2020. gada 3. aprīlis
e-pakalpojumi
COVID-19

 

Robežšķērsotāju ievērībai


 

Ar šā gada 17. martu ir pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, tāpat ir aizliegta personu pārvietošanās caur sauszemes robežšķērsošanas vietām uz Eiropas Savienības ārējās robežas, tas ir, uz Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, pasažieriem, kas tiek pārvietoti ar valsts gaisa kuģiem vai militāro transportu, jūrniekiem, lai tie varētu atgriezties Latvijā vai arī nokļūt savā darba vietā uz kuģa, kā arī transporta pārvadājumu pakalpojumu darbiniekiem un apkalpēm, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām.

Izņēmumus attiecībā uz personu un transportlīdzekļu pārvietošanos var izdarīt Valsts robežsardzes priekšnieks, savas kompetences ietvaros, izsverot pārvietošanās pamatotību.

Turpmāk uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas sauszemes robežšķērsošanas vietās, tas ir, Terehovas, Grebņevas, Pāternieku, Silenes un Vientuļu robežkontroles punktos Latvijas iedzīvotājiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, tiks atļauts vienu reizi ieceļot, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā.

Tāpat Latvijas valsts piederīgajiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, tiks ļauts vienu reizi šķērsot Latvijas valsts robežu, lai atgrieztos savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotāji netraucēti varēs atgriezties mītnes zemē, šķērsojot sauszemes robežu robežšķērsošanas vietās uz Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas.

Terehovas, Grebņevas, Pāternieku, Silenes un Vientuļu robežkontroles punktos ieceļot un vienu reizi šķērsot Latvijas teritoriju, lai atgrieztos savā mītnes zemē, tiks ļauts arī Lietuvas un Igaunijas valsts piederīgajiem, kā arī personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Lietuva vai Igaunija.

Ceļošanai Eiropas Savienības ietvaros no Latvijas puses nekādi ierobežojumi nav ieviesti. Ceļotājiem jāņem vērā kaimiņvalstu noteiktie ceļošanas ierobežojumi. Par visa veida ceļošanas ierobežojumiem citās valstīs, tajā skaitā mūsu kaimiņvalstīs, aicinām sekot līdzi Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/jaunumi/65695-valstis-kas-ir-noteikusas-iecelosanas-ierobezojumus.

 

Jautājumi un atbildes - pārvietošanās un robežšķērsošana 
Vai un kādā kārtībā Latvijas pilsoņi ārkārtējās situācijas laikā var izbraukt no valsts?

No 17. marta ir aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu ES ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus. Tas nozīmē, ka robežkontrole uz iekšējām robežām (uz sauszemes robežas starp Latviju - Lietuvu un Latviju Igauniju, kā arī gaisa un ostu robežšķērsošanas vietās, kurās savienojuma reisi ir starp Šengenas līguma dalībvalstīm, piemēram, Rīga - Stokholma u.c.) nav atjaunota un personām netiek liegts izbraukt no valsts. Šeit gan jāņem vērā, ka attiecīgās kaimiņvalstis, piemēram, Lietuva un Igaunija, ir atjaunojusi robežkontroli un ierobežojusi personu kustību.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas:

* uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm,

* pasažieriem, kas tiek pārvietoti ar valsts gaisa kuģiem vai militāro transportu,

*jūrniekiem, lai tie varētu atgriezties Latvijā vai arī nokļūt savā darba vietā uz kuģa

* transporta pārvadājumu pakalpojumu darbiniekiem un apkalpēm, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām.

Izņēmumus attiecībā uz personu un transportlīdzekļu pārvietošanos var izdarīt Valsts robežsardzes priekšnieks, savas kompetences ietvaros, izsverot pārvietošanās pamatotību. Iesniegums ar situācijas izklāstu un faktu apliecinoši dokumenti lēmuma pieņemšanai iesniedzami elektroniski, nosūtot uz e-pastu:


Igaunijā elektroniski var pieteikties izbraukšanai no valsts, piemēram, būtiskās biznesa darīšanās. Kāpēc Latvijā nav tādas iespējas?

