2019. gada 16. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 Intervija ar majoru Anatoliju Veceli
 Vecelis-Anatolijs_menesa-intervija_11.03.2012.gif
   
2011.gada labākais robežuzraudzības struktūrvienības priekšnieks,
VRS Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļas priekšnieks


Kā nokļuvāt Valsts robežsardzē?

Dienestam robežsardzē brīvprātīgi pieteicos 2000.gada 30.augustā Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē. Mani pieņēma dienestā un iecēla par Piedrujas robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieku, kur es nostrādāju 1 gadu. 2001.gada 01.decembrī mani iecēla par šīs nodaļas priekšnieku. Piedrujas nodaļu vadu jau vienpadsmito gadu. Gribu pateikt lielu paldies ģenerālim Ivaram Zālītim par savā laikā sniegto uzticību manai nokļūšanai robežsardzē.

Kādas pārmaiņas ir veicinājis dienests robežsardzē?

Dienests robežsardzē, tieši kā cilvēku, mani iemācīja būt disciplinētam, uzticīgam un spējīgam cītīgi strādāt, lai varētu sniegt ieguldījumu robežsardzes attīstībā. Jebkurā situācijā atrast pareizo risinājumu - ātri un pareizi pieņemt lēmumu. Lai kvalitatīvi vadītu man padoto personālsastāvu, es 2010.gadā pabeidzu Daugavpils universitāti, iegūstot maģistra grādu iestāžu un sabiedrības vadības specialitātē.

Kādi bijuši visgrūtākie momenti dienestā? Kāpēc?

Kā viens no grūtākajiem momentiem nāk prātā gatavošanās Šengenas komisijas pārbaudei. Tika ieguldīts liels darbs personāla sagatavošanai. Pārbaudes laikā komisijas locekļiem tika sniegts liels informācijas apjoms un pierādīta mūsu pieredze, kura liecināja par gatavību iestāties Šengenas telpā.

Pastāstiet par jaukākajiem brīžiem no dienesta dzīves?

Piedrujas robežapsardzības nodaļa ir tapusi kā viena no pēdējām robežapsardzības nodaļām Daugavpils pārvaldē. Tā pastāv tikai 11 gadus. Par šo laika periodu jau četras reizes mūsu nodaļa tika atzīmēta kā labākā starp Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes nodaļām. Mūsu inspektori vairākas reizes tika nominēti uz Valsts robežsardzes un Daugavpils pārvaldes labāka robežsarga titulu. Personāls aktīvi piedalās sporta dzīvē, bieži ieņem godalgotas vietas, par ko liecina saņemto diplomu un kausu skaits nodaļā.

Cik lielu kolektīvu vadāt?

Kad mani iecēla par Piedrujas RSN priekšnieku, amatpersonu skaits bija neliels - 27 robežsargi. Iestājoties Latvijas Republika Eiropas Savienībā un Šengenas telpā, paplašinājās arī dienesta štatu vietas. Pašlaik manā padotībā ir 44 amatpersonas.

Kā saprotaties ar kolektīvu ? Kā kolektīvs uztver Jūs?

Dažreiz rodas tādas dienesta situācijas, kuru risināšanai nepieciešama visa personāla līdzdalība. Viņu profesionālais līmenis ir diezgan augsts. Katrs cenšas godprātīgi pildīt savus dienesta pienākumus. Es uzskatu, ka mums izveidojies vienots, stiprs dienesta kolektīvs, kura spēks virzīts uz drošu Valsts robežas apsardzību. Personāls vienmēr atbalsta mani un manu viedokli. Un kas attiecas uz dienestu, uzskatu, ka abpusēja sadarbība vienmēr ir lietderīga un vērtīga.

Vai Jūsu ģimene atbalsta Jūs un saprot robežsardzes dienesta specifiku?

Visos dienesta grūtos, kā arī jaukos brīžos mani ģimenes locekļi atradās man blakus. Viņu atbalstu jūtu un saņemu līdz pat šai dienai. Savā laikā es atbalstīju sievas lēmumu dienēt Valsts Robežsardzē. Viņai dienesta specifika nav sveša. Tāpēc jautājumus, kasi rodas dienesta laikā mēs uztveram ar sapratni. Es ļoti vēlos, lai mani dēli Salvis Jānis un Mārtiņš Severīns arī turpinātu sava tēva gaitas un izvēlētos robežsarga profesiju. Šī mērķa sasniegšanai pievēršamies jau tagad.

