Pierobežas režīmsAtbilstoši Ministru kabineta noteikumiem gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu ir noteikta ne vairāk kā 2 kilometri plata pierobežas josla (aptuvenu pierobežas joslas shēmu skatīt zemāk).

Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežu), ir nepieciešama Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide.

Caurlaide nav nepieciešama:

1) ja persona ir deklarējusi dzīvesvietu pierobežas joslā un uzturas attiecīgā novada (pilsētas) vai blakus esošā novada (pilsētas) pierobežas joslā;

2) ja persona pārvietojas pa valsts autoceļu, kas šķērso pierobežas joslu;

3) ja valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības amatpersona (darbinieks) pilda dienesta (amata) pienākumus pierobežas joslā un var uzrādīt dienesta apliecību, ja tā paredzēta attiecīgās iestādes darbību reglamentējošos normatīvajos aktos;

4) ja persona var uzrādīt Latvijas Republikas izdotu vietējās pierobežas satiksmes atļauju.

Tiek izsniegtas pastāvīgās un terminētās speciālās caurlaides.

Speciālo caurlaidi var pieprasīt un saņemt, izmantot e-pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai arī ar iesniegumu  griezties jebkurā Valsts robežsardzes struktūrvienībā.

Iesnieguma paraugs terminētās vai pastāvīgās caurlaides saņemšanai.

 

 

 

http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Aluksnes-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Vilakas-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Baltinavas-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Karsavas-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Ciblas-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Ludzas-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Zilupes-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Dagdas-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Kraslavas-novads.gif http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/Daugavpils-novads.gif