Pašlaik uz satiksmes ministra atļautajiem reisiem no Rīgas uz ārzemēm var iegādāties biļetes, informācija par reisiem skatāma Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē. Arī Valsts robežsardzes priekšnieks var sniegt atļauju izbraukt no valsts, ja šāda izbraukšana ir ārpus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 noteiktajiem nosacījumiem un netiek šķērsota iekšējā robeža - lai to saņemtu, jāraksta iesniegums uz e-pastu:
, pamatojot nepieciešamību un pievienojot faktus apliecinošus dokumentus. Ja plānots šķērsot iekšējo robežu, Valsts robežsardzes priekšnieka atļauja nav nepieciešama.
 
Ņemiet vērā, ka daudzas valstis noteikušas striktus ceļošanas un iebraukšanas ierobežojumus, tāpēc sekojiet līdzi aktuālajai informācijai un pārliecinieties par iespējām nokļūt iecerētajā galamērķī.

Vai šodien Liepājā ienākošā prāmja pasažierim ir jāparaksta dokuments?

Atgriežoties Latvijā, ikvienai personai jāaizpilda apliecinājuma anketas un jāiesniedz Valsts robežsardzei. Anketās persona apliecina, ka ir iepazinusies un apzinās valdības noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus un savu atbildību, apņemos nekavējoties, bet ne vēlāk kā 6 stundu laikā nokļūt savā dzīvesvietā. Anketu pildīšana norisinājās arī 19.03 Liepājas ostā ienākušā prāmja pasažieriem.

Vai ir kāda informācija par to, kad tiks organizēta pilsoņu repatriācija uz Latviju? No Gruzijas?

Ārlietu ministrija pašlaik aktīvi strādā, risinot šos jautājumus, tostarp par atgriešanās iespējām no Gruzijas. Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai Ārlietu ministrijas mājaslapā.
 
No kura brīža tiek pārtraukta pasažieru satiksme?

No 17.03. Plkst.0:00 tiks pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām uz/no Latvijas. No šī paša laika Krievija slēdz pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu.
 
Vai LV valsts piederīgie varēs iebraukt valstī arī pēc 17.03. plkst.0.00?

LV valstspiederīgie vienmēr var iebraukt valstī, taču jāņem vērā citu Eiropas valstu noteiktos robežšķērsošanas ierobežojumus, iespēju nav daudz. Atgriezties Latvijā var:
*līdz 16.marta 23.59 - ar jebkādu transportu;
*no 17.marta 00.00 - tikai ar privātajām automašīnām, kājām un speciāli organizētu transportu ar satiksmes ministra atļauju.
*regulārie komercreisi netiek atļauti.

Kā no Latvijas var izceļot ārzemnieki?
 
Ārvalstnieki var izceļot jebkurā laikā, ja atrod transportu (reāli, ar auto).

Kas notiek ar tiem, kas jāatgriežas Latvijā ar čarterreisu?

Ja Latvijā atgriežas, piemēram, tūristu grupa ar čarterreisu no Hurgadas, tā tiks ielaista, bet tūroperatoram jālūdz satiksmes ministra atļauja. Ja pie Latvijas-Krievijas robežas piebrauc kāds autobuss ar LV pilsoņiem, jālūdz satiksmes ministra atļauja.

Vai tiks izsniegtas vīzas iebraukšanai Latvijā?

Diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās netiek izsniegtas ieceļošanas vīzas braucieniem uz laika periodu, kad Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija - šobrīd līdz 14.aprīlim ieskaitot.

Izņēmumu gadījumi - humānu apsvērumu dēļ ārzemniekam var tikt izsniegta vīza ieceļošanai Latvijā, taču šie apsvērumi ir stingri sašaurināti - tuvinieka bēres, smaga slimība, mazgadīgi bērni bez aizbildņa.

Vai ieceļošanas ierobežojumi attiecas uz pierobežas satiksmes robežšķērsošanas vietām un ārvalstniekiem ar speciālo pierobežas ieceļošanas atļauju?

Jā.

Ko darīt, ja Latvijas pilsonim nav iespējas atgriezties līdz 17.03. plkst. 00:00?

Aicinām reģistrēties Konsulārajā reģistrā www.latvija.lv un sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa tālr. +371 26 33 77 11.

