2020. gada 12. jūlijs
e-pakalpojumi
Pakalpojumi

 

Speciālās caurlaidesAtbilstoši Ministru kabineta noteikumiem gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu ir noteikta ne vairāk kā 2 kilometri plata pierobežas josla (aptuvenu pierobežas joslas shēmu skatīt šeit).

Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežu), ir nepieciešama Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide.

Caurlaide nav nepieciešama:

1) ja persona ir deklarējusi dzīvesvietu pierobežas joslā un uzturas attiecīgā novada (pilsētas) vai blakus esošā novada (pilsētas) pierobežas joslā;

2) ja persona pārvietojas pa valsts autoceļu, kas šķērso pierobežas joslu;

3) ja valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības amatpersona (darbinieks) pilda dienesta (amata) pienākumus pierobežas joslā un var uzrādīt dienesta apliecību, ja tā paredzēta attiecīgās iestādes darbību reglamentējošos normatīvajos aktos;

4) ja persona var uzrādīt Latvijas Republikas izdotu vietējās pierobežas satiksmes atļauju.

Tiek izsniegtas pastāvīgās un terminētās speciālās caurlaides.

Speciālo caurlaidi var pieprasīt un saņemt, izmantot e-pakalpojumu "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai arī ar iesniegumu  griezties jebkurā Valsts robežsardzes struktūrvienībā.

Neskaidrību gadījumā  par pierobežas joslas speciālo caurlaižu pieteikšanas un saņemšanas kārtību lūdzam zvanīt uz diennakts informatīvo tālruni 67075616.

Iesnieguma paraugs caurlaides saņemšanai:

terminētā caurlaide  PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif(118 KB, pdf)  544.png (39,5 KB, docx) 

pastāvīgā caurlaide  PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif(119 KB, pdf)  544.png (35,8 KB, docx) 

 

 

Kuģošanas līdzekļu reģistrācijas izziņasIekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža, atļauta no saullēkta līdz
saulrietam tikai tādu kuģošanas līdzekļu un transportlīdzekļu izmantošana, kas ir reģistrēti
valsts reģistros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai Valsts robežsardzē (kuģošanas
līdzekļi un transportlīdzekļi, kas nav pakļauti obligātai reģistrācijai valsts reģistros).

Valsts robežsardze personām izsniedz pastāvīgās un terminētās reģistrācijas izziņas.
Lai saņemtu reģistrācijas izziņu kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs)
iesniedz iesniegumu pastāvīgās reģistrācijas izziņas vai terminētās reģistrācijas izziņas
saņemšanai jebkurā Valsts robežsardzes struktūrvienībā.

Pakalpojuma pieejamības un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos kuģošanas līdzekļa reģistrācijas izziņu var pieprasīt un saņemt arī izmantot e-pakalpojumu "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Reģistrācijas izziņas tiek izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
23.decembra noteikumiem Nr.789 ,,Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas
līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā
robeža
".  

 

Izziņa par robežšķērsošanuIzziņu par robežšķērsošanu var saņemt:

1) fiziska persona - par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem;

2) fiziskas personas pilnvarota persona, kā arī likumiskais pārstāvis - par personu,
kas atrodas viņa aizbildnībā vai aizgādnībā;

3) Juridiska persona - par tās valdījumā esošu transportlīdzekli;

4) Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests,
prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Drošības policija, Militārās
izlūkošanas un drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Ārlietu ministrijas
Konsulārais departaments un Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās
pārstāvniecības, citas valsts un pašvaldību iestādes - savu funkciju veikšanai.

Izziņas saņemšanai Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, personīgi vai nosūtot pa
pastu, jāiesniedz iesniegums par izziņas pieprasīšanu.  

 

Maksas pakalpojumi


 

Valsts robežsardze saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumiem Nr.
560 „Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis" sniedz arī maksas pakalpojumus:

1) veic dokumentu tehniskās ekspertīzes (maksas pakalpojumu cenrādis netiek
piemērots, veicot ekspertīzes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs,
un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka iestāde (amatpersona) vai tiesa);
ja pakalpojumu sniegšana neietekmē Valsts robežsardzes funkciju un uzdevumu izpildi:

2) iesaista Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļus palīdzības sniegšanā kuģošanas
līdzekļiem Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos un ledus laušanā ostu
akvatorijās;

3) iesaista Valsts robežsardzes amatpersonas zemūdens darbu veikšanā. 

 

 

 

Jūs esat 07629030 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.07.10

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;