Ko Jums nozīmē saņemt Gada labāka robežsarga titulu?

Šo titulu es saņemu jau otru reizi. Esmu lepns, ka vadība atzīmēja mani kā labāko. Tas pierāda, ka pirmo reizi saņemtais tituls nebija piešķirts nejauši. Noteiktā etapā tika sasniegta kārtēja virsotne, kas dod spēku neapstāties un iekarot nākošās.

Jūsuprāt, par ko Jums tas ir piešķirts?

Gada laikā ar lielu atbildības sajūtu pildījām savus dienesta pienākumus. Patīkami, ka ir novērtēts mūsu darbs. Šeit nav vietas manam viedoklim, jo uz ceļojoša kausa ir uzraksts „Gada labākais robežuzraudzības struktūrvienības priekšnieks", no kā var secināt par ko tas ir piešķirts.

Jūsu vadītās nodaļas 2011.gada zīmīgākie rezultāti.

Par dažādiem robežrežīma pārkāpumiem tika aizturētas 19 personas.
Tika atklāti 10 nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas gadījumi, t.sk. 3 personas mēģināja nelegāli iekļūt Latvijas Republikā.
Kā arī konstatēti 3 nelikumīgi preču pārvietošanas gadījumi pāri robežai un izņemtas nelikumīgi pārvietotas 208 000 cigaretes, t.sk.
- 02.10.2011., veicot valsts robežas posma apsekošanu gar Daugavas upi tika konstatēts, ka upes straumē no Baltkrievijas Republikas uz Latvijas Republiku, šķērsojot valsts robežu, virzās savā starpā savienotas kārbas, iepakotas polietilēnā, kurām virsū piestiprināts mobilais telefons. Kārbas tika pietauvotas krastam, ar ko tika pārtraukta to tālākā pārvietošanās. Rezultātā, robežsargu norīkojums aizturēja aizdomīgu personu, kas darbojās kontrabandas cigarešu pludināšanā;
- 17.05.2011. robežsargu norīkojums, izmantojot mobilo novērošanas kompleksu VW Transporter atklāja plostu, kas peldēja pa Daugavu. Plosts šķērsoja valsts robežu no Baltkrievijas Republikas uz Latviju Republiku. Veicot plosta apskati, tika konstatēts, ka melnos polietilēna maisos atrodas kontrabandas ar cigaretes.

Kas Jums dzīvē palīdz uzturēt pozitīvu garu?

Pirmkārt, tā ir ģimene, kura man sniedz mīlestību, siltumu, labklājību, sapratni. Spēkus dod rūpes par bērniem, it sevišķi par mazo atvasi. Īpašu vietu ieņem mīlestība pret vecākiem. Uzlādē arī aktīva atpūta dabā. Aizraujos ar zveju un medībām. Pozitīvas emocijas dod gan process, gan rezultāts, it īpaši, kad loms ir liels.

Jūsu ieteikumi, novēlējumi robežsargiem - nākamajiem Gada labākā robežsarga goda nosaukuma kandidātiem.

Robežsargiem gribētu novēlēt izturību, centību un godīgumu, pildot savus dienesta pienākumus. Savā darbā būt atbildīgiem un profesionāliem. Būt uzticīgiem savam izvēlētajam darbam. Izcili pildīt savus dienesta pienākumus Un sasniegt nospraustos mērķus.

P.S. Majors Anatolijs Vecelis 2011.gadā:
- no 30.03.2011. līdz 01.05.2011., pildot robežuzraudzības uzdevumus, piedalījās FRONTEX Aģentūras kopējā operācijā "POSEIDON 2011 Sea" Grieķijā;
- Sekmīgi pabeidzis kursus un ieguvis šaušanas instruktora sertifikātu Valsts robežsardzes koledžā;
- Apguvis apmācības kursu par nosēšanās laukuma vai vietas uzturēšanu darba kārtībā VRS Aviācijas pārvaldē;
- Saņēmis 3 apbalvojumus - pateicību, Goda rakstu un naudas balvu.


Sagatavoja: Jevgēnija Pozņaka
VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa
12.03.2012.

Jūs esat 04589757 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;