Ko darīt, ja nav risinājuma izceļošanai uz Latviju?

Palikt uz vietas un sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa tālr. +371 26 33 77 11. Tā nav parasta situācija, kad var izvēlēties visērtāko risinājumu.

Kā darbosies starptautiskā lidosta "Rīga"?

Lidojumi tiek pārtraukti 17.03. plkst. 00:00 jeb pusnaktī no 16. uz 17.martu un ir spēkā līdz 14. aprīlim.

Kā varu atgriezties no Īrijas un Apvienotās Karalistes?

Ceļošanai no Īrijas un Apvienotās Karalistes ieteicamākais atgriešanās maršruts varētu būt pa sauszemi pēc aviolidojuma uz kādu no Krievijas vai Baltkrievijas lidostām.
 
Ko darīt Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem, ja grib atgriezties savās mītnes zemēs?

Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotāji netraucēti varēs atgriezties mītnes zemē, šķērsojot sauszemes robežu robežšķērsošanas vietās uz Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas, tajā skaitā arī pēc 17. marta.
 
Kas notiks ar iebraucēju veselības pārbaudēm uz robežas, kā to dara lietuvieši un igauņi? Vai tādas ir plānotas?

Šādas pārbaudes nav plānotas/paredzētas uz sauszemes robežām.
No 15.marta plkst.18.00 sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
(NMPD) lidostā "Rīga" tiks nodrošināta iespēja veikt veselības pārbaudes ielidojošiem
pasažieriem ar saslimšanas simptomiem. Mediķu punkti atradīsies terminālī E un C
atlidošanā pirms bagāžas saņemšanas.

Vai pēc 17.03. Plkst.0:00, šķērsojot robežu ar privātu auto, varēs iebraukt citu valstu pilsoņi?

Sākot ar 17.martu, ar savu transportlīdzekli Latvijas robežu varēs šķērsot LR valsts piederīgie un ārvalstnieki, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā. Ar privāto transportlīdzekli Latviju ļauts pamest ārvalstniekiem. Ierobežojumi neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Ko darīt, ja esam iestrēguši valstī, no kuras nav AirBaltic reisu uz Latviju, ar personisko autotransportu nav iespējams atbraukt?

Aicinām AirBaltic mājaslapā aizpildīt pieprasījuma formu uz iespējamiem repatriācijas reisiem pēc 17.marta. Attiecīgi pēc šiem pieprasījumiem tiks plānots lidojumu grafiks. Lidojumi būs par maksu.

Ja kādās vietās cilvēku būs par maz, lai piepildītu lidmašīnas reisu, tiks izskatītas iespējas šādus pasažierus no vairākām vietām sapulcēt citā tuvākajā lidostā.

Vai VISIEM atbraukušajiem obligāti karantīnā jāpavada 14 dienas?

Jā!

Vai varētu būt kāda instance, kur ziņot par tiem, kas neievēro 14 dienu karantīnu?

Ārkārtas situācijā ir ļoti svarīga arī pašu cilvēku disciplīna un apkārtējo piemērs un attieksme. Darām visu iespējamo, lai informētu sabiedrību par nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem. Aicinām arī ikvienu iesaistīties šajā komunikācijas kampaņā.

Cik daudz kravas automašīnas vadītāju var vienlaicīgi braukt ar vienu mašīnu?

Tik, cik sēdvietas.
 
Vai uz šoferiem attiecas 14 dienu karantīna, ja ierodas no skartajām valstīm?

Saskaņā ar MK rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" prasība par pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām.

Kā rīkoties līdzcilvēkiem, kas zina par kādu personu, kas, atgriezusies no ārzemēm, nevis sēž mājās pašizolācijā, bet staigā apkārt, ņem haltūras utt.? Cilvēki jau ir zvanījuši policijai, kas atbildēja, ka tā nav viņu darīšana.

Saņemot informāciju par šādiem gadījumiem, Valsts policija iespēju robežās reaģē brīdinot personu par nepieciešamību ievērot noteiktos ierobežojumus, un par šādiem gadījumiem tiek sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

 

 

Jūs esat 06873998 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.04.01

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;