēnešiem sešu mēnešu laikā) trešās valsts piederīgajiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 3.augusta noteikumiem Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu"  noteikta kartība, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu. 

Imigrācijas likums nosaka ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta, izceļošanas un aizturēšanas kartību, kā arī kartību, kāda ārzemniekus tur apsardzībā Latvijas Republikā un izraida no tās, lai nodrošinātu starptautiskajām tiesību normām un Latvijas valsts interesēm atbilstošas migrācijas politikas Īstenošanu.

 

 

 

Jūs esat 03719723 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2017.02.19

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075617, 67075739